Ak v hudobnej knižnici po zapnutí synchronizácie knižnice chýbajú skladby

Skontrolujte, či máte vo všetkých zariadeniach zapnutú synchronizáciu knižnice a či ste sa v nich prihlásili s rovnakým účtom Apple ID, aký používate v Apple Music. Ak máte hudobnú knižnicu uloženú v počítači, skontrolujte stav skladieb v cloude, aby ste našli chýbajúcu hudbu a vyriešili problémy.

Apple Music nie je zálohovacia služba. Kým niečo zmeníte, zálohujte si hudobnú knižnicu.

Najskôr skontrolujte tieto položky.


Skontrolujte stav skladieb v cloude na Macu alebo PC.

  1. Na Macu otvorte apku Apple Music. Na PC otvorte iTunes, vo vyskakovacom menu vyberte Hudba a potom kliknite na Knižnica.
  2. Na postrannom paneli vyberte položku Skladby.
  3. V lište vyberte položky Zobraziť > Možnosti zobrazenia.
  4. Vyberte položky Stav v cloude a Stiahnuť z cloudu.

Vyhľadajte nasledujúce stavy vedľa svojich skladieb a zistite, ako postupovať.

Apka Apple Music so stavmi v cloude vedľa skladieb

Čaká sa

Skladba sa nezobrazí na ostatných zariadeniach, pretože čaká na nahranie. Vyberte položku Súbor > Knižnica > Aktualizovať cloudovú knižnicu. Potom skontrolujte, či sa skladba zobrazuje na ostatných zariadeniach.

Odstránené

Skladba bola vymazaná z iného zariadenia, ktoré má zapnutú synchronizáciu knižnice. Ak chcete, aby sa skladba zobrazovala na ostatných zariadeniach, kliknite na šípkutlačidlo Odstránené vedľa skladby a potom kliknite na položku Pridať do cloudovej hudobnej knižnice.

Správa, v ktorej sa uvádza, že táto skladba bola vymazaná na inom zariadení, a možnosti vymazania, uchovania alebo pridania skladby do cloudovej hudobnej knižnice.

Výkričník

Skladbu nie je možné prehrávať ani synchronizovať medzi zariadeniami, kým nenájdete pôvodný súbor. Kliknite na výkričník Ikona neplatnej polohy a potom kliknite na položku Vyhľadať.

Správa s výzvou na vyhľadanie chýbajúcej skladby.

Ak sa skladba nájde, zobrazí sa výzva na použitie tohto miesta na vyhľadanie ďalších chýbajúcich skladieb v knižnici. Ak sa zobrazí táto správa, kliknite na položku Nájsť súbory.

Ak je skladba sivá.

Ak sa vedľa skladby, ktorá je sivá, zobrazí ikona Už nie je k dispozícii, skladba bola pridaná z Apple Music a bola odstránená z katalógu Apple Music.

Prečítajte si, čo znamenajú rôzne ikony oblakov a symboly vedľa skladieb v apke Apple Music.

Prečítajte si, čo v iTunes znamenajú rôzne ikony oblakov a symboly vedľa skladieb.


Vyhľadajte chýbajúcu skladbu v počítači.

  1. Vyhľadajte chýbajúcu skladbu v Macu alebo PC.
  2. Ak nájdete chýbajúcu skladbu, potiahnite ju do apky Apple Music alebo iTunes.
  3. V apke Apple Music alebo iTunes vyberte položku Súbor > Knižnica > Aktualizovať cloudovú knižnicu.


Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: