Nastavenie hesla firmvéru na Macu

Keď nastavíte heslo firmvéru, používatelia, ktorí toto heslo nepoznajú, nebudú môcť spustiť systém z iného než určeného štartovacieho disku.

Táto funkcia vyžaduje Mac s procesorom Intel. Na dosiahnutie ekvivalentnej úrovne zabezpečenia na Macu s čipom Apple Silicon jednoducho zapnite FileVault. Ak je Mac spravovaný prostredníctvom správy mobilných zariadení (MDM), môžu ho administrátori správy MDM vzdialene zamknúť.

Zapnutie hesla firmvéru

  1. Spustite systém z Obnovy macOS.
  2. Keď sa zobrazí okno utilít, kliknite na Utility na lište a potom vyberte Utilita zabezpečeného štartovania alebo Utilita hesla firmvéru.
  3. Kliknite na Zapnúť heslo firmvéru.
  4. Do zobrazených polí zadajte heslo firmvéru a potom kliknite na Nastaviť heslo. Nastavte, že sa toto heslo má zapamätať.
  5. Ukončite utilitu a vyberte menu Apple () > Reštartovať.

Mac zobrazuje výzvu na zadanie hesla firmvéru len pri pokuse o spustenie z úložného zariadenia iného než to, ktoré je vybraté v nastaveniach Štartovací disk, alebo pri spúšťaní systému z Obnovy macOS. Keď sa zobrazí zámok a pole na zadanie hesla, zadajte heslo firmvéru:

Úvodná obrazovka s ikonou zámku a poľom na zadanie hesla

Vypnutie hesla firmvéru

  1. Spustite systém z Obnovy macOS. Počas spúšťania sa zobrazí výzva na zadanie hesla firmvéru.
  2. Keď sa zobrazí okno utilít, kliknite na Utility na lište a potom vyberte Utilita zabezpečeného štartovania alebo Utilita hesla firmvéru.
  3. Kliknite na Vypnúť heslo firmvéru.
  4. Po zobrazení výzvy znova zadajte heslo firmvéru.
  5. Ukončite utilitu a vyberte menu Apple () > Reštartovať.

Zabudli ste heslo firmvéru?

Ak si heslo firmvéru nepamätáte, naplánujte si návštevu servisu v predajni Apple Store alebo u autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Na schôdzku prineste svoj Mac a tiež originál dokladu o kúpe alebo faktúru ako dôkaz nákupu.

Dátum zverejnenia: