Používanie FaceTime na iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako možno pomocou FaceTime uskutočňovať videohovory a audiohovory na iPhone, iPade alebo iPode touch.

FaceTime možno používať pri pripojení k Wi-Fi sieti1 alebo k mobilnej sieti na podporovaných zariadeniach so systémom iOS alebo iPadOS2. Aplikácia FaceTime nie je dostupná alebo sa nemusí zobrazovať v zariadeniach zakúpených v Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch a Pakistane. V Saudskej Arábii je však aplikácia FaceTime k dispozícii na iPhonoch, iPadoch a iPodoch touch so systémom iOS 11.3 alebo novším. V Pakistane je aplikácia FaceTime k dispozícii na iPhonoch, iPadoch a iPodoch touch so systémom iOS 12.4 alebo novším. Aktualizujte si zariadenie, aby ste mohli používať FaceTime v Saudskej Arábii a Pakistane.

Zapnutie FaceTime

Otvorte aplikáciu FaceTime a prihláste sa pomocou svojho Apple ID. Túto operáciu možno vykonať aj z menu Nastavenia > FaceTime. 

Ak používate iPhone, FaceTime automaticky zaregistruje vaše telefónne číslo. Ak chcete na iPhone zaregistrovať aj svoju e-mailovú adresu, prejdite do menu Nastavenia > FaceTime > Pre FaceTime použite svoje Apple ID a prihláste sa pomocou svojho Apple ID.

Ak používate iPad alebo iPod touch a chcete zaregistrovať svoju e-mailovú adresu, klepnite na položky Nastavenia > FaceTime > Pre FaceTime použite svoje Apple ID a prihláste sa pomocou svojho Apple ID.

Uskutočnenie hovoru FaceTime

Na uskutočnenie hovoru FaceTime potrebujete telefónne číslo alebo zaregistrovanú e-mailovú adresu príslušnej osoby. Hovor FaceTime možno uskutočniť viacerými spôsobmi:

 • V aplikácii FaceTime klepnite na tlačidlo so znamienkom plus  a zadajte telefónne číslo alebo e‑mailovú adresu volanej osoby. Klepnite na číslo alebo adresu a potom na položku Audio  alebo Video .
 • Ak máte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu volaného uloženú v kontaktoch, môžete začať písať meno osoby a potom klepnúť na zobrazené meno. Potom klepnite na položku Audio  alebo Video 
 • Videohovor FaceTime môžete na iPhone uskutočniť aj počas telefonického hovoru. Stačí klepnúť na ikonu FaceTime v aplikácii Telefón, čím hovor prepnete na FaceTime.

Používanie audiohovoru FaceTime s funkciou Čakanie hovorov

Keď prichádza ďalší hovor, či už telefonický, alebo iný audiohovor FaceTime, môžete vybrať niektorú z týchto možností:

 • ukončiť aktuálny hovor a prijať prichádzajúci hovor,
 • prijať prichádzajúci hovor a podržať aktuálny hovor, 
 • odmietnuť prichádzajúci hovor. 

Používanie symbolov Memoji vo FaceTime

Na iPhone X alebo novšom, prípadne na iPade s funkciou Face ID si môžete vytvoriť symbol Memoji, ktorý bude zodpovedať vašej osobnosti a aktuálnej nálade, a potom ho používať vo videohovoroch FaceTime:

 1. Otvorte aplikáciu FaceTime a začnite hovor. 
 2. Po začatí hovoru klepnite na tlačidlo efektov .
 3. Klepnite na symbol Memoji, ktorý chcete použiť.
 4. Pokračujte v hovore FaceTime použitím prispôsobeného symbolu Memoji. Ak chcete pokračovať bez neho, klepnite na tlačidlo X , prípadne sa vráťte do menu aplikácie FaceTime.

Ak chcete symbol Animoji alebo Memoji počas hovoru FaceTime zmeniť alebo odstrániť, zopakujte kroky 2 až 4.

Používanie fotiek Live Photos vo FaceTime

V systéme iOS 12.1.4 alebo novšom a v systéme iPadOS môžete okamihy z videohovorov FaceTime s rodinou a priateľmi zaznamenávať v podobe fotiek Live Photos. Postupujte takto:

 1. Začnite videohovor FaceTime. 
 2. Klepnutím na tlačidlo uzávierky  zhotovte fotku.
 3. Uloženú fotku nájdete v aplikácii Fotky.

Na ukladanie Live Photos vo FaceTime potrebujú všetci účastníci systém iOS 12.1.4 alebo novší, prípadne systém iPadOS. Nie všetky funkcie fotiek Live Photos vo FaceTime sú k dispozícii v starších verziách systému iOS. Fotky Live Photos vo FaceTime nefungujú v systéme iOS 11.

Získanie pomoci s aplikáciou FaceTime

1. FaceTime možno používať na nasledujúcich zariadeniach pripojených k Wi-Fi sieti: iPhone 4 alebo novší, iPad Pro (všetky modely), iPad 2 alebo novší, iPad mini (všetky modely) a iPod touch 4. generácie alebo novší (audiohovory FaceTime podporuje len iPod touch 5. generácie alebo novší).

2. Pri pripojení cez mobilný dátový program možno FaceTime používať na nasledujúcich zariadeniach aj bez Wi-Fi: iPhone 4s alebo novší, iPad Pro (všetky modely) a iPad (3. generácia alebo novší).

Dátum zverejnenia: