Ak príslušenstvo Macu potrebuje viac energie alebo ak spotrebúva príliš mnoho energie

Jednotky, fotoaparáty, klávesnice, huby a ďalšie zariadenia, ktoré sa pripájajú do portu USB-A, USB-C alebo Thunderbolt 3 (USB-C), môžu vyžadovať obmedzené množstvo energie z Macu. 

Symptómy

Symptómy podobné týmto môžu znamenať, že zariadenie pripojené k portu USB-A , USB-C  alebo Thunderbolt 3 (USB-C)  na Macu nemá dostatok energie:

 • Zobrazí sa správa o tom, že zariadenie potrebuje viac energie, že operáciu nemožno dokončiť alebo že sa USB zariadenia zakážu, kým neodpojíte zariadenie, ktoré spotrebúva príliš mnoho energie.
 • Operácia, ktorá vyžaduje viac energie, sa nevykoná. Zápis na disk napríklad vyžaduje viac energie ako čítanie z neho.
 • Zariadenie sa nezapne alebo ho Mac nerozpozná.

Riešenia

 • Ak je to možné, používajte zariadenie ako zariadenie s vlastným napájaním alebo ho pripojte k napájanému hubu USB alebo Thunderbolt 3 (USB-C).
  Zariadenia s vlastným napájaním sa napájajú zo zásuvky elektrickej siete alebo z vlastnej batérie. Zariadenia napájané zbernicou sa napájajú zo zariadenia, ku ktorému sú pripojené, napríklad z Macu.
 • Znížte celkové množstvo energie, ktorú z Macu potrebujete získavať, znížením počtu zariadení napájaných zbernicou, ktoré sú k Macu pripojené, alebo ich používaním ako zariadení s vlastným napájaním.
 • Ak je zariadenie pripojené k inému zariadeniu (napríklad k displeju alebo viacportovému adaptéru) ako súčasť sériového zapojenia zariadení, je možné, že druhé zariadenie nevyvíja dostatok energie alebo neodovzdáva dostatok energie z Macu. Pripojte zariadenie priamo k Macu.
 • Uistite sa, že port na Macu a kábel, ktorým zariadenie pripájate, podporujú tú istú alebo novšiu špecifikáciu USB než zariadenie. Napríklad zariadenie navrhnuté tak, aby podporovalo špecifikáciu USB 3, nemusí dostávať dostatok energie, ak je pripojené k portu USB 2 alebo pomocou kábla USB 2.
 • Skúste použiť iný kábel (kábel, ktorý používate, môže byť poškodený alebo chybný). Ak používate spolu s káblom adaptér, je tiež možné, že je adaptér poškodený alebo chybný.
 • Ak je Mac vybavený viacerými portmi Thunderbolt 3, pripojte zariadenie k portu Thunderbolt 3, ktorý je najďalej od aktuálneho portu. Ak je napríklad zariadenie pripojené k portom na ľavej strane MacBooku Pro, použite na pripojenie porty Thunderbolt 3 na pravej strane. 
 • Ak v zariadení používate softvér (napríklad ovládače alebo firmvér), ktorý možno aktualizovať, uistite sa, že používate najnovší softvér od výrobcu. Ak chcete získať aktualizácie firmvéru pre príslušenstvo Apple, aktualizujte si softvér Apple.
 • Uistite sa, že je Mac prebudený a spustený z operačného systému pre Mac. Niektoré zariadenia Apple môžu vyžadovať viac energie len vtedy, keď je Mac prebudený alebo spustený zo systému macOS.

Viac informácií o napájaní cez USB na Macu

Aplikácia Informácie o systéme poskytuje podrobnejšie informácie o napájaní cez USB na Macu. Pripojte USB zariadenie priamo k Macu a potom vyberte USB na postrannom paneli v aplikácii Informácie o systéme. Pre každé USB zariadenie sa v aplikácii Informácie o systéme zobrazujú tieto údaje:

 • Dostupný el. prúd: Predvolené napájanie poskytované portom, ku ktorému je zariadenie pripojené.
 • Vyžadovaný el. prúd: Napájanie vyžadované zariadením.
 • Extra operačný el. prúd: Počítače Mac a displeje Apple uvedené na trh po roku 2006 môžu prostredníctvom jedného alebo viacerých portov dodávať viac energie, ak sú pripojené priamo k určitým zariadeniam Apple, napríklad k iPhonu alebo iPadu. Mac alebo displej musí byť zapnutý a prebudený, aby týmto spôsobom dodával viac energie. Mac spustený z operačného systému Windows nedodáva viac energie.

Okno Informácie o systéme

Viac informácií o energii, ktorá je k dispozícii v rámci jednotlivých špecifikácií USB, napríklad USB 2 a USB 3.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: