Pridávanie citácií do dokumentu aplikácie Pages pomocou pluginu EndNote

Prečítajte si, ako nainštalovať plugin Pages EndNote na pridávanie citácií a vytváranie zoznamu odkazov.

Ak chcete používať aktuálny plugin EndNote, musíte mať v Macu nainštalovanú aplikáciu EndNote X6 alebo novšiu. Prečítajte si, ako získať aplikáciu EndNote.

Predtým, ako si stiahnete a nainštalujete plugin EndNote, sa uistite, že viete, ktorú verziu aplikácie Pages používate. Ak chcete zistiť, ktorú verziu aplikácie Pages používate, otvorte ju a vyberte menu Pages > O apke Pages.

Pridanie citácie

  1. Otvorte knižnicu EndNote.
  2. V aplikácii Pages otvorte dokument, ku ktorému chcete pridať citáciu.
  3. Vyberte text, ktorý chcete citovať, a potom vyberte položku  > Citácia EndNote. Ak položka Citácia EndNote nie je k dispozícii, prejdite na kartu Inšpektor dokumentu > Dokument a uistite sa, že je políčko Telo dokumentu zaškrtnuté.
  4. V okne hľadania citácie EndNote vyhľadajte autora, názov alebo rok vydania práce, ktorú chcete citovať.
  5. Vyberte citáciu, ktorú chcete pridať, a zobrazte jej náhľad. Ak nechcete použiť textovú citáciu, ale chcete pridať zdroj do bibliografie, uistite sa, že je vybraná položka Vložiť len do bibliografie. Kliknite na položku Vložiť. 

Citácia sa pridá za vybraný text a príslušná práca sa pridá do časti Bibliografia na konci dokumentu.

Keď odstránite jedinú citáciu zdroja, aplikácia Pages automaticky odstráni tento zdroj z časti Bibliografia.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: