Presunutie obsahu na nový Mac

Prostredníctvom Sprievodcu migráciou si môžete všetky dokumenty, apky, používateľské účty a nastavenia skopírovať do nového Macu z iného počítača.


Sprievodca migráciou skopíruje všetky vaše súbory zo starého Macu do nového Macu, aby ste ich nemuseli kopírovať manuálne.


Príprava

 1. Do oboch počítačovnainštalujte všetky aktualizácie softvéru, ktoré sú k dispozícii. Ak váš starý Mac nemá systém OS X Lion alebo novší a váš nový Mac nemá systém OS X Mavericks alebo novší, postupujte namiesto toho podľa pokynovKrokov migrácie systému Mountain Lion.
 2. Ak oba počítače používajú systém macOS Sierra alebo novší, umiestnite ich blízko seba so zapnutou sieťou Wi-Fi . Ak ktorýkoľvek z nich používa systém OS X El Capitan alebo starší, uistite sa, že sú oba v rovnakej sieti.
 3. Na vašom starom Macu vyberte ponuku Apple  > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Zdieľanie. Skontrolujte, či sa v poli Názov počítača zobrazuje názov.


Použitie Sprievodcu migráciou

Teraz ste pripravení použiť nástroj Sprievodca migráciou na presun súborov zo starého Macu do nového.

Na novom Macu

 1. Otvorte Sprievodcu migráciou, ktorý sa nachádza v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie. Potom kliknite na Pokračovať.
 2. Keď sa zobrazí otázka, akým spôsobom chcete preniesť informácie, vyberte možnosť prenosu z Macu, zálohy Time Machine alebo štartovacieho disku. Potom kliknite na Pokračovať.
  Sprievodca migráciou: Ako chcete preniesť svoje informácie?

Na staršom Macu

 1. Otvorte Sprievodcu migráciou pre a kliknite na položku Pokračovať.
 2. Keď sa zobrazí otázka, akým spôsobom chcete preniesť informácie, vyberte možnosť prenosu do iného Macu. Potom kliknite na Pokračovať. 

Na novom Macu

Keď sa zobrazí výzva na výber Macu, zálohy Time Machine alebo iného spúšťacieho disku, vyberte druhý Mac. Potom kliknite na Pokračovať.

Sprievodca migráciou Výber zdroja prenosu

Na staršom Macu

Ak vidíte bezpečnostný kód, uistite sa, že na novom Macu sa zobrazuje rovnaký kód. Potom kliknite na Pokračovať.

Na novom Macu

 1. Vyberte informácie, ktoré chcete preniesť.
  V tomto príklade je použitý používateľský účet systému macOS John Appleseed. Ak má rovnaké meno ako už existujúci účet na vašom novom Macu, budete vyzvaní, aby ste si buď premenovali starý účet, alebo nahradili účet na novom Macu. Ak váš starý účet premenujete, zobrazí sa na novom Macu ako samostatný používateľ, so samostatným domovským priečinkom a prihlásením. Ak váš starý účet premenujete, vymaže sa a potom nahradí účet na vašom novom Macu vrátane všetkého, čo je v jeho domovskom priečinku.Sprievodca migráciou: Výber informácií, ktoré sa majú preniesť
 2. Kliknutím na Pokračovať spustite prenos. Rozsiahle prenosy môžu trvať aj niekoľko hodín.
 3. Po dokončení operácie Sprievodcu migráciou sa prihláste do migrovaného účtu v novom Macu, aby sa zobrazili jeho súbory.

Ak si starší Mac neponecháte, prečítajte si, ako postupovať predtým, ako starší Mac predáte, darujete alebo vymeníte.

Dátum zverejnenia: