Zobrazenie textu skladby v Apple Music

Zistite slová svojich obľúbených skladieb. Alebo perfektne načasovaný text sledujte počas počúvania skladby. To všetko vám umožňuje Apple Music.

Čo potrebujete

 • Ak si predplatíte Apple Music, môžete si v aplikácii Apple Music v iPhone, iPade, iPode touch, Macu, Apple TV, v zariadení s Androidom alebo v aplikácii iTunes pre Windows na PC čítať texty skladieb.
 • Skontrolujte, či máte najnovšiu verziu systému iOS, iPadOSmacOS, aplikácie iTunes pre Windows, systému tvOS alebo najnovšiu verziu aplikácie Apple Music v zariadení s Androidom.
 • Na zobrazenie textu skladieb potrebujete internetové pripojenie.

Texty nie sú dostupné pre všetky skladby. Nevhodné texty a vyhľadávanie textu skladieb nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Ako si zobraziť text skladby v iPhone, iPade, iPode touch alebo zariadení s Androidom

 1. Otvorte aplikáciu Apple Music a spustite prehrávanie nejakej skladby.
 2. V dolnej časti obrazovky klepnite na skladbu, ktorá hrá, čím otvoríte obrazovku Práve hrá.
 3. V dolnej časti obrazovky klepnite na ikonu Texty . Ak text skladby nie je k dispozícii, ikona Texty sa vám nezobrazí.

Ak je taká možnosť k dispozícii, každý verš sa zobrazí synchronizovane s hudbou, takže ho môžete sledovať počas počúvania. Ak chcete preskočiť na konkrétny verš, stačí rolovať a klepnúť na ľubovoľný riadok.

Inak sa na obrazovke zobrazí celý text skladby.

Ak chcete text skladby vypnúť, klepnite v dolnej časti obrazovky na skladbu, ktorá práve hrá. Otvorí sa obrazovka Práve hrá. Potom klepnite na ikonu Texty .

Môžete si zobraziť aj celý text skladby. Stačí, ak klepnete v dolnej časti obrazovky na skladbu, ktorá práve hrá. Otvorí sa obrazovka Práve hrá, klepnete na ikonu  vedľa skladby a klepnete na položku Zobraziť celý text skladby. Alebo môžete stlačiť a podržať ľubovoľnú skladbu a klepnúť na položku Zobraziť celý text skladby.

Texty nie sú dostupné pre všetky skladby.

Ako si zobraziť text skladby v Apple TV

Otvorte aplikáciu Apple Music a spustite prehrávanie nejakej skladby. Ak je taká možnosť k dispozícii, každý verš sa zobrazí synchronizovane s hudbou, takže ho môžete sledovať počas počúvania. 

 • Ak chcete preskočiť na konkrétny verš alebo si chcete pozrieť, kde v skladbe sa nachádzate, potiahnite prstom nahor alebo nadol na Touch povrchu ovládača Apple TV Remote.
 • Ak chcete text skladby vypnúť, na ovládači Apple TV Remote stlačte tlačidlo Menu a potom v pravom hornom rohu obrazovky vyberte ikonu Text skladby .

Ak načasovaný text k dispozícii nie je, na ovládači Apple TV Remote stlačte tlačidlo Menu, v hornej časti obrazovky vyberte ikonu  a vyberte položku Zobraziť celý text skladby.

Texty nie sú dostupné pre všetky skladby.

Ako si zobraziť text skladby v Macu alebo PC

Spustite prehrávanie skladby a postupujte nasledovne:

 • V aplikácii Apple Music v Macu kliknite na ikonu Text v pravom hornom rohu okna.
 • V aplikácii iTunes pre Windows v PC kliknite v hornej časti aplikácie iTunes na tlačidlo tlačidlo menu Nasledujúce a kliknite na položku Text.

Texty nie sú dostupné pre všetky skladby.

Ak nájdete nesprávny text skladby

Ak narazíte na nesprávny text skladby, môžete odoslať spätnú väzbu k službe Apple Music.

Ďalšie informácie

 • V Apple Music môžete podľa textu aj vyhľadávať skladby alebo môžete o vyhľadanie skladby podľa textu požiadať Siri.
 • Ak máte vypnutý nevhodný obsah, nemusia sa vám zobrazovať skladby s nevhodnými slovami. Prečítajte si, ako môžete zapnúť alebo vypnúť nevhodný obsah pomocou funkcie Čas pred obrazovkou v iPhone, iPade, iPode touch alebo Čas pred obrazovkou v Macu. Môžete tiež zapnúť alebo vypnúť obmedzenia pre Apple TV alebo zariadenie s Androidom.
 • Ak nemáte Apple Music, môžete v počítači pridať ku skladbe vlastný text, no tento text sa nezosynchronizuje s inými zariadeniami. V aplikácii Apple Music v Macu alebo aplikácii iTunes pre Windows v PC kliknite vedľa názvu skladby na ikonu a vyberte položku Informácie. Na tabe Text vyberte možnosť Vlastný text, zadajte text skladby a kliknite na tlačidlo OK.

Funkcie služby Apple Music sa môžu v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť. Prečítajte si, ktoré funkcie sú dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: