Presunutie obsahu do nového Macu

Prostredníctvom Sprievodcu migráciou si môžete všetky dokumenty, aplikácie, používateľské účty a nastavenia skopírovať do nového Macu z iného počítača.

Sprievodca migráciou skopíruje všetky vaše súbory do nového Macu, aby ste ich nemuseli kopírovať ručne.


Skontrolujte softvér, nastavenia a napájanie


Prepojte oba počítače

 • Ak oba počítače používajú systém macOS Sierra alebo novší, stačí skontrolovať, či sú blízko seba a či majú zapnuté Wi-Fi pripojenie. Ak niektorý z nich používa systém OS X El Capitan alebo starší, pripojte ich k tej istej sieti cez Wi-Fi alebo Ethernet.
 • Môžete ich tiež prepojiť použitím režimu cieľového disku a príslušného kábla alebo adaptéra. Potom spustite starší počítač v režime cieľového disku.
 • Môžete tiež pripojiť nový Mac k zálohe Time Machine staršieho Macu.


Použite Sprievodcu migráciou

Na novom Macu:

 1. Otvorte Sprievodcu migráciou, ktorý sa nachádza v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie.
 2. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 3. Keď sa zobrazí otázka, akým spôsobom chcete preniesť informácie, vyberte možnosť prenosu z Macu, zálohy Time Machine alebo štartovacieho disku.
 4. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Na staršom Macu:
Ak ste starší Mac spustili v režime cieľového disku alebo ak vykonávate migráciu zo zálohy Time Machine, vynechajte tieto štyri kroky.

 1. Otvorte Sprievodcu migráciou.
 2. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 3. Keď sa zobrazí otázka, akým spôsobom chcete preniesť informácie, vyberte možnosť prenosu do iného Macu.
 4. Kliknite na tlačidlo Pokračovať. 

Na novom Macu:

 1. Keď sa zobrazí výzva na výber Macu, zálohy Time Machine alebo iného štartovacieho disku, kliknite na príslušnú ikonu.
 2. Kliknite na tlačidlo Pokračovať. Môže sa zobraziť bezpečnostný kód.

Na staršom Macu:
Ak ste starší Mac spustili v režime cieľového disku alebo ak vykonávate migráciu zo zálohy Time Machine, vynechajte tieto dva kroky.

 1. Ak sa zobrazí bezpečnostný kód, uistite sa, že je rovnaký ako na novom Macu.
 2. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Na novom Macu:

 1. Mal by sa zobraziť zoznam záloh usporiadaný podľa dátumu a času. Vyberte zálohu, ktorú chcete použiť.
 2. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Pokračovanie na novom Macu:

 1. Vyberte informácie, ktoré chcete preniesť.
 2. Kliknutím na tlačidlo Pokračovať spustite prenos. Ak je objem obsahu veľký, môže dokončenie prenosu trvať niekoľko hodín.


V uvedenom príklade je použitý používateľský účet systému macOS John Appleseed. Ak prenášate účet s názvom rovnakým ako názov účtu v novom Macu, zobrazí sa otázka, či chcete starší účet premenovať alebo či chcete účet v novom Macu nahradiť. Ak vyberiete premenovanie, starší účet sa v novom Macu bude zobrazovať ako samostatný používateľ so samostatným domovským priečinkom a prihlasovacím menom. Ak vyberiete nahradenie, účet v novom Macu vrátane celého obsahu domovského priečinka sa prepíše starším účtom.

Po dokončení operácie Sprievodcu migráciou sa prihláste do migrovaného účtu v novom Macu, aby sa zobrazili jeho súbory. Ak si starší Mac neponecháte, prečítajte si, ako postupovať predtým, ako starší Mac predáte, darujete alebo vymeníte.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: