Pomoc s iCloud Hudobnou knižnicou

Zistite, ako odstraňovať bežné problémy vrátane chýbajúcej hudby, chýbajúcich obalov albumov a duplicitných playlistov.

iCloud Hudobná knižnica je funkcia služieb Apple Music a iTunes Match, ktorá vám poskytuje prístup ku všetkému vášmu obsahu z ktoréhokoľvek zariadenia, ak ste sa v ňom prihlásili s použitím toho istého Apple ID a máte zapnutú iCloud Hudobnú knižnicu.

Pred vykonaním akýchkoľvek krokov uvedených v tomto článku skontrolujte, či je iCloud Hudobná knižnica správne nastavená a či máte najnovšiu verziu systému iOS, systému macOSaplikácie iTunes. Ak nie ste členom služby Apple Music alebo ak nemáte predplatenú službu iTunes Match, prečítajte si, ako získať prístup k svojej hudobnej zbierke vo všetkých svojich zariadeniach.

iCloud Hudobná knižnica nie je zálohovacia služba, takže si hudobnú zbierku nezabudnite pred vykonaním zmien zálohovať.

iCloud Hudobná knižnica nereaguje alebo jej časový limit vyprší

Skúste vykonať tieto kroky:

Vypnite iCloud Hudobnú knižnicu a potom ju znova zapnite

V iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Hudba a klepnutím vypnite iCloud Hudobnú knižnicu.
 2. Zatvorte menu Nastavenia. 
 3. Prejdite do menu Nastavenia > Hudba a klepnutím zapnite iCloud Hudobnú knižnicu.

V Macu alebo PC:

 1. Otvorte aplikáciu iTunes.
 2. Mac: V lište v hornej časti obrazovky počítača vyberte položky iTunes > Nastavenia a vypnite iCloud Hudobnú knižnicu.
  Windows: V lište v hornej časti okna iTunes vyberte položky Upraviť > Nastavenia a vypnite iCloud Hudobnú knižnicu.
 3. Zatvorte menu Nastavenia.
 4. Mac: V lište v hornej časti obrazovky počítača vyberte položky iTunes > Nastavenia a zapnite iCloud Hudobnú knižnicu.
  Windows: V lište v hornej časti okna iTunes vyberte položky Upraviť > Nastavenia a zapnite iCloud Hudobnú knižnicu.

Ak ste do zariadenia stiahli obsah na počúvanie offline, po vypnutí iCloud Hudobnej knižnice sa zo zariadenia vymaže. Po opätovnom zapnutí iCloud Hudobnej knižnice môžete stiahnuť obsah znovu.

Skontrolujte, či nemáte v knižnici iTunes skladby, ktoré nie sú vhodné na nahranie

 1. V Macu alebo PC otvorte aplikáciu iTunes a zapnite stĺpec iCloud sťahovanie, aby sa zobrazovali ikony iCloud Hudobnej knižnice.
 2. Ak sa vám v iCloud Hudobnej knižnici vedľa niektorej skladby zobrazí prečiarknutá ikona oblaku  , znamená to, že daná skladba nie je vhodná na nahranie.
 3. Všetky takto označené skladby presuňte do samostatného priečinka na ploche. Ak tieto skladby nepotrebujete, vymažte ich.
 4. Vypnite iCloud Hudobnú knižnicu a potom ju znova zapnite.
 5. Keď služba iTunes Match spáruje všetky vhodné skladby, nevhodné skladby môžete vrátiť späť do knižnice iTunes.

Skontrolujte, či skladby s nevhodným obsahom nie sú spárované s verziou bez nevhodného obsahu

 1. V aplikácii iTunes v Macu alebo PC vyhľadajte skladby s nevhodným obsahom. Vymažte skladby z počítača a z iCloud Hudobnej knižnice.
 2. Znova importujte skladby z pôvodného zdroja vo vysokej kvalite.
 3. V lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna iTunes vyberte položky Súbor > Knižnica > Aktualizovať iCloud Hudobnú knižnicu.

iCloud Hudobná knižnica sa v iPhone, iPade alebo iPode touch nezobrazuje

Skladby sa nedajú stiahnuť alebo prehrať, prípadne sú nedostupné

Najprv skontrolujte v aplikácii iTunes, či príslušná skladba nie je nevhodná na nahranie. Ak ste skladbu pridali do knižnice z katalógu Apple Music, je možné, že už v službe Apple Music nie je k dispozícii.

Skontrolujte pripojenie na internet

V iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu spustite aplikáciu Safari alebo v PC spustite webový prehliadač a prechodom na ľubovoľnú webovú stránku overte, či máte kvalitné pripojenie k sieti Wi-Fi alebo na internet.

Ak sa v zariadení so systémom iOS nemôžete pripojiť k sieti Wi-Fi, môžete skúsiť použiť mobilné dáta:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > iTunes a App Store.
 2. Zapnite možnosť Použiť mobilné dáta. 

Za sťahovanie prostredníctvom mobilnej siete vám môžu byť účtované poplatky. Obráťte sa na svojho operátora, ktorý vám poskytne ďalšie informácie, a prečítajte si informácie o nastaveniach a používaní mobilných dát.

Niektoré skladby chýbajú alebo sa názvy skladieb zobrazujú ako sivý text

Ak skladby, ktoré ste si kúpili, chýbajú alebo sa názvy skladieb zobrazujú ako sivý text, je možné, že používajú správu digitálnych práv (DRM). Na prehrávanie takýchto skladieb musíte najskôr autorizovať svoj počítač.

Po dokončení autorizácie vyberte v lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna iTunes položky Súbor > Knižnica > Aktualizovať iCloud Hudobnú knižnicu.

Ak ste skladby, ktoré sa zobrazujú ako sivý text, synchronizovali do zariadenia so systémom iOS z Macu alebo PC, zapnite v príslušnom počítači iCloud Hudobnú knižnicu. Knižnica by sa mala aktualizovať.

Pri niektorých albumoch alebo skladbách chýbajú obaly albumov

 1. V Macu alebo PC otvorte aplikáciu iTunes.
 2. V ľavom hornom rohu kliknite na položku  Hudba.
 3. V ľavom postrannom paneli kliknite na možnosť Albumy.
 4. Vyhľadajte album s chýbajúcim obalom a potom naň kliknite pravým tlačidlom myši alebo podržte kláves Control a kliknite.
 5. Kliknite na položku Stiahnuť obal albumu. Ak chcete vybrať viacero albumov, podržte na klávesnici kláves Command a kliknite na ostatné albumy.
 6. Aplikácia iTunes k nim pridá obaly. 
 7. V lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna iTunes vyberte položky Súbor > Knižnica > Aktualizovať iCloud Hudobnú knižnicu.
 8. Po dokončení aktualizácie iCloud Hudobnej knižnice otvorte v zariadení so systémom iOS aplikáciu Hudba.
 9. Vyhľadajte skladby, ktoré nemajú obal albumu, a odstráňte zo zariadenia príslušné stiahnuté súbory.
 10. Klepnite na ikonu sťahovania   napravo od skladby, aby sa znova stiahla z iCloud Hudobnej knižnice.

V iPhone, iPade alebo iPode touch máte duplicitné playlisty

Vymazanie duplicitných playlistov:

 1. V Macu alebo PC otvorte aplikáciu iTunes.
 2. V ľavom postrannom paneli vyhľadajte playlist, ktorý chcete vymazať.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši (alebo podržte kláves Control a kliknite) na názov playlistu a vyberte položku Vymazať. 
 4. V zariadení so systémom iOS otvorte aplikáciu Hudba. V závislosti od internetového pripojenia zariadenia môže vykonanie zmien trvať niekoľko minút.

Potrebujete pomoc s fakturáciou

Ak vaše členstvo v službe Apple Music alebo vaše predplatenie iTunes Match vypršalo pre problém s fakturáciou, môžete svoje platobné údaje aktualizovať.

iCloud Hudobná knižnica je k dispozícii len pre členov služieb Apple Music a iTunes Match. Ak túto alebo niektorú inú funkciu týchto služieb už nechcete používať, môžete predplatné kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť.

Získanie ďalšej pomoci

Ak máte s iCloud Hudobnou knižnicou aj naďalej problémy, kontaktujte podporu Apple.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: