Pridávanie citácií do dokumentu apky Pages pomocou pluginu EndNote

Prečítajte si, ako nainštalovať a používať plugin Pages EndNote na pridávanie citácií a vytváranie zoznamu odkazov.

Ak chcete používať plugin EndNote, musíte mať v Macu nainštalovanú apku EndNote X6 alebo novšiu. Prečítajte si, ako získať apku EndNote.

Pred tým, ako si stiahnete a nainštalujete plugin EndNote, sa uistite, že viete, ktorú verziu apky Pages používate. Ak chcete zistiť, ktorú verziu apky Pages používate, otvorte ju a vyberte Pages > O apke Pages.

Ak používate apku EndNote X9.3 alebo novšiu, uistite sa, že máte nainštalované správne verzie softvéru:

Ak používate apku EndNote X9.2 alebo staršiu, nainštalujte si verziu pluginu Pages EndNote, ktorá funguje s vašou verziou apky Pages:

Pridanie citácie

  1. Otvorte knižnicu EndNote.
  2. V apke Pages otvorte dokument, ku ktorému chcete pridať citáciu.
  3. Vyberte text, ktorý chcete citovať, a potom stlačte tlačidlo menu Vložiť  > Citácia EndNote. Ak položka Citácia EndNote nie je k dispozícii, prejdite na tab Inšpektor dokumentu > Dokument a uistite sa, že je políčko Telo dokumentu zaškrtnuté.
  4. V okne hľadania citácie EndNote vyhľadajte autora, názov alebo rok vydania práce, ktorú chcete citovať.
  5. Vyberte citáciu, ktorú chcete pridať, a zobrazte jej náhľad. Ak nechcete použiť textovú citáciu, ale chcete pridať zdroj do bibliografie, uistite sa, že je vybraná položka Vložiť len do bibliografie. Kliknite na Vložiť. 

Citácia sa pridá za vybraný text a príslušná práca sa pridá do časti Bibliografia na konci dokumentu.

Keď odstránite jedinú citáciu zdroja, apka Pages automaticky odstráni tento zdroj z časti Bibliografia.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: