Zobrazenie textu skladby v Apple Music

V Apple Music si môžete počas počúvania skladieb v aplikácii Hudba alebo v iTunes čítať ich texty.

Ak si aktivujete predplatné Apple Music, môžete si čítať texty skladieb1 v aplikácii Hudba na iPhone, iPade, iPode touch, v iTunes na Macu alebo PC, v aplikácii Hudba na Apple TV alebo v aplikácii Apple Music na zariadení s Androidom. Skôr než si budete môcť čítať texty, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu systému iOS, systému macOSiTunessystému tvOS, prípadne najnovšiu verziu aplikácie Apple Music na zariadení s Androidom.

Skladby môžete tiež vyhľadávať podľa ich textov, prípadne o to môžete požiadať Siri.2

Texty skladieb nie je možné zobraziť v režime lietadlo ani bez pripojenia na internet. Ak máte vypnutý nevhodný obsah, texty skladieb obsahujúce nevhodné slová sa nemusia zobrazovať. Prečítajte si viac o zapnutí a vypnutí nevhodného obsahu na iPhone, iPade alebo iPode touch, v iTunes na Macu alebo PC, na Apple TV alebo na zariadení s Androidom.

 

Texty nie sú dostupné pre všetky skladby a vyhľadávanie textov nie je dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Funkcie služby Apple Music sa môžu v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť. Prečítajte si o dostupnosti funkcií vo vašej krajine alebo oblasti.

Na iPhone, iPade, iPode touch alebo telefóne s Androidom

Pri počúvaní skladby klepnite na prehrávač v dolnej časti obrazovky alebo na ňom potiahnite prstom nahor, čím sa otvorí obrazovka Práve hrá. Napravo od položky Texty klepnite na možnosť Zobraziť.

Animácia otvorenej aplikácie Hudba na iPhone X. Na obrazovke Práve hrá sa zobrazuje skladba „Might As Well Dance“ od Jasona Mraza a potiahnutím prstom nahor sa zobrazí text skladby.


Na Macu alebo PC

Pri počúvaní skladby kliknite na tlačidlo Tlačidlo menu Nasledujúce v hornej časti iTunes a potom kliknite na položku Texty. 

Okno iTunes s otvoreným menu Texty, v ktorom je zobrazený text skladby „Might As Well Dance“ od Jasona Mraza.


Na Apple TV

Pri počúvaní skladby potiahnite prstom nahor na dotykovom povrchu ovládača a vyberte ikonu Ikona Texty

Televízor s textom skladby „Might As Well Dance“ od Jasona Mraza v aplikácii Hudba v systéme tvOS.


Ak nájdete nesprávny text skladby

Ak narazíte na nesprávny text skladby, môžete odoslať spätnú väzbu k službe Apple Music.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: