AirPort Express: Čo je klientsky režim?

Vo Wi-Fi sieťach sa ako „klient“ označuje ľubovoľné zariadenie, ktoré sa pripája k sieti – napríklad váš počítač. Klientom môže byť aj bezdrôtový tlačový server alebo bezdrôtové zvukové zariadenie.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Základňa AirPort Express môže fungovať ako plnohodnotný bezdrôtový prístupový bod alebo ju možno pripojiť k existujúcej sieti a používať ako bezdrôtový tlačový server a zvukové zariadenie. V druhom prípade pracuje základňa AirPort Express v „klientskom režime“.

V klientskom režime sa základňa AirPort Express neponúka ako bezdrôtový prístupový bod ani nevyužíva ethernetový port. Ako bezdrôtový klient predstavuje základňa AirPort Express len cieľové zariadenie pre aplikáciu AirTunes a tlačové úlohy. Môže sa pripojiť k sieťam štandardu 802.11b a 802.11g vrátane sietí využívajúcich funkcie zabezpečenia, ako napríklad WEP a WPA-PSK.

Funkcia ProxySTA v klientskom režime umožňuje drôtovým klientom pripojenie cez Ethernet (len na základni AirPort Express v sieťach štandardu 802.11n).

Ďalším spôsobom, ako sa môže základňa AirPort Express pripojiť k existujúcej Wi-Fi sieti, je metóda WDS (Wireless Distribution System). Základňa AirPort Express použije v režime WDS svoj ethernetový port a môže ponúkať funkcie bezdrôtového prístupového bodu, je však potrebné, aby ste ako ďalšie prístupové body používali základne AirPort Extreme alebo AirPort Express. Výhodou klientskeho režimu je, že môžete prepojiť siete s prístupovými bodmi od iných výrobcov než Apple a so staršími základňami AirPort (modely Dual Ethernet a Graphite).

Ďalšie informácie

Iní výrobcovia produktov Wi-Fi môžu pre klientsky režim používať iné označenia. Patria medzi ne napríklad označenia „režim klientskej stanice“, „režim klienta prístupového bodu“, „režim bezdrôtového klienta“ alebo „režim STA“. Ak sa požaduje niektorý z týchto režimov, stačí vedieť, že ide o „klientsky režim“.

Dátum zverejnenia: