Ak príslušenstvo Macu potrebuje viac energie alebo ak spotrebúva príliš mnoho energie

Jednotky, fotoaparáty, klávesnice, huby a ďalšie zariadenia, ktoré sa pripájajú do portu USB-A, USB-C alebo Thunderbolt 3 (USB-C), môžu vyžadovať obmedzené množstvo energie z Macu. 

Symptómy

Symptómy podobné týmto môžu znamenať, že zariadenie pripojené k portu USB-A , USB-C  alebo Thunderbolt (USB-C)  na Macu nemá dostatok energie:

 • Zobrazí sa správa o tom, že zariadenie potrebuje viac energie, že operáciu nemožno dokončiť alebo že sa zariadenia USB zakážu, kým neodpojíte zariadenie, ktoré spotrebúva príliš mnoho energie.
 • Operácia, ktorá vyžaduje viac energie, sa nevykoná. Zápis na disk napríklad vyžaduje viac energie ako čítanie z neho.
 • Zariadenie sa nezapne alebo ho Mac nerozpozná.

Riešenia

 • Používajte zariadenie ako zariadenie s vlastným napájaním, napríklad jeho pripojením do zásuvky elektrickej siete, ak je to možné.
  Zariadenia s vlastným napájaním sa napájajú zo zásuvky elektrickej siete alebo z vlastnej batérie. Zariadenia napájané zbernicou sa napájajú zo zariadenia, ku ktorému sú pripojené, napríklad z Macu.
 • Znížte celkové množstvo energie, ktorú z Macu potrebujete získavať, znížením počtu zariadení napájaných zbernicou, ktoré sú k Macu pripojené, alebo ich používaním ako zariadení s vlastným napájaním.
 • Ak je zariadenie pripojené k inému zariadeniu ako súčasť sériového zapojenia zariadení, je možné, že druhé zariadenie nevyvíja dostatok energie alebo neodovzdáva dostatok energie z Macu. Pripojte zariadenie priamo k Macu.
 • Uistite sa, že port na Macu a kábel, ktorým zariadenie pripájate, podporujú tú istú alebo novšiu špecifikáciu USB než zariadenie. Zariadenie navrhnuté tak, aby podporovalo špecifikáciu USB 3, napríklad nemusí dostávať dostatok energie, ak je pripojené k portu alebo pomocou kábla USB 2.
 • Skúste použiť iný kábel (kábel, ktorý používate, môže byť poškodený alebo chybný). Ak používate spolu s káblom adaptér, je tiež možné, že je adaptér poškodený alebo chybný.
 • Ak v zariadení používate softvér (napríklad ovládače alebo firmvér), ktorý možno aktualizovať, uistite sa, že používate najnovší softvér od výrobcu. Ak chcete získať aktualizácie firmvéru pre zariadenia Apple, aktualizujte si softvér Apple.
 • Uistite sa, že je Mac prebudený a spustený z operačného systému pre Mac. Niektoré zariadenia Apple môžu vyžadovať viac energie len vtedy, keď je Mac prebudený alebo spustený zo systému macOS.

Viac informácií o napájaní cez USB na Macu

Okno Informácie o systéme obsahuje podrobnejšie informácie o napájaní cez USB na Macu. Pripojte zariadenie USB priamo k Macu a potom na postrannom paneli okna Informácie o systéme vyberte položku USB. Pre každé zariadenie USB sa v okne Informácie o systéme zobrazujú tieto údaje:

 • Dostupný el. prúd: Predvolené napájanie poskytované portom, ku ktorému je zariadenie pripojené.
 • Vyžadovaný el. prúd: Napájanie vyžadované zariadením.
 • Extra operačný el. prúd: Počítače Mac a displeje Apple uvedené na trh po roku 2006 môžu prostredníctvom jedného alebo viacerých portov dodávať viac energie, ak sú pripojené priamo k určitým zariadeniam Apple, napríklad k iPhonu alebo iPadu. Mac alebo displej musí byť zapnutý a prebudený, aby týmto spôsobom dodával viac energie. Mac spustený z operačného systému Windows nedodáva viac energie.

Okno Informácie o systéme

Viac informácií o energii, ktorá je k dispozícii v rámci jednotlivých špecifikácií USB, napríklad USB 2 a USB 3.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: