Integrovaná video pamäť v počítačoch Mac s procesorom Intel

Prečítajte si o integrovaných grafických procesoroch (GPU) v počítačoch Mac s procesorom Intel a množstve systémovej pamäte, ktorú zdieľajú.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Integrované grafické procesory v počítačoch Mac

V počítačoch Mac sa používajú tieto integrované grafické procesory:

Intel UHD Graphics

Počítače Mac, ktoré ako primárny grafický procesor používajú procesor Intel UHD Graphics, dynamicky alokujú pamäť podľa konkrétnych úloh.

Modely s procesorom Intel UHD Graphics 630:

 • MacBook Pro (15-palcový, 2019)
 • Mac mini (2018)
 • MacBook Pro (15-palcový, 2018)

Modely s procesorom Intel UHD Graphics 617:

 • MacBook Air (Retina, 13-palcový, 2018)

Intel Iris Plus

Počítače Mac, ktoré ako primárny grafický procesor používajú procesor Intel Iris Plus Graphics, dynamicky alokujú pamäť podľa konkrétnych úloh.

Modely s procesorom Intel Iris Plus Graphics 655:

 • MacBook Pro (13-palcový, 2019, štyri porty Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (13-palcový, 2018, štyri porty Thunderbolt 3)

Modely s procesorom Intel Iris Plus Graphics 640:

 • iMac (21,5-palcový, 2017)

Intel Iris Pro Graphics

Počítače Mac, ktoré ako primárny grafický procesor používajú procesor Intel Iris Pro Graphics, dynamicky alokujú pamäť podľa konkrétnych úloh.

Modely s procesorom Intel Iris Pro Graphics 6200:

 • iMac (Retina, 21,5-palcový, koniec roka 2015)

Modely s procesorom Intel Iris Pro Graphics 6000:

 • iMac (21,5-palcový, koniec roka 2015)

Modely s procesorom Intel Iris Pro Graphics:

 • iMac (21,5-palcový, koniec roka 2013)
 • iMac (21,5-palcový, polovica roka 2014) 
 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, koniec roka 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, polovica roka 2014)
 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, polovica roka 2015)

Intel Iris Graphics

Počítače Mac, ktoré ako primárny grafický procesor používajú procesor Intel Iris Graphics, dynamicky alokujú pamäť podľa konkrétnych úloh.

Modely s procesorom Intel Iris Graphics 550:

 • MacBook Pro (13-palcový, 2016, štyri porty Thunderbolt 3) a novší

Modely s procesorom Intel Iris Graphics 540:

 • MacBook Pro (13-palcový, 2016, dva porty Thunderbolt 3) a novší

Modely s procesorom Intel Iris Graphics 530:

 • MacBook Pro (15-palcový, 2016) a novší

Modely s procesorom Intel Iris Graphics 6100:

 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, začiatok roka 2015)

Modely s procesorom Intel Iris Graphics

 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, koniec roka 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, polovica roka 2014)
 • Mac mini (koniec roka 2014) s 2,6 GHz, 2,8 GHz alebo 3,0 GHz procesorom

Intel HD Graphics

Počítače Mac, ktoré ako primárny grafický procesor používajú novší procesor Intel HD Graphics, dynamicky alokujú pamäť podľa konkrétnych úloh.

Modely s procesorom Intel HD Graphics 615:

 • MacBook (Retina, 12-palcový, 2017)

Modely s procesorom Intel HD Graphics 530:

 • MacBook Pro (15-palcový, 2016)

Modely s procesorom Intel HD Graphics 515:

 • MacBook (Retina, 12-palcový, začiatok roka 2016)

Modely s procesorom Intel HD Graphics 6000:

 • MacBook Air (11-palcový, začiatok roka 2015)
 • MacBook Air (13-palcový, začiatok roka 2015) a novší

Modely s procesorom Intel HD Graphics 5300:

 • MacBook (Retina, 12-palcový, začiatok roka 2015)

Modely s procesorom Intel HD Graphics 5000:

 • MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2013 a novší)
 • iMac (21,5-palcový, polovica roka 2014)
 • Mac mini (koniec roka 2014) s 1,4 GHz procesorom

Modely s procesorom Intel HD Graphics 4000:

 • MacBook Pro (13-palcový, polovica roka 2012)
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, začiatok roka 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, koniec roka 2012)
 • MacBook Pro (15-palcový, polovica roka 2012)
 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, začiatok roka 2013)
 • MacBook Pro (Retina, polovica roka 2012)
 • MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2012)
 • MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2012)
 • Mac mini (koniec roka 2012)

Počítače Mac, ktoré ako primárny alebo sekundárny grafický procesor používajú procesor Intel HD Graphics 4000, si vyhradzujú 384 MB až 1 024 MB systémovej pamäte. 

Modely s procesorom Intel HD Graphics 4000:

 • MacBook Pro (13-palcový, polovica roka 2012)
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, začiatok roka 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, koniec roka 2012)
 • MacBook Pro (15-palcový, polovica roka 2012)
 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, začiatok roka 2013)
 • MacBook Pro (Retina, polovica roka 2012)
 • MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2012)
 • MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2012)
 • Mac mini (koniec roka 2012)

Procesor Intel HD Graphics 3000 integrovanému grafickému procesoru alokuje základné množstvo pamäte podľa toho, koľko systémovej pamäte je nainštalovanej:

 • 2 GB pamäte RAM: alokuje sa 256 MB,
 • 4 GB pamäte RAM: alokuje sa 384 MB,
 • 8 GB pamäte RAM: alokuje sa 512 MB.
  Výnimka: V 15-palcových a 17-palcových systémoch sa alokuje 384 MB.

Modely s procesorom Intel HD Graphics 3000:

 • MacBook Pro (13-palcový, koniec roka 2011)
 • MacBook Pro (15-palcový, koniec roka 2011)
 • MacBook Pro (17-palcový, koniec roka 2011)
 • MacBook Pro (13-palcový, začiatok roka 2011)
 • MacBook Pro (15-palcový, začiatok roka 2011)
 • MacBook Pro (17-palcový, začiatok roka 2011)
 • MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2011)
 • MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2011) 
 • Mac mini (polovica roka 2011)
 • Mac mini Server (polovica roka 2011)

Procesor Intel HD Graphics alokuje základné množstvo pamäte 256 MB na video a štartovacie procesy pri spustení. 

Modely s procesorom Intel HD Graphics:

 • MacBook Pro (15-palcový, polovica roka 2010)
 • MacBook Pro (17-palcový, polovica roka 2010)

NVIDIA GeForce

Procesor NVIDIA GeForce 320M alokuje základné množstvo pamäte 256 MB na video a štartovacie procesy pri spustení.

Modely s procesorom NVIDIA 320M:

 • MacBook Air (11-palcový, koniec roka 2010)
 • MacBook Air (13-palcový, koniec roka 2010)
 • MacBook Pro (13-palcový, polovica roka 2010)
 • MacBook (13-palcový, polovica roka 2010)
 • Mac mini (polovica roka 2010)

Procesor NVIDIA GeForce 9400M alokuje základné množstvo pamäte 256 MB na video a štartovacie procesy pri spustení.
Výnimka: Mac mini (začiatok roka 2009) s 1 GB pamäte namiesto toho zdieľa 128 MB.

Modely s procesorom NVIDIA 9400M:

 • MacBook (13-palcový, hliníkový, koniec roka 2008)
 • MacBook (13-palcový, začiatok roka 2009)
 • MacBook (13-palcový, polovica roka 2009)
 • MacBook (13-palcový, koniec roka 2009)
 • MacBook Air (koniec roka 2008)
 • MacBook Pro (15-palcový, koniec roka 2008), keď je zapnutý režim Vyššia výdrž batérie
 • MacBook Pro (17-palcový, začiatok roka 2009), keď je zapnutý režim Vyššia výdrž batérie
 • Mac mini (začiatok roka 2009)
 • iMac (20-palcový, začiatok roka 2009)
 • iMac (24-palcový, začiatok roka 2009) s 2,66 GHz procesorom Intel Core Duo
 • iMac (21,5-palcový, koniec roka 2009)
 • MacBook Pro (13-palcový, polovica roka 2009)
 • MacBook Pro (15-palcový, 2,53 GHz, polovica roka 2009)
 • MacBook Pro (15-palcový, polovica roka 2009), keď je zapnutý režim Vyššia výdrž batérie
 • MacBook Pro (17-palcový, polovica roka 2009), keď je zapnutý režim Vyššia výdrž batérie

Zdieľaná pamäť

Niektoré počítače Mac s procesorom Intel majú integrovaný aj samostatný grafický procesor (GPU). Iné zas môžu mať iba jeden grafický procesor, a to buď integrovaný, alebo samostatný. 

Samostatný grafický procesor podporuje vyšší výkon grafiky, pretože využíva samostatnú video pamäť. Integrovaný grafický procesor podporuje efektívne využívanie grafiky a video pamäť zdieľa s hlavným systémom.

V prípade počítačov Mac s integrovaným aj samostatným grafickým procesorom niektoré modely umožňujú nechať rozhodnúť systém macOS, ktorý grafický procesor sa použije na vykresľovanie grafiky. Ostatné modely automaticky prepínajú medzi samostatnou a integrovanou grafikou podľa konkrétnych úloh. Ďalšie informácie o modeloch, ktoré prepínajú medzi integrovanou a samostatnou grafikou, nájdete tu:

Výkon grafiky

Na dosiahnutie najlepšieho výkonu grafiky by mal mať váš počítač nainštalované dva moduly SO-DIMM s rovnakou veľkosťou, každý v jednom slote. Keď máte v Macu nainštalovanú pamäť v rovnako veľkých pároch, výkon počítača je lepší vďaka prekladaniu pamäte.

Ak upgradujete pamäť v Macu a chcete dosiahnuť čo najlepší grafický výkon, použite v každom slote moduly SO-DIMM s rovnakou rýchlosťou aj veľkosťou pamäte. Systémy s integrovanou pamäťou využívajú výhody inštalácie rovnakých párov pamäte automaticky.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: