Dostupnosť služieb App Store, iTunes Store a Apple Books

Zistite, či si môžete vo svojej krajine kupovať aplikácie, filmy, hudbu, knihy a ďalší obsah alebo používať službu Apple Podcasts či Apple News.

V závislosti od toho, v ktorej krajine alebo oblasti bývate, si možno nebudete môcť kupovať alebo sťahovať určité typy médií. Dostupnosť a funkcie niektorých aplikácií, filmov a ďalšieho obsahu sa môže meniť. Ak si myslíte, že aplikácia alebo iný mediálny obsah by mali byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti, obráťte sa priamo na vývojára alebo vydavateľa danej položky.

Okrem dostupnosti služieb App Store, iTunes Store a Apple Books sa v závislosti od krajiny alebo oblasti môže líšiť aj dostupnosť iných služieb spoločnosti Apple.

Vyhľadajte svoju krajinu alebo oblasť nižšie a pozrite sa, čo máte k dispozícii.

 

Spojené štáty a Kanada

     

Spojené štáty

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • TV seriály
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy
 • Apple Podcasts
 • Apple News
  • Apple News+

 

Kanada

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • TV seriály
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy
 • Apple Podcasts
 • Apple News
  • Apple News+

 

Latinská Amerika a Karibik

   

Anguilla

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Antigua a Barbuda

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Argentína

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Bahamy

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Barbados

 • App Store
 • iTunes Store
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Belize

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Bermudy

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Bolívia

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Brazília

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Britské Panenské ostrovy

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Kajmanie ostrovy

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Čile

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Kolumbia

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Kostarika

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Dominika

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Dominikánska republika

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Ekvádor

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Salvádor

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Grenada

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Guatemala

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Guyana

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Jamajka

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Mexiko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Montserrat

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Nikaragua

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Panama

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Paraguaj

 • App Store
 • iTunes Store
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Peru

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Svätý Krištof a Nevis

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Svätá Lucia

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Svätý Vincent a Grenadíny

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Surinam

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Trinidad a Tobago

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Ostrovy Turks a Caicos

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Uruguaj

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Venezuela

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Európa, Rusko a stredná Ázia

    

Albánsko

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Rakúsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy
 • Apple Podcasts

 

Bielorusko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy1
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Belgicko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy
 • Apple Podcasts

 

Bulharsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Chorvátsko

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Cyprus

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Česká republika

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Dánsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy
 • Apple Podcasts

 

Estónsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Fínsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy
 • Apple Podcasts

 

Francúzsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • TV seriály
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy
 • Apple Podcasts

 

Nemecko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • TV seriály
  • Hudba
  • Len zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy
 • Apple Podcasts

 

Grécko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy

 

Maďarsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Írsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Len zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy
 • Apple Podcasts

 

Taliansko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy
 • Apple Podcasts

 

Kazachstan

 • App Store
 • iTunes Store
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Kirgizsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Lotyšsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Litva

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Luxembursko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy
 • Apple Podcasts

 

Malta

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Moldavsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Holandsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy
 • Apple Podcasts

 

Severné Macedónsko

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Nórsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy
 • Apple Podcasts

 

Poľsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Portugalsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy
 • Apple Podcasts

 

Rumunsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Rusko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy1
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Slovensko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Slovinsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Španielsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy
 • Apple Podcasts

 

Švédsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy
 • Apple Podcasts

 

Švajčiarsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy
 • Apple Podcasts

 

Tadžikistan

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Turkménsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Ukrajina

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Spojené kráľovstvo

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • TV seriály
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy
 • Apple Podcasts
 • Apple News

 

Uzbekistan

 • App Store
  • iTunes Store
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Afrika

    

Alžírsko

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Angola

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Benin

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Botswana

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Burkina Faso

 • App Store
 • iTunes Store
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Kapverdy

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Čad

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Konžská republika

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Ghana

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy1
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Gambia

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Guinea-Bissau

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Keňa

 • App Store
 • iTunes Store
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Libéria

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Madagaskar

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Malawi

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Mali

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Mauritánia

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Maurícius

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Mozambik

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Namíbia

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Niger

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Nigéria

 • App Store
 • iTunes Store
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Svätý Tomáš a Princov ostrov

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Senegal

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Seychely

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Sierra Leone

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Južná Afrika

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Svazijsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
 • Apple Podcasts

 

Tanzánia

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Tunisko

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Uganda

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Zimbabwe

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Ázia a Tichomorie

  

Austrália

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • TV seriály
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy
 • Apple Podcasts
 • Apple News

 

Bhután

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Brunej

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy1
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Kambodža

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Čína

 • App Store
 • Apple Podcasts

 

Fidži

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Hongkong

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

India

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy1
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Indonézia

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Japonsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy
 • Apple Podcasts

 

Laos

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Macao

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Malajzia

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Mikronézia

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Mongolsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Nepál

 • App Store
 • iTunes Store
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Nový Zéland

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Knihy
  • Audioknihy
 • Apple Podcasts

 

Pakistan

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Palau

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Papua-Nová Guinea

 • App Store
 • iTunes Store
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Filipíny

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Singapur

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Šalamúnove ostrovy

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Južná Kórea

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Srí Lanka

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Taiwan

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Thajsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Vietnam

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Blízky východ

   

Arménsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Azerbajdžan

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Bahrajn

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Egypt

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Izrael

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Jordánsko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Kuvajt

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Libanon

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Omán

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Katar

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Saudská Arábia

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Turecko

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy1
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Spojené arabské emiráty

 • App Store
 • iTunes Store
  • Filmy
  • Hudba
  • Zvonenia a zvuky
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

Jemen

 • App Store
 • Apple Books
  • Len voľne dostupné knihy
 • Apple Podcasts

 

1. V obchode iTunes Store si možno kupovať filmy, ale obsah iTunes Extras nie je v tejto krajine alebo oblasti dostupný.

Dátum zverejnenia: