Používanie aplikácie FaceTime na iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako možno pomocou aplikácie FaceTime uskutočňovať videohovory a audiohovory v zariadeniach so systémom iOS.

Pár rozprávajúci sa so ženou cez videohovor FaceTime na iPhone a iPade

Aplikáciu FaceTime možno používať pri pripojení k Wi-Fi sieti1 alebo k mobilnej sieti na podporovaných zariadeniach so systémom iOS2. Aplikácia FaceTime nie je dostupná alebo sa nemusí zobrazovať v zariadeniach zakúpených v Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch a Pakistane. V Saudskej Arábii je však dostupná na iPhonoch, iPadoch a iPodoch touch so systémom iOS 11.3 alebo novším.

     

Obrazovka s nastaveniami aplikácie FaceTime

Zapnutie aplikácie FaceTime

Otvorte aplikáciu FaceTime a prihláste sa pomocou svojho Apple ID. Túto operáciu možno vykonať aj z menu Nastavenia > FaceTime. 

Ak používate iPhone, aplikácia FaceTime automaticky zaregistruje vaše telefónne číslo. Ak chcete na iPhone zaregistrovať aj svoju e-mailovú adresu, prejdite do menu Nastavenia > FaceTime > Pre FaceTime použite svoje Apple ID a prihláste sa pomocou svojho Apple ID.

Ak používate iPad alebo iPod touch a chcete zaregistrovať svoju e-mailovú adresu, klepnite na položky Nastavenia > FaceTime > Pre FaceTime použite svoje Apple ID a prihláste sa pomocou svojho Apple ID.

Obrazovka s aktívnym hovorom

Uskutočnenie hovoru FaceTime

Na uskutočnenie hovoru FaceTime potrebujete telefónne číslo alebo zaregistrovanú e-mailovú adresu príslušnej osoby. Hovor FaceTime možno uskutočniť viacerými spôsobmi:

  • V aplikácii FaceTime klepnite na ikonu Znamienko plus a zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu volanej osoby. Klepnite na číslo alebo adresu a potom na položku Audio Ikona audiohovoru FaceTime alebo Video Ikona videohovoru FaceTime.
  • Ak máte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu volaného uloženú vo svojich kontaktoch, môžete začať písať meno danej osoby a potom klepnúť na zobrazené meno. Potom klepnite na položku Audio Ikona audiohovoru FaceTime alebo Video Ikona videohovoru FaceTime
  • Videohovor FaceTime môžete na iPhone uskutočniť aj počas telefonického hovoru. Stačí klepnúť na ikonu FaceTime v aplikácii Telefón, čím hovor prepnete na FaceTime.

Obrazovka s prichádzajúcim telefonickým hovorom počas aktívneho hovoru

Používanie audiohovoru FaceTime s funkciou Čakanie hovorov

Keď prichádza ďalší hovor, či už telefonický alebo iný audiohovor FaceTime, môžete vybrať niektorú z týchto možností:

  • ukončiť aktuálny hovor a prijať prichádzajúci hovor,
  • prijať prichádzajúci hovor a podržať aktuálny hovor, 
  • odmietnuť prichádzajúci hovor. 

Obrazovka s osobou používajúcou aplikáciu FaceTime s postavičkou Memoji

Používanie Memoji v aplikácii FaceTime

Keď si na iPhone X alebo novšom vytvoríte postavičku Memoji, ktorá zodpovedá vašej osobnosti a nálade, môžete ju používať počas videohovoru FaceTime:

  1. Otvorte aplikáciu FaceTime a začnite hovor. 
  2. Po začatí hovoru klepnite na ikonu Ikona efektov.
  3. Klepnite na postavičku Memoji, ktorú chcete použiť.
  4. Pokračujte v hovore FaceTime použitím prispôsobenej postavičky Memoji. Ak chcete pokračovať bez nej, klepnite na ikonu Ikona X, prípadne sa vráťte do menu aplikácie FaceTime.

Ak chcete postavičku Animoji alebo Memoji počas hovoru FaceTime zmeniť alebo odstrániť, zopakujte kroky 2 až 4.

Získanie ďalšej pomoci

1. Aplikáciu FaceTime možno používať na nasledujúcich zariadeniach pripojených k Wi-Fi sieti: iPhone 4 alebo novší, iPad Pro (všetky modely), iPad 2 alebo novší, iPad mini (všetky modely) a iPod touch 4. generácie alebo novšej (audiohovory FaceTime podporuje len iPod touch 5. generácie alebo novšej).

2. Pri pripojení cez mobilný dátový program možno aplikáciu FaceTime používať na nasledujúcich zariadeniach aj bez Wi-Fi: iPhone 4s alebo novší, iPad Pro (všetky modely) a iPad (3. generácia alebo novšia).

Dátum zverejnenia: