Nastavenie systémovej fotoknižnice v aplikácii Fotky

Ak máte v Macu viacero fotoknižníc, môžete jednu zvoliť ako systémovú fotoknižnicu. Systémová fotoknižnica je jediná knižnica, ktorú možno používať v aplikáciách iCloud Fotky, Zdieľané albumy a Môj Fotostream.

Fotky v systémovej fotoknižnici máte k dispozícii v aplikáciách, ako sú iMovie, Pages a Keynote. Môžete ich tiež synchronizovať so zariadeniami iOS a zobrazovať ich na Apple TV. Ak chcete ako obrázok na ploche alebo šetrič obrazovky používať vlastné obrázky, musia sa nachádzať v systémovej fotoknižnici, aby ste ich mohli vybrať v menu Systémové nastavenia.

Ak máte len jednu fotoknižnicu, je systémovou fotoknižnicou. V opačnom prípade sa systémovou fotoknižnicou stane prvá fotoknižnica, ktorú vytvoríte alebo otvoríte v aplikácii Fotky. Ak máte viac ako jednu knižnicu, môže byť potrebné nastaviť systémovú fotoknižnicu, aby iné aplikácie mali prístup k fotkám a videám, ktoré v nich chcete používať. 

Pri nastavovaní systémovej fotoknižnice postupujte podľa týchto krokov:

  1. Ukončite aplikáciu Fotky.
  2. Podržte kláves Option a otvorte aplikáciu Fotky. Jedna z fotoknižníc je už označená názvom NázovKnižnice (systémová fotoknižnica). 
  3. Zvoľte knižnicu, ktorú chcete nastaviť ako systémovú fotoknižnicu.
  4. Po otvorení knižnice v aplikácii Fotky vyberte na lište menu Fotky > Nastavenia.
  5. Kliknite na tab Všeobecné.
  6. Kliknite na tlačidlo Použiť ako systémovú knižnicu fotiek.

Ak v aplikácii Fotky otvoríte druhú knižnicu alebo inú knižnicu, ktorú ste nenastavili ako systémovú fotoknižnicu, budú iné aplikácie používať fotky z pôvodnej systémovej fotoknižnice. Keď pri otváraní aplikácie Fotky podržíte kláves Option, zistíte, ktorá knižnica je nastavená ako systémová fotoknižnica.

iCloud a systémová fotoknižnica

Aplikácie iCloud Fotky, Zdieľané albumy a Môj Fotostream je možné používať len so systémovou fotoknižnicou. Ak v aplikácii Fotky zvolíte inú knižnicu bez toho, aby ste ju označili ako systémovú fotoknižnicu, bude karta iCloud v nastaveniach aplikácie Fotky zakázaná: 

Ak ako systémovú fotoknižnicu nastavíte novú knižnicu a potom zapnete funkciu iCloud Fotky, zlúčia sa fotky a videá v novej knižnici s tými, ktoré už funkcia iCloud Fotky obsahuje. Ak obsah fotoknižníc nechcete uchovávať oddelene, nezapínajte v aplikácii Fotky funkciu iCloud fotky pre viac ako jednu knižnicu.

Dátum zverejnenia: