Počítače a displeje Apple: Napájanie periférnych zariadení cez port USB

V tomto článku nájdete informácie o možnostiach napájania cez port USB na počítačoch a displejoch Apple a o tom, ako používať periférne zariadenia, ktoré môžu vyžadovať vyššie napájanie, než je dostupné cez port USB.

Počítače a displeje Apple s portami USB 1.1 alebo USB 2 poskytujú:

 • Až 500 mA (miliampérov) pri 5 V (voltoch) pre väčšinu periférnych zariadení USB od spoločnosti Apple a pre všetky periférne zariadenia USB nevyrábané spoločnosťou Apple, ktoré vyhovujú špecifikáciám USB.

Počítače Apple s portami USB 3 poskytujú:

 • Až 900 mA (miliampérov) pri 5 V (voltoch) pre väčšinu periférnych zariadení USB od spoločnosti Apple a pre všetky periférne zariadenia USB nevyrábané spoločnosťou Apple, ktoré spĺňajú špecifikácie USB.

Poznámka: Niektoré periférne zariadenia USB nevyrábané spoločnosťou Apple môžu mať špecifické požiadavky na napájanie, ktoré môžu prevyšovať napájanie dostupné na jednom porte USB. Tieto zariadenia môže byť potrebné pripojiť k viacerým USB portom alebo môžu mať externé zdroje napájania, ktoré potrebujú na svoje fungovanie.

Periférne zariadenia Apple môžu na svoje fungovanie alebo na zabezpečenie rýchlejšieho nabíjania vyžadovať od portu viac ako 500 mA (miliampérov) pri 5 V (voltoch). Tieto zariadenia Apple zahŕňajú:

 • Apple MacBook Air SuperDrive (pripojený k podporovaným počítačom)
 • Hliníková káblová klávesnica*
 • iPod
 • iPhone
 • iPad

Niektoré počítače a displeje Apple dokážu zvýšeným požiadavkám na napájanie týchto zariadení vyhovieť tým, že cez port, ku ktorému je zariadenie alebo periférne zariadenie Apple pripojené, poskytujú až 1 100 mA pri 5 V. Toto napájanie je dostupné za určitých podmienok:

 1. Periférne zariadenie Apple musí byť pripojené priamo k počítaču alebo displeju Apple. Periférne zariadenia Apple pripojené cez rozbočovače nebudú mať prístup k zvýšenému napájaniu prevyšujúcemu špecifikáciu USB portu, ku ktorému sú pripojené (500 mA pre rozhranie USB 1.1 alebo 2, 900 mA pre rozhranie USB 3).
 2. Počítač alebo displej Apple musí byť zapnutý a prebudený. Ak sa počítač alebo displej Apple nachádza v režime spánku, všetky porty poskytujú svoje bežné maximálne výstupné napájanie. Ak je počítač alebo displej Apple vypnutý, neposkytuje žiadne napájanie.
 3. Port poskytujúci zvýšené napájanie sa určí prvým periférnym zariadením alebo zariadením Apple pripojeným k počítaču alebo displeju Apple, ktoré vyžaduje napájanie prevyšujúce 500 mA v prípade rozhraní USB 1.1 a 2 alebo 900 mA v prípade rozhrania USB 3. Zvyšné porty budú naďalej poskytovať svoje bežné maximálne výstupné napájanie. Niektoré počítače a displeje Apple umožňujú prevádzkovať viac ako jeden port USB pod prúdom 1 100 mA pri 5 V. Na týchto počítačoch sa druhý alebo tretí port aktivuje pripojením príslušného zariadenia.
 4. Počítač Apple spustený v systéme Windows prostredníctvom aplikácie BootCamp nebude poskytovať zvýšené napájanie.

 

*Pri pripojení k počítaču, ktorý podporuje napájanie s prúdom 1 100 mA pri 5 V, získa toto napájanie port klávesnice, ku ktorému sa ako k prvému pripojí zariadenie alebo periférne zariadenie vyžadujúce štandardné napájanie s prúdom 500 mA. Na zostávajúcom porte klávesnice potom bude k dispozícii 100 mA pri 5 V. Táto klávesnica nepodporuje zvýšené napájanie z oboch svojich portov súčasne. Namiesto toho vyžiada zvýšené napájanie z hostiteľského počítača a poskytne ho z jedného zo svojich dvoch portov, pričom druhý port dostane štandardných 500 mA.

Poznámka: Počítače a displeje Apple uvedené na trh pred rokom 2007 podporujú vo svojich portoch iba 500 mA pri 5 V a neponúkajú možnosť zvýšeného napájania.

Koľko zariadení môžem pripojiť?

Vyššie napájanie môže prijímať viacero zariadení súčasne, až kým sa dodatočné napájanie nespotrebuje. Ak pripojíte ďalšie zariadenia požadujúce zvýšené napájanie, získajú maximálne napájanie, ktoré port umožňuje, alebo príslušné zariadenie nebude fungovať, kým neodpojíte pôvodné zariadenia využívajúce zvýšené napájanie.

Ak máte viacero podporovaných zariadení, ktoré vyžadujú zvýšené napájanie, displej Apple LED Cinema môže poskytnúť zvýšené napájanie zariadeniu pripojenému priamo k displeju.

Overenie využitie energie v nástroji Profil systému

Viac informácií o požiadavkách periférnych zariadení na napájanie získate v nástroji Profil systému, prípadne sa obráťte na výrobcu daného periférneho zariadenia. Najpresnejšie informácie o využití energie získate, ak pred otvorením nástroja Profil systému pripojíte zariadenie priamo k počítaču alebo displeju Apple.

V predchádzajúcom príklade poskytuje USB port predvolených 500 mA, ako to uvádza položka Dostupný el. prúd (mA). Položka Vyžadovaný el. prúd (mA) uvádza, aký prúd potrebuje zariadenie na svoje fungovanie. V uvedenom príklade položka Extra operačný el. prúd (mA) uvádza, že daný USB port poskytuje ďalších 500 mA využiteľných týmto zariadením.

Riešenie problémov

Ak sa vaše periférne zariadenie (napríklad pevný disk, zvukové zariadenie alebo fotoaparát) správa neočakávane, napríklad sa nedá zapnúť alebo ho počítač nerozpozná, je možné, že vyžaduje vyššie napájanie, než je k dispozícii. Ak máte periférne zariadenie USB alebo sériovo zapojené zariadenia, napríklad joystick pripojený ku klávesnici, ktoré vyžadujú vyššie napájanie, než je k dispozícii, vyskúšajte niektorú z týchto možností:

 • Použite USB rozbočovač dodaný s napájacím adaptérom.
 • Skontrolujte, či periférne zariadenie neponúka možnosť súčasného pripojenia k viacerým USB portom.
 • Zistite, či sa periférne zariadenie nedodáva s napájacím adaptérom.
 • Ak si nemôžete overiť použitie zariadenia s rozbočovačom, pripojte ho priamo k počítaču Apple.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: