Zrušenie autorizácie počítača pomocou iTunes

Skôr než predáte alebo darujete svoj Mac či PC, odošlete ho do servisu alebo vykonáte zásadnú inováciu hardvéru, nezabudnite zrušiť jeho autorizáciu.

Keď zrušíte autorizáciu počítača, odstránite jeho prístup k obsahu, ktorý ste si kúpili v obchodoch iTunes Store, iBooks Store alebo App Store, ako je napríklad hudba, filmy, TV seriály, aplikácie a knihy. O tento obsah však neprídete a z počítača sa nič nevymaže. Keď zrušíte autorizáciu počítača, len mu zabránite v prístupe k chránenému obsahu. Počítač môžete kedykoľvek neskôr znova autorizovať.

Autorizáciu počítača by ste mali zrušiť vždy pred:

 • predajom alebo darovaním,
 • odoslaním do servisu,
 • zásadnou inováciou.

Ak váš počítač nefunguje alebo ho už nemáte, musíte zrušiť autorizáciu všetkých počítačov a potom znova autorizovať tie, ktoré stále používate. Autorizáciu iPhonu, iPadu ani iPodu touch nie je potrebné zrušiť, ale musíte zrušiť priradenie iOS zariadení k vášmu Apple ID. iOS zariadenia nepoužívajú dostupné autorizácie.

Dostupnosť obchodu a jeho funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti.

Zobrazenie počtu autorizovaných počítačov

Ak chcete automaticky otvoriť aplikáciu iTunes a prihlásiť sa zo svojho počítača na stránku Informácie o účte, kliknite na tento odkaz: Zobraziť môj účet. Alebo postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu iTunes.
 2. Ak ste sa ešte neprihlásili, prihláste sa pomocou svojho účtu Apple ID.
 3. V lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna aplikácie iTunes vyberte položky Účet > Zobraziť môj účet.
 4. Zadajte heslo a stlačte kláves Return alebo Enter na klávesnici, prípadne kliknite na položku Zobraziť účet.

Na stránke Informácie o účte:

V časti Súhrn Apple ID bude v riadku Autorizácie počítačov uvedený počet autorizovaných počítačov. Názvy počítačov sa nezobrazujú. 

Zrušenie autorizácie jedného počítača

 1. V počítači, ktorého autorizáciu chcete zrušiť, otvorte iTunes.
 2. V lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna iTunes vyberte položky Účet > Autorizácie > Zrušiť autorizáciu tohto počítača.
 3. Po zobrazení výzvy zadajte svoje Apple ID a heslo.
 4. Kliknite na položku Zrušiť autorizáciu.

Používatelia systému Windows

Ak ste pred preinštalovaním systému Windows alebo inováciou pamäte RAM, pevného disku alebo iných systémových súčastí nezrušili autorizáciu počítača, je možné, že počítač používa viaceré autorizácie. Skúste autorizáciu počítača niekoľkokrát zrušiť, až kým nebude autorizácia úplne zrušená, a potom ho znova autorizujte. Po vykonaní tohto kroku bude používať len jednu autorizáciu.

Zrušenie autorizácie všetkých počítačov

Ak potrebujete zrušiť autorizáciu počítača, ku ktorému nemáte prístup, musíte zrušiť autorizáciu všetkých počítačov. Táto možnosť je dostupná po autorizovaní dvoch počítačov pomocou rovnakého Apple ID. Autorizáciu všetkých počítačov však môžete zrušiť len raz za rok.

Autorizáciu všetkých počítačov by ste mali zrušiť, ak:

 • váš počítač už nefunguje,
 • počítač ste predali alebo darovali bez toho, aby ste predtým zrušili jeho autorizáciu.

Zrušenie autorizácie všetkých počítačov:

Ak chcete automaticky otvoriť aplikáciu iTunes a prihlásiť sa zo svojho počítača na stránku Informácie o účte, kliknite na tento odkaz: Zobraziť môj účet. Alebo postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu iTunes.
 2. Ak ste sa ešte neprihlásili, prihláste sa pomocou svojho účtu Apple ID.
 3. V lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna aplikácie iTunes vyberte položky Účet > Zobraziť môj účet.
 4. Zadajte heslo a stlačte kláves Return alebo Enter na klávesnici, prípadne kliknite na položku Zobraziť účet.

Na stránke Informácie o účte:

Prejdite do časti Súhrn Apple ID. Napravo od položky Autorizácie počítačov kliknite na tlačidlo Zrušiť všetky autorizácie.

Tlačidlo Zrušiť všetky autorizácie sa zobrazuje, len ak máte najmenej dva autorizované počítače. Ak sa toto tlačidlo nezobrazuje, znamená to, že máte len jeden autorizovaný počítač.

Zrušením autorizácie všetkých počítačov nestratíte obsah

Zrušením autorizácie jedného počítača nestratíte žiadny obsah. To isté platí aj pri zrušení autorizácie všetkých počítačov. V počítačoch len nebudete mať prístup k obsahu zakúpenému v iTunes, kým ich znova neautorizujete. Počítač môžete znova autorizovať, len ak ho máte k dispozícii.

Po zrušení autorizácie

Znova autorizujte každý počítač, ktorý chcete používať s iTunes:

 1. Otvorte aplikáciu iTunes.
 2. V lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna iTunes vyberte položky Účet > Autorizácie > Autorizovať tento počítač.
 3. Zadajte svoje Apple ID a heslo.
 4. Kliknite na položku Autorizovať.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: