Zisťovanie čísel zákazníkov Apple, ID predajcov a ID organizácií

Prečítajte si, ako môžete zistiť svoje číslo alebo ID a kedy sa používa so službou Apple Business Manager alebo Apple School Manager.

Tento článok je určený správcom systémov. Ak potrebujete podporu, prečítajte si, ako kontaktovať podporu Apple.

Keď pridáte svoje číslo zákazníka Apple alebo ID predajcu do služby Apple Business Manager alebo Apple School Manager, môžete nasadzovať zariadenia a hromadne nakupovať aplikácie a knihy.

Vyhľadanie čísla zákazníka Apple alebo ID predajcu

Prečítajte si, ako môžete vyhľadať svoje číslo alebo ID, či už nakupujete zariadenia od spoločnosti Apple, alebo od autorizovaného predajcu Apple.

Ak nakupujete priamo od spoločnosti Apple

Pri nakupovaní od spoločnosti Apple priradíme vašej organizácii číslo zákazníka Apple. Ak svoje číslo zákazníka Apple nepoznáte, obráťte sa na finančné oddelenie alebo na tím predaja v spoločnosti Apple.

Ak nakupujete zariadenia Apple v službe Apple Store, požiadajte o svoje číslo zákazníka Apple príslušný obchodný tím.

Ak nakupujete od autorizovaného predajcu Apple alebo mobilného operátora

 1. Kontaktujte príslušného autorizovaného predajcu Apple alebo mobilného operátora. 
 2. Overte si, či podporuje funkciu Registrácia zariadenia v rámci služby Apple Business Manager alebo Apple School Manager.
 3. Požiadajte ho o ID predajcu.

Ak predajca alebo operátor tieto programy nepodporuje, požiadajte ho, aby vybavil registráciu vašich zariadení u svojho distribútora alebo tímu pre účet Apple. Ak sa rozhodne zúčastniť sa, bude s distribútorom alebo spoločnosťou Apple spolupracovať na tom, aby začal registráciu zariadení podporovať.

Nájdite svoje ID organizácie

Ak nakupujete zariadenia od autorizovaného predajcu Apple alebo mobilného operátora, budete mu musieť poskytnúť aj svoje ID organizácie. Nájdete ho takto:

 1. Prihláste sa do služby Apple Business Manager alebo Apple School Manager.
 2. Kliknite na Nastavenia a potom na Registračné údaje.
 3. Na paneli Registračné údaje nájdite svoje ID organizácie.

Ako používať číslo alebo ID v službe Apple Business Manager alebo Apple School Manager

Keď bude vaša organizácia schválená na používanie služby Apple Business Manager alebo Apple School Manager, môžete pridávať dodávateľov zariadení zadaním svojho čísla zákazníka Apple, alebo ID predajcu alebo operátora:*

 1. Prihláste sa do služby Apple Business Manager alebo Apple School Manager.
 2. Kliknite na Nastavenia a potom na Nastavenia správy zariadení.
 3. Vedľa položky Čísla zákazníkov kliknite na položku Upraviť.
 4. Zadajte svoje číslo alebo ID.
 5. Kliknite na položku Použiť.

Ak zadáte ID predajcu, budete musieť predajcovi alebo operátorovi poskytnúť aj svoje ID organizácie. Svoje ID organizácie nájdete na paneli Registračné údaje.

* Ak zastupujete veľkú organizáciu, napríklad školský obvod, je možné, že budete mať viac čísel zákazníkov Apple alebo ID predajcov. Ďalšie čísla zákazníkov Apple alebo ID predajcov môžete pridať pri registrácii alebo kedykoľvek po nej.

Dátum zverejnenia: