Zobrazovanie synchronizovaných textov skladieb v apke Hudba na iPhone či iPode touch alebo na zariadení s Androidom

Ak si predplatíte Apple Music, môžete pri počúvaní svojich obľúbených skladieb sledovať ich dokonale načasované texty.

iPhone so zobrazeným textom skladby a tlačidlom Text skladby v ľavom dolnom rohu

Ako zapnúť alebo vypnúť synchronizované texty skladieb

 1. Otvorte apku Hudba. 
 2. Spustite prehrávanie skladby z katalógu Apple Music.
 3. Naspodku obrazovky klepnite na prehrávanú skladbu.
 4. Klepnutím na tlačidlo Text skladby tlačidlo Text skladby v ľavom dolnom rohu obrazovky môžete zobrazovanie synchronizovaného textu skladby zapnúť alebo vypnúť. Ak synchronizovaný text skladby nie je k dispozícii, môže sa namiesto neho zobraziť celý text skladby.

Ak je tlačidlo Text skladby sivé

Ak sa po klepnutí na tlačidlo Text skladby tlačidlo Text skladby nič nestane, znamená to, že buď prehrávate skladbu, ktorá nie je z katalógu Apple Music, alebo pre ňu nie je k dispozícii text skladby.


Zobrazenie celého textu skladby

 1. Otvorte apku Hudba.
 2. Stlačte a podržte skladbu v katalógu Apple Music.
 3. Klepnite na Zobraziť celý text skladby.

Texty nie sú k dispozícii pre všetky skladby.


Nahlásenie problému so synchronizovaným textom skladby

Ak narazíte na chýbajúci alebo nesprávny synchronizovaný text skladby, môžete ho nahlásiť priamo v apke Hudba.

 1. Počas prezerania synchronizovaného textu skladby stlačte a podržte príslušnú strofu.
 2. Na zobrazenom hárku na zdieľanie klepnite na riadky, ktoré chcete nahlásiť.
 3. Odrolujte do dolnej časti hárka na zdieľanie a klepnite na Nahlásiť problém.
 4. Podľa pokynov na obrazovke nahláste problém.


Dostupnosť Apple Music sa môže v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť. Prečítajte si o dostupnosti funkcií vo vašej krajine alebo oblasti.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: