Slot pre SD a SDXC karty na Macu

Niektoré počítače Mac sú vybavené slotom pre SD karty (Secure Digital) alebo SDXC karty (Secure Digital Extended Capacity), ktorý Macu umožňuje čítať dáta a zapisovať ich na médiá SD, napríklad na pamäťové karty digitálneho fotoaparátu.

Čo je SD?

Označenie SD popisuje zariadenia, ktoré spĺňajú štandardy SD pre pamäťové karty nezávislé od napájania. Podrobnosti nájdete na webových stránkach SD Association.

Sú nejako obmedzené rozmery pamäťových kariet, ktoré možno zasunúť do slotu pre SD karty?

Áno. Podľa špecifikácie SD má pamäťová karta rozmery 32 x 24 x 2,1 mm. Môžete použiť aj tenšie pamäťové karty, napríklad MMC (MultiMediaCard). Nepoužívajte karty hrubšie ako 2,1 mm, pretože by pri pokuse o vloženie mohli poškodiť slot pre SD karty.

Ktoré formáty pamäťových SD kariet fungujú v slote pre SD karty?

Mali by fungovať karty vyhovujúce štandardom SD 1.x, 2.x a 3.x. V slote pre SD karty možno používať: 

 • štandardné SD karty, 4 MB až 2 GB,
 • karty SDHC (Secure Digital High Capacity), 4 GB až 32 GB,
 • karty SDXC, 4 GB až 2 TB,
 • karty MMC (MultiMediaCard),
 • karty UHS‑II, až 2 TB (len iMac Pro).

Na prispôsobenie šírky a hrúbky médií s formátmi MiniSD, MicroSD a formátmi s vyššou hustotou, napríklad MiniSDHC a MicroSDHC, údajom uvedeným vyššie môžete použiť pasívny adaptér (napríklad ten na obrázku):

Ak rýchlo môže Mac čítať SD kartu v slote pre SD karty alebo na ňu zapisovať?

Notebooky Mac používajú na komunikáciu so slotom pre SD karty zbernicu USB. Dosahujú maximálnu rýchlosť až 480 Mb/s. Stolné počítače Mac používajú na komunikáciu so slotom pre SD karty zbernicu PCIe. Stolné počítače dokážu prenášať dáta rýchlejšie.

Maximálna prenosová rýchlosť konkrétnej SD karty je uvedená na jej obale.

Na určenie maximálnej prenosovej rýchlosti Macu môžete použiť systémové informácie. Vyberte menu Apple () > O tomto počítači Mac a potom kliknite na Hlásenie o systéme.

Ak používate notebook Mac:

 1. Vyberte položku Hardvér a potom položku USB.
 2. Vyberte položku Interná čítačka pamäťových kariet a vyhľadajte položku Rýchlosť.

Ak používate stolný počítač Mac:

 1. Vyberte položku Hardvér a potom položku Čítačka kariet. 
 2. Vyhľadajte položku Rýchlosť linky. Rýchlosť počítačov, ktoré používajú zbernicu PCIe, sa uvádza v GT/s.

Funguje slot pre SD karty s pamäťovými kartami s väčšou kapacitou ako 32 GB?

Áno. Väčšina výrobcov však médiá vopred formátuje na zvyčajné veľkosti blokov a klastrov, ktoré neumožňujú dosiahnuť teoretické limity príslušného súborového systému.

Väčšina SD kariet používa formát súborov FAT32 a vopred naformátované médiá SD FAT32 sú bežne k dispozícii s kapacitou do 32 GB. Média, ktoré prekračujú kapacitu 32 GB, zvyčajne používajú súborový systém exFAT a niektoré karty s menšou kapacitou používajú súborový systém FAT16. Vopred naformátované médiá so súborovým systémom FAT16 sú bežne dostupné až do kapacity 2 GB.

Ak používate systém OS X Snow Leopard 10.6.5 alebo novší, môžete zistiť, ktorý súborový systém používate:

 1. Vložte kartu do slotu pre SD karty. 
 2. Vyberte menu Apple () > O tomto počítači Mac. 
 3. Kliknite na Hlásenie o systéme.
 4. V časti Hardvér kliknite na položku Čítačka kariet a vyhľadajte pole Súborový systém.

Bude slot pre SD karty fungovať s SD kartami, ktoré používajú súborový systém exFAT?

Áno. Súborový systém exFAT je možné používať v každom Macu so slotom pre SD karty a systémom OS X 10.6.5 alebo novším.

Súborový systém exFAT je podporovaný aj v aplikácii Boot Camp so systémom Windows 7, 8.1 alebo 10 v každom Macu vyrobenom v roku 2011 alebo neskôr, ak je vybavený slotom pre SD karty.

Ako sa do slotu pre SD karty zasúva médium?

Pri zasúvaní karty dávajte pozor na to, aby kovové kontakty smerovali dolu a k počítaču. Do slotu pre SD karty nezasúvajte médiá násilím, mohli by sa poškodiť.

Ako Mac používa médiá zasunuté do slotu pre SD karty?

Pamäťovú kartu vloženú do slotu pre SD karty rozpozná počítač ako úložné zariadenie USB. SD kartu možno pripojiť, čítať ju a zapisovať na ňu rovnako ako v prípade ktoréhokoľvek iného úložného zariadenia USB.

Pamäťová karta je zasunutá v slote, ale nepripojila sa. Čo mám robiť?

Vyberte pamäťovú kartu a znova ju zasuňte. SD karta sa niekedy nepripojí správne, ak ju zasúvate do slotu príliš pomaly.

Keď sa na pamäťovú kartu snažím niečo zapísať, zobrazí sa správa, že ju nemožno zmeniť. Ako to môžem napraviť?

Táto správa sa zobrazí, keď sa pokúšate zapísať dáta na uzamknutú SD kartu. Pred úpravou dát je nutné kartu odomknúť posunutím zámku.

Vysuňte kartu potiahnutím ikony, ktorá ju znázorňuje, do koša. Keď ikona zmizne z plochy, môžete kartu vytiahnuť z počítača. Posunutím zámku odomknite pamäťovú kartu a znova ju zasuňte do slotu. Informácie o umiestnení posuvného zámku nájdete v pokynoch od výrobcu.

Je možné znova SD kartu naformátovať pomocou Diskovej utility?

Pomocou Diskovej utility môžete SD zariadenie rozdeliť na partície a naformátovať súborovým systémom FAT32 (pomocou nastavenia MS-DOS FAT) alebo Mac OS Extended. Formát Mac OS Extended možno používať len v systémoch Macintosh. Iné systémy ako Apple nedokážu karty naformátované súborovým systémom Mac OS Extended rozpoznať.

Ak chcete kartu väčšiu ako 32 GB používať v digitálnom fotoaparáte, GPS alebo inom zariadení, možno ju budete musieť naformátovať súborovým systémom exFAT. Ak si nie ste istý, naformátujte kartu v zariadení, v ktorom ju chcete používať.

Môžem na úložné zariadenie SD nainštalovať systém macOS a použiť ho ako spúšťací oddiel?

Na zmenu predvolenej tabuľky partícií na GUID použite Diskovú utilitu. Potom kartu naformátujte tak, aby používala formát súborov Mac OS Extended.

Ako sa pamäťová karta vysúva zo slotu pre SD karty?

Pred vysunutím karty počkajte, kým sa nedokončia všetky presuny dát na médium SD. Vysuňte kartu potiahnutím ikony, ktorá ju znázorňuje, do koša. Keď ikona zmizne z plochy, môžete kartu vytiahnuť zo slotu.

Z Macu v režime spánku kartu nevyťahujte, dáta by sa mohli stratiť. Počítač vždy zobuďte, SD kartu vysuňte v systéme a až potom ju fyzicky vytiahnite z Macu.

Môžem používať pamäťové karty SDIO (Secure Digital Input Output)?

Nie. Počítač Mac nerozpoznáva karty SDIO.

Môžem prostredníctvom systému macOS zistiť špecifikácie hardvéru rozhrania a média zasunutého do slotu pre SD karty?

Informácie o hardvéri rozhrania a médiu zasunutom do slotu môžete získať zo systémových informácií:

 1. Vyberte menu Apple () > O tomto počítači Mac. 
 2. Kliknite na Hlásenie o systéme.
 3. V časti Hardvér v rámci systémových informácií vyberte položku USB. 
 4. Výberom položky Interná čítačka pamäťových kariet v zozname zariadení USB zobrazíte informácie o hardvéri rozhrania a médiu zasunutom do slotu pre SD karty.

Môžem slot pre SD karty používať v systéme Windows spustenom pomocou aplikácie Boot Camp?

SD karta pracuje s aplikáciou Boot Camp vo všetkých podporovaných verziách systému Windows. Ak chcete slot pre SD karty používať v systéme Windows, budete si musieť stiahnuť a nainštalovať podporný softvér systému Windows.

Prečítajte si viac o používaní systému Windows v Macu

Môžem SDXC kartu používať v Macu so systémom Windows?

SDXC kartu môžete používať v systéme Windows 7, Windows 8 alebo Windows 10 v týchto počítačoch Mac:

 • MacBook Pro (začiatok roka 2011 a novší)
  Modely MacBooku Pro z roka 2016 a novšie nemajú vstavaný slot pre SD karty. Môžete použiť USB-C čítačku kariet alebo kombináciu adaptéra USB-C/USB a USB čítačky kariet.
 • MacBook Air (polovica roka 2011 a novší)
 • Mac mini (polovica roka 2011 a novší)
  Mac mini (polovica roka 2010) nepodporuje SDXC karty.
 • iMac (polovica roka 2011 a novší)
  iMac (polovica roka 2010) nepodporuje SDXC karty.

Môžem z SD, SDHC alebo SDXC karty nainštalovať do Macu systém Windows?

Nie. SD, SDHC ani SDXC karty nemožno používať v aplikácii Boot Camp na inštaláciu softvéru Windows do počítačov Mac.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: