Pravidlá inštalácie vlastných podnikových aplikácií do systému iOS

Pri inštalovaní vlastných aplikácií vytvorených pre vašu organizáciu sa riaďte nasledujúcimi pravidlami týkajúcimi sa zabezpečenia.

Organizácie môžu pomocou programu Apple Developer Enterprise Program vytvárať vlastné podnikové aplikácie pre zariadenia so systémom iOS a distribuovať ich zamestnancom na interné použitie. Takéto aplikácie je pred otvorením potrebné nastaviť ako dôveryhodné.

Ak sa aplikácia inštaluje prostredníctvom riešenia správy mobilných zariadení (MDM), nastavenie dôveryhodnosti sa konfiguruje automaticky. Ak aplikáciu nainštalujete manuálne, podľa nasledujúcich pokynov musíte aj manuálne nastaviť dôveryhodnosť.

Spoločnosť Apple odporúča distribuovať aplikácie prostredníctvom riešenia MDM, pretože je zabezpečené a nevyžaduje žiadne kroky zo strany používateľov. Používatelia môžu tieto vlastné aplikácie inštalovať aj zo zabezpečenej webovej stránky prevádzkovanej ich organizáciou. Ak aplikáciu neinštalujete zo stránky organizácie, najlepším spôsobom, ako ochrániť svoj iPhone, iPad alebo iPod touch, je sťahovať a inštalovať aplikácie len z obchodu App Store spoločnosti Apple.

Manuálne nainštalovanie podnikovej aplikácie a jej nastavenie ako dôveryhodnej

Pri prvom otvorení manuálne nainštalovanej podnikovej aplikácie sa zobrazí hlásenie, že jej vývojár nie je v zariadení nastavený ako dôveryhodný. Túto správu môžete zrušiť, danú aplikáciu však nebudete môcť otvoriť.

Po zrušení tejto správy môžete nastaviť dôveryhodnosť vývojára aplikácie. Klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Profily alebo Profily a správa zariadenia. Zobrazí sa profil vývojára v časti Podniková aplikácia.

Klepnutím na profil nastavte vývojára ako dôveryhodného.

Zobrazí sa výzva na potvrdenie voľby. Keď nastavíte profil ako dôveryhodný, môžete manuálne inštalovať ďalšie aplikácie od toho istého vývojára a okamžite ich otvárať. Vývojár zostane nastavený ako dôveryhodný, až kým pomocou tlačidla Vymazať aplikáciu neodstránite všetky aplikácie od daného vývojára.

Pri nastavovaní dôveryhodnosti je potrebné internetové pripojenie na overenie certifikátu vývojára aplikácie. Ak ste za firewallom, uistite sa, že je nakonfigurovaný tak, aby povoľoval pripojenia k adrese https://ppq.apple.com. Ak pri nastavovaní dôveryhodnosti aplikácie nie ste pripojení na internet, v zariadení sa zobrazí text Neoverené. Ak chcete aplikáciu používať, musíte sa pripojiť na internet a klepnúť na tlačidlo Overiť aplikáciu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: