Zobrazenie textu skladby a spievanie si pri počúvaní Apple Music na iPhone alebo iPade

Svoje obľúbené skladby si môžete spievať pomocou dokonale načasovaného textu, ktorý sa zobrazuje po jednotlivých riadkoch a zvýrazňuje sa po dobách. V skladbách môžete upraviť hlasitosť vokálov, vďaka čomu si môžete spievať pri počúvaní svojej obľúbenej hudby. Tieto funkcie máte k dispozícii s predplatným Apple Music.

iPhone s tlačidlom Text skladby 

Zobrazenie textu skladby na iPhone alebo iPade

 1. Otvorte apku Hudba. 
 2. Spustite prehrávanie skladby z katalógu Apple Music.
 3. Naspodku obrazovky klepnite na prehrávanú skladbu.
 4. Ak chcete zobraziť alebo skryť text skladby, naspodku obrazovky klepnite na Text skladby tlačidlo Text skladby
  • Ak je dostupný synchronizovaný text skladby, automaticky sa zobrazí na obrazovke.
  • Ak synchronizovaný text skladby nie je k dispozícii, namiesto neho sa môže zobraziť text skladby vcelku.


Ak sa na iPhone alebo iPade nezobrazuje text skladby

Ak je tlačidlo Text skladby tlačidlo Text skladby sivé, znamená to, že prehrávate skladbu, ktorá nepochádza z katalógu Apple Music, text nie je pre danú skladbu dostupný alebo zariadenie nie je pripojené na internet.


iPhone s posuvníkom na úpravu vokálov 

Používanie funkcie Apple Music Sing na iPhone alebo iPade

 1. Otvorte apku Hudba.
 2. Spustite prehrávanie skladby z katalógu Apple Music.
 3. Klepnite na prehrávanú skladbu.
 4. Naspodku obrazovky klepnite na Text skladby tlačidlo Text skladby.
 5. Klepnite na Mikrofón tlačidlo Hlasitosť vokálov. Nezobrazuje sa tlačidlo Mikrofón?
 6. Potiahnutím posuvníka nahor alebo nadol upravte vokály.


Ak sa tlačidlo Mikrofón nezobrazuje

Funkcia Apple Music Sing je podporovaná na nasledujúcich modeloch iPhonu a iPadu:

Ak chcete cez AirPlay prehrávať na HomePode, najskôr na iPhone alebo iPade klepnite na tlačidlo Mikrofón.

Ak používate podporovaný iPhone alebo iPad a tlačidlo Mikrofón sa nezobrazuje, funkcia Apple Music Sing možno pre danú skladbu nie je dostupná.


Nahlásenie problému s textom skladby

 1. Počas prezerania synchronizovaného textu skladby stlačte a podržte príslušnú strofu.
 2. Na zobrazenom hárku na zdieľanie klepnite na riadky, ktoré chcete nahlásiť.
 3. Odrolujte naspodok hárka na zdieľanie a klepnite na Nahlásiť problém.
 4. Podľa pokynov na obrazovke nahláste problém.


Dostupnosť služby Apple Music sa môže v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť. Prečítajte si o dostupnosti funkcií vo vašej krajine alebo oblasti.

Dátum zverejnenia: