Nastavenie systémovej knižnice fotiek v apke Fotky

Ak máte v Macu viacero knižníc fotiek, môžete si vybrať, ktorú knižnicu chcete používať v iCloud Fotkách, zdieľaných albumoch a albume Môj Fotostream.

iCloud a systémová knižnica fotiek

Apky iCloud Fotky, Zdieľané albumy a Môj Fotostream je možné používať len so systémovou knižnicou fotiek. Ak v apke Fotky zvolíte inú knižnicu bez toho, aby ste ju označili ako systémovú knižnicu fotiek, tab iCloud bude v nastaveniach apky Fotky zakázaný.

Nastavenia iCloudu v apke Fotky

Ak chcete s iCloudom používať inú knižnicu, zmeňte systémovú knižnicu fotiek podľa pokynov v nasledujúcej časti.


Nastavenie systémovej knižnice fotiek

Ak ako systémovú knižnicu fotiek nastavíte novú knižnicu a potom zapnete funkciu iCloud Fotky, zlúčia sa fotky a videá v novej knižnici s tými, ktoré už funkcia iCloud Fotky obsahuje. Všetky fotky a videá z iCloudu sa navyše znova stiahnu do zariadenia.

  1. Ukončite apku Fotky.
  2. Podržte kláves Option a otvorte apku Fotky. Jedna z knižníc fotiek je už označená názvom NázovKnižnice (systémová knižnica fotiek). 
  3. Zvoľte knižnicu, ktorú chcete nastaviť ako systémovú knižnicu fotiek.
  4. Po otvorení knižnice v apke Fotky vyberte na lište menu Fotky > Nastavenia.
  5. Kliknite na tab Všeobecné.
  6. Kliknite na tlačidlo Použiť ako systémovú knižnicu fotiek.
    Ak je položka Použiť ako systémovú knižnicu fotiek sivá, aktuálna knižnica už je nastavená ako systémová knižnica fotiek.
    Všeobecné nastavenia v apke Fotky s aktívnym tlačidlom Použiť ako systémovú knižnicu fotiek.

Ak v apke Fotky otvoríte inú knižnicu, ktorú ste nenastavili ako systémovú knižnicu fotiek, iné apky budú používať fotky z pôvodnej systémovej knižnice fotiek. Keď pri otváraní apky Fotky podržíte kláves Option, zistíte, ktorá knižnica je nastavená ako systémová knižnica fotiek.


Potrebujete pomoc?

Ak problémy s apkou Fotky pretrvávajú, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: