Zisťovanie čísel zákazníkov Apple, ID predajcov a ID organizácií

Prečítajte si, ako môžete zistiť svoje číslo alebo ID a kedy sa používa v Apple School Manageri, Apple Business Manageri alebo Apple Business Essentials.

Tento článok je určený správcom systémov. Ak potrebujete podporu, prečítajte si, ako kontaktovať podporu Apple.

Keď pridáte svoje číslo zákazníka Apple alebo ID predajcu do Apple School Managera, Apple Business Managera alebo Apple Business Essentials, môžete nasadzovať zariadenia a hromadne nakupovať apky a knihy.

Vyhľadanie svojho ID organizácie

Keď bude vaša organizácia schválená na používanie Apple School Managera, Apple Business Managera alebo Apple Business Essentials, môžete vyhľadať svoje ID organizácie. Ak nakupujete zariadenia od autorizovaného predajcu Apple alebo mobilného operátora, budete mu musieť poskytnúť svoje ID organizácie.

Vyhľadanie svojho ID organizácie v Apple School Manageri

 1. Prihláste sa do Apple School Managera.
 2. Kliknite na Settings (Nastavenia) a potom na Enrollment Information (Registračné údaje).
 3. Na paneli Enrollment Information (Registračné údaje) nájdite svoje ID organizácie.

Vyhľadanie svojho ID organizácie v Apple Business Manageri alebo Apple Business Essentials

 1. Prihláste sa do Apple Business Managera alebo Apple Business Essentials.
 2. Kliknite na svoje meno v ľavom dolnom rohu, kliknite na Settings (Nastavenia) a potom kliknite na Enrollment Information (Registračné údaje).
 3. Na paneli Enrollment Information (Registračné údaje) vyhľadajte svoje ID organizácie.

     


Získavanie čísel zákazníkov Apple alebo ID predajcov

Prečítajte si, ako môžete získať svoje číslo zákazníka Apple alebo ID predajcu, či už nakupujete zariadenia od spoločnosti Apple, alebo od autorizovaného predajcu Apple.

Ak nakupujete priamo od spoločnosti Apple

Pri nakupovaní od spoločnosti Apple sa vašej organizácii priradí číslo zákazníka Apple. Ak svoje číslo zákazníka Apple nepoznáte, obráťte sa na finančné oddelenie alebo na tím predaja v spoločnosti Apple.

Ak nakupujete zariadenia Apple v službe Apple Store, požiadajte o svoje číslo zákazníka Apple príslušný obchodný tím.

Ak nakupujete od autorizovaného predajcu Apple alebo mobilného operátora

Keď nakupujete od autorizovaného predajcu Apple alebo mobilného operátora, poskytne vám svoje ID predajcu. ID predajcu zistíte takto:

 1. Kontaktujte príslušného autorizovaného predajcu Apple alebo mobilného operátora. 
 2. Overte si, že podporuje funkciu automatickej registrácie zariadení v Apple School Manageri, Apple Business Manageri alebo Apple Business Essentials.
 3. Požiadajte ho o jeho ID predajcu.
 4. Poskytnite mu svoje ID organizácie.

Ak predajca alebo operátor tieto programy nepodporuje, požiadajte ho, aby vybavil registráciu vašich zariadení u svojho distribútora alebo tímu pre účet Apple. Ak sa rozhodne zúčastniť sa, bude s distribútorom alebo spoločnosťou Apple spolupracovať na tom, aby začal automatickú registráciu zariadení podporovať.

     


Pridanie svojich čísel zákazníkov Apple alebo ID predajcov

Dodávateľov zariadení môžete pridať zadaním svojich čísel zákazníkov spoločnosti Apple alebo ID predajcov.

Pridávanie čísel zákazníkov alebo ID predajcov v Apple School Manageri

 1. Prihláste sa do Apple School Managera.
 2. Kliknite na Settings (Nastavenia) a potom na Device Management Settings (Nastavenia správy zariadení).
 3. Vedľa položky Customer Numbers (Čísla zákazníkov) kliknite na Edit (Upraviť).
 4. Zadajte svoje číslo alebo ID.
 5. Kliknite na Apply (Použiť).

Pridávanie čísel zákazníkov alebo ID predajcov v Apple Business Manageri a Apple Business Essentials

 1. Prihláste sa do Apple Business Managera alebo Apple Business Essentials.
 2. Kliknite na svoje meno v ľavom dolnom rohu, kliknite na Settings (Nastavenia) a potom kliknite na Device Management Settings (Nastavenia správy zariadení).
 3. Vedľa položky Customer Numbers (Čísla zákazníkov) kliknite na Edit (Upraviť).
 4. Zadajte svoje číslo zákazníka Apple alebo ID predajcu.
 5. Kliknite na Apply (Použiť).

Ak zastupujete veľkú organizáciu, napríklad školský obvod, je možné, že budete mať viac čísel zákazníkov Apple alebo ID predajcov. Ďalšie čísla zákazníkov Apple alebo ID predajcov môžete pridať pri registrácii alebo kedykoľvek po nej.

Dátum zverejnenia: