Ak sa na Macu zobrazí správa o tom, že USB zariadenia sú zakázané

Jednotky, kamery, klávesnice, huby a ďalšie zariadenia, ktoré sa pripájajú do portov na Macu, môžu vyžadovať obmedzené množstvo energie.

Ak Mac nerozpozná externé zariadenie a zobrazí sa správa o tom, že zariadenie potrebuje viac energie, že operáciu nemožno dokončiť alebo že sú USB zariadenia zakázané, skúste vykonať tieto kroky:

  • Odpojte externé zariadenie od Macu a potom ho znova pripojte.
  • Pripojte externé zariadenie k inému portu na Macu.
  • Ak je externé zariadenie pripojené k USB alebo Thunderbolt hubu, pripojte ho priamo k Macu. 
  • Ak má USB alebo Thunderbolt hub vlastné napájanie, uistite sa, že je pripojený k AC adaptéru. 

Ak stále potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: