Používanie Wi-Fi sietí s kaptívnym portálom v iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako používať Wi-Fi siete s kaptívnym portálom. Ide o verejné siete, ktoré vyžadujú registráciu alebo platbu.

Siete s kaptívnym portálom sa označujú aj ako zdieľanie internetu alebo Wi-Fi hotspoty. Nájdete ich v kaviarňach, internetových kaviarňach, hoteloch, na letiskách a na ďalších verejných miestach. V niektorých krajinách a oblastiach ich sponzorujú a spravujú mobilní operátori.

Pripojenie k Wi-Fi sieti s kaptívnym portálom

Ak sa chcete pripojiť k Wi-Fi sieti s kaptívnym portálom, postupujte takto:

  1. Klepnite na položky Nastavenia > Wi-Fi.
  2. Klepnite na názov siete a počkajte na zobrazenie prihlasovacej obrazovky. Môžete tiež klepnúť na ikonu  vedľa názvu siete a potom klepnúť na položku Pripojiť sa k sieti.
  3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte meno používateľa a heslo alebo e-mailovú adresu, prípadne potvrďte súhlas s podmienkami.

Po prihlásení by ste mali mať prístup na internet. Za používanie Wi-Fi sietí s kaptívnym portálom sa môžu účtovať poplatky. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa siete.

Ak pred prihlásením do siete klepnete na možnosť Zrušiť

Po klepnutí na tlačidlo Zrušiť na prihlasovacej obrazovke sa zruší priradenie zariadenia k Wi-Fi sieti s kaptívnym portálom.

Ak ste sa k sieti pripojili na obrazovke Wi-Fi siete klepnutím na tlačidlo , zobrazí sa správa, že sieť nie je pripojená na internet. Môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností:

  • Možnosť Použiť bez internetu zatvorí uvítaciu obrazovku a vypne funkciu Autoprihlasovanie pre danú sieť. Zariadenie zostane priradené k sieti, ktorú budete môcť používať inými spôsobmi.
  • Možnosť Iná sieť zatvorí uvítaciu obrazovku a zruší priradenie zariadenia k sieti. Vráti vás na obrazovku Nastavenia Wi-Fi, na ktorej môžete vybrať inú sieť.
  • Možnosť Zrušiť vás vráti na uvítaciu obrazovku.

Automatické pripájanie k Wi-Fi sieťam

Váš iPhone, iPad alebo iPod touch si pamätá sieť a prihlasovacie údaje, takže k sieti sa môžete automaticky znova pripojiť, keď sa nachádzate v jej dosahu.

Ak sa vaše zariadenie nepripája k Wi-Fi sieti s kaptívnym portálom automaticky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Klepnite na položky Nastavenia > Wi-Fi.
  2. Klepnite na ikonu  vedľa názvu siete.
  3. Uistite sa, že je zapnutá možnosť Autopripájanie.

Ak sa k sieti nechcete pripájať automaticky, možnosť Autopripájanie vypnite. Ak chcete, aby sa pri ďalšom pripojení k sieti zobrazila uvítacia obrazovka, vypnite možnosť Autoprihlasovanie. 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: