Ak sa Apple TV nepripojí k Wi-Fi

Prečítajte si, čo robiť, keď sa na Apple TV nemôžete pripojiť k Wi-Fi a prehrávať filmy, skladby alebo iný obsah.

Ak sa Apple TV nepripojí k Wi-Fi, použite nasledujúci postup. Ak sa Apple TV pripojí k Wi-Fi, ale v apke Apple TV nemôžete pozerať a streamovať filmy alebo TV seriály, pozrite si, ako postupovať.

Skontrolujte, či je všetko zapnuté, pripojené a v dosahu

Internetový router musí byť pripojený k vášmu modemu a obe zariadenia musia byť zapnuté. Ak máte zariadenie, ktoré funguje ako router aj modem, skontrolujte, či je zapnuté. 

Apple TV musí byť v dosahu routera. Ak je príliš ďaleko, Apple TV nebude mať signál. Ak sa chcete vyhnúť problémom so signálom, neumiestňujte zariadenie Apple TV priamo na router ani do vzdialenosti približne 30 centimetrov od neho.

 

Pripojenie k Wi-Fi sieti

Ak máte Apple TV 4K alebo Apple TV HD, prejdite na Nastavenia > Sieť. Ak máte Apple TV (3. generácia), prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Sieť. Vyberte názov kompatibilnej Wi-Fi siete, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo Wi-Fi siete. Ak heslo nepoznáte, získajte pomoc.

Apple TV sa nemôže pripojiť k sieťam s kaptívnym portálom. Sú to siete, ktoré vyžadujú ďalšie alebo sekundárne prihlásenie. Siete s kaptívnym portálom môžu byť bezplatné aj platené. Používajú sa napríklad vo firmách, školách, na internátoch, v apartmánoch, hoteloch a obchodoch.

 

Reštartujte Apple TV, router a modem

Po reštarte každého zariadenia skontrolujte, či sa problém nevyriešil. Ak máte Apple TV 4K alebo Apple TV HD, prejdite na Nastavenia > Systém a vyberte Reštartovať. Ak máte Apple TV (3. generácia), prejdite na Nastavenia > Všeobecné a vyberte Reštartovať.

Odpojte router a káblový alebo DSL modem od zdroja energie. Potom ich znova pripojte.

 

Použite ethernetový kábel a vyhľadajte aktualizácie softvéru

Skúste Apple TV pripojiť priamo k routeru, káblovému modemu alebo DSL modemu pomocou ethernetového kábla. Potom sa pripojte k sieti a vyhľadajte aktualizácie softvéru.

Ak máte Apple TV 4K alebo Apple TV HD, prejdite na Nastavenia > Systém > Aktualizácie softvéru.

Ak máte Apple TV (3. generácia), prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Aktualizovať softvér. Ak je k dispozícii aktualizácia, nainštalujte ju. Potom odpojte ethernetový kábel a skúste sa k Wi-Fi sieti pripojiť znova.

 

Stále sa nemôžete pripojiť?

  • Skontrolujte, či v okolí nedochádza k rušeniu.
  • Ak ste sa pripojili k Wi-Fi sieti, ale nemôžete sa pripojiť na internet, skúste sa k Wi-Fi sieti pripojiť v inom zariadení. Ak sa nemôžete pripojiť na internet ani pomocou iného zariadenia, pravdepodobne došlo k výpadku služby. Požiadajte o pomoc poskytovateľa internetových služieb.
  • Skúste sa pripojiť k Wi-Fi sieti na inom mieste. Ak sa Apple TV pripojí, mali by ste požiadať o pomoc s pôvodnou Wi-Fi sieťou. Ak sa Apple TV stále nemôže pripojiť k žiadnej Wi-Fi sieti, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.
  • Skontrolujte, či je vo Wi-Fi routeri nainštalovaná najnovšia verzia firmvéru. Ak používate základňu AirPort, postup nájdete tu. Ak potrebujete pomoc s aktualizáciou routera od iného výrobcu než Apple, obráťte sa na daného výrobcu. Skontrolujte tiež, či router funguje s vaším zariadením Apple TV.

Viac informácií

  • Zariadenie Apple TV sa na internet pripája cez Wi-Fi alebo Ethernet. Keď ho pripojíte ethernetovým káblom, použije namiesto Wi-Fi siete toto pripojenie. 
  • Apple TV sa môže pripojiť k niektorým školským a firemným sieťam používajúcim profil. Ďalšie informácie môžete získať od správcu siete.
Dátum zverejnenia: