Presunutie obsahu do nového Macu

Prostredníctvom Sprievodcu migráciou si môžete všetky dokumenty, apky, používateľské účty a nastavenia skopírovať do nového Macu z iného počítača.

Potrebujete tieto kroky?

Kroky v tomto článku opisujú, ako skopírovať všetky súbory z jedného Macu do druhého cez Wi-Fi. Tieto kroky nie sú potrebné, ak chcete vykonať niektorú z týchto akcií:

 

 


Skôr než začnete

 • Ak je to možné, aktualizujte softvér na oboch počítačoch.
 • Uistite sa, že obidva počítače majú zapnuté Wi-Fi pripojenie a nachádzajú sa blízko seba. Ak niektorý z nich používa systém OS X El Capitan alebo starší, mal by byť pripojený k tej istej Wi-Fi sieti.
 • Ak ste nainštalovali antivírusový softvér alebo softvér brány firewall, vypnite tento softvér, kým nedokončíte postup.


Použitie Sprievodcu migráciou

Teraz ste pripravený použiť Sprievodcu migráciou na presun súborov zo starého Macu do nového. Sprievodca migráciou skopíruje súbory zo starého Macu, ale nevymaže ich z neho.

Na novom Macu

 1. Otvorte Sprievodcu migráciou, ktorý sa nachádza v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie. Potom kliknite na Pokračovať.
 2. Keď vás Sprievodca migráciou požiada o povolenie na vykonávanie zmien, zadajte heslo správcu a potom kliknite na OK.
 3. Keď sa zobrazí otázka, akým spôsobom chcete preniesť informácie, vyberte možnosť prenosu z Macu, zálohy Time Machine alebo štartovacieho disku. Potom kliknite na Pokračovať.
  Sprievodca migráciou: Ako chcete preniesť svoje informácie?

Na starom Macu

 1. Otvorte Sprievodcu migráciou, ktorý sa nachádza v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie. Potom kliknite na Pokračovať.
 2. Keď sa zobrazí otázka, akým spôsobom chcete preniesť informácie, vyberte možnosť prenosu do iného Macu. Potom kliknite na Pokračovať. 

Na novom Macu

Keď sa zobrazí výzva na výber Macu, zálohy Time Machine alebo iného spúšťacieho disku, vyberte druhý Mac. Potom kliknite na Pokračovať.

Sprievodca migráciou: Výber zdroja prenosu

Na starom Macu

Ak vidíte bezpečnostný kód, uistite sa, že na novom Macu sa zobrazuje rovnaký kód. Potom kliknite na Pokračovať.

Na novom Macu

 1. Sprievodca migráciou vytvorí katalóg celého obsahu starého Macu a vypočíta, koľko miesta v úložisku zaberajú apky, používateľské účty, súbory, priečinky a nastavenia. Môže to trvať niekoľko minút. Keď budete pripravený, vyberte informácie, ktoré sa majú preniesť.
  Sprievodca migráciou: Výber používateľov a priečinkov, ktoré chcete preniesť do nového Macu
 2. Pred kliknutím na Pokračovať si prečítajte, čo znamená prenos používateľského účtu. V tomto príklade je použitý používateľský účet Danny Rico. Ak už v novom Macu existuje účet s tým istým názvom, Sprievodca migráciou sa vás spýta, či ho chcete premenovať alebo nahradiť:
  • Premenovanie: Účet zo starého Macu sa na novom Macu zobrazí ako ďalší používateľ a bude mať samostatné prihlasovacie údaje a domovský priečinok. 
  • Nahradenie: Účet v novom Macu sa nahradí účtom zo starého Macu s tým istým názvom.
 3. Prenos veľkého objemu dát môže trvať aj niekoľko hodín a občas sa môže zdať, že nenapreduje. Takýto prenos sa odporúča spustiť večer a nechať ho spustený cez noc. Kliknutím na Pokračovať spustite prenos. 
 4. Po dokončení Sprievodcu migráciou zatvorte Sprievodcu migráciou na oboch počítačoch a potom sa prihláste do migrovaného účtu na novom Macu a skontrolujte súbory.

 


Dátum zverejnenia: