Vyhľadanie čísel zákazníkov Apple, ID predajcov v Programe registrácie zariadení a ID zákazníkov v Programe registrácie zariadení

Prečítajte si, ako môžete zistiť svoje číslo alebo ID, aby ste ho mohli používať so službou Apple Business Manager alebo Apple School Manager.

Tento článok je určený správcom systémov. Ak potrebujete podporu, prečítajte si, ako kontaktovať podporu Apple.

Keď pridáte svoje číslo zákazníka Apple alebo ID predajcu v Programe registrácie zariadení do služby Apple Business Manager alebo Apple School Manager, môžete nasadzovať zariadenia a hromadne nakupovať aplikácie a knihy.

Vyhľadanie čísla zákazníka Apple alebo ID predajcu v Programe registrácie zariadení

Prečítajte si, ako môžete vyhľadať svoje číslo alebo ID, či už nakupujete zariadenia od spoločnosti Apple, alebo od autorizovaného predajcu Apple.

Ak nakupujete priamo od spoločnosti Apple

Pri nakupovaní od spoločnosti Apple priradíme vašej organizácii číslo zákazníka Apple. Ak svoje číslo zákazníka Apple nepoznáte, obráťte sa na finančné oddelenie alebo na tím Apple Sales.

Ak nakupujete zariadenia Apple v službe Apple Store, požiadajte o svoje číslo zákazníka Apple príslušný obchodný tím.

Ak nakupujete od autorizovaného predajcu Apple alebo mobilného operátora

 1. Kontaktujte príslušného autorizovaného predajcu Apple alebo mobilného operátora. 
 2. Overte si, či podporuje funkciu Registrácia zariadenia v rámci služby Apple Business Manager alebo Apple School Manager.
 3. Požiadajte ho o ID predajcu v Programe registrácie zariadení.

Ak predajca alebo operátor tieto programy nepodporuje, požiadajte ho, aby vybavil registráciu vašich zariadení u svojho distribútora alebo tímu pre účet Apple.

Zistenie ID zákazníka v Programe registrácie zariadení

Ak nakupujete zariadenia od autorizovaného predajcu Apple alebo mobilného operátora, budete mu musieť poskytnúť aj svoje ID zákazníka v Programe registrácie zariadení. Nájdete ho takto:

 1. Prihláste sa do služby Apple Business Manager alebo Apple School Manager.
 2. Kliknite na položku Nastavenia a potom na položku Registračné údaje.
 3. Na paneli Registračné údaje vyhľadajte ID zákazníka v Programe registrácie zariadení.

Ako používať číslo alebo ID v službe Apple Business Manager alebo Apple School Manager

Keď bude vaša organizácia schválená na používanie služby Apple Business Manager alebo Apple School Manager, môžete pridať dodávateľov zariadení zadaním čísla zákazníka Apple alebo ID predajcu v Programe registrácie zariadení svojho predajcu alebo operátora:*

 1. Prihláste sa do služby Apple Business Manager alebo Apple School Manager.
 2. Kliknite na položku Nastavenia a potom na položku Nastavenia správy zariadení.
 3. Vedľa položky Čísla zákazníkov kliknite na položku Upraviť.
 4. Zadajte svoje číslo alebo ID.
 5. Kliknite na položku Použiť.

Ak zadáte ID predajcu v Programe registrácie zariadení, budete musieť predajcovi alebo operátorovi poskytnúť aj svoje ID zákazníka v Programe registrácie zariadení. ID zákazníka v Programe registrácie zariadení nájdete na paneli Registračné údaje.

* Ak zastupujete veľkú organizáciu, napríklad školský obvod, je možné, že budete mať viac čísel zákazníkov Apple alebo ID predajcov v Programe registrácie zariadení. Ďalšie čísla zákazníkov Apple alebo ID predajcov v Programe registrácie zariadení môžete pridať pri registrácii alebo kedykoľvek po nej.

Dátum zverejnenia: