Používanie slotu pre SD karty a SDXC karty na Macu

Prečítajte si, ako na Macu používať slot pre SDXC karty.

Pravá strana MacBooku Pro so slotom pre SD karty, portom Thunderbolt 4 a portom HDMI

Slot pre SDXC karty majú tieto modely Macu:

 • Mac Studio uvedený na trh v roku 2022
 • MacBook Pro uvedený na trh v roku 2021
 • MacBook Pro uvedený na trh v rokoch 2011 až 2015
 • Mac mini uvedený na trh v rokoch 2011 až 2014
 • 13-palcové modely MacBooku Air uvedené na trh v rokoch 2013 až 2017
 • 27-palcové modely iMacu uvedené na trh v roku 2010 alebo neskôr
 • 21,5-palcové modely iMacu uvedené na trh v roku 2010 alebo neskôr


Podporované karty

Slot pre SDXC karty podporuje nasledujúce karty: 

 • MMC
 • Predvolená rýchlosť
 • Vysoká rýchlosť
 • UHS-I
 • UHS‑II (len Mac Studio uvedený na trh v roku 2022, MacBook Pro uvedený na trh v roku 2021, iMac uvedený na trh v roku 2020 a iMac Pro)

Ak chcete používať menšie karty, ako napríklad MiniSD a MicroSD, použite adaptér:

Pohľad zhora na microSD kartu a adaptér na microSD karty

Karty SDIO (Secure Digital Input Output) nie sú podporované. Nepoužívajte karty hrubšie ako 2,1 mm, pretože by pri pokuse o vloženie mohli poškodiť slot pre SD karty.


Vloženie SD karty

Pri vkladaní SD karty dávajte pozor na to, aby kovové kontakty smerovali nadol a k počítaču. Do slotu pre SD karty nezasúvajte médiá násilím, mohli by sa poškodiť.


Vysunutie SD karty

SD kartu vysuňte potiahnutím ikony, ktorá jej zodpovedá, do koša. Keď ikona zmizne z plochy, môžete kartu vytiahnuť zo slotu.

Z Macu v režime spánku kartu nevyťahujte, dáta by sa mohli stratiť. Počítač vždy zobuďte, SD kartu vysuňte v systéme a až potom ju fyzicky vytiahnite z Macu.


Ak sa karta nepripojí

Ak kartu vložíte a nepripojí sa, vytiahnite ju a znova ju vložte. Niekedy sa SD karta správne nepripojí, ak ju vložíte príliš pomaly alebo príliš rýchlo.

Ak sa SD kartu stále nedarí pripojiť, možno bude potrebné znova ju naformátovať.


Ak sa zobrazí správa „nemožno zmeniť“

Ak sa pri pokuse o použitie SD karty zobrazí správa „nemožno zmeniť“, je možné, že karta je zamknutá.

Ak chcete kartu odomknúť, vysuňte ju a potom ju vytiahnite z počítača. Posunutím zámku na karte ju odomknite a znova ju zasuňte do slotu. Informácie o umiestnení posuvného zámku nájdete v pokynoch od výrobcu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: