Vymazanie hudby, filmov a TV seriálov zo zariadenia

Obsah, ktorý ste si stiahli do iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu alebo zariadenia s Androidom, môžete odstrániť.

Vymazanie hudby a hudobných videí

 • Ak chcete vymazať hudbu z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch, použite aplikáciu Apple Music alebo aplikáciu Nastavenia.
 • Ak chcete vymazať hudbu z Macu alebo zariadenia s Androidom, použite aplikáciu Apple Music.

Vymazanie položiek v aplikácii Apple Music

 1. Otvorte aplikáciu Apple Music a vyhľadajte položku, ktorú chcete vymazať. Ak sa vedľa položky zobrazuje ikona stiahnutia , znamená to, že položka je uložená v cloude, a nie v zariadení. Keď sú položky uložené v cloude, nezaberajú v zariadení žiadne miesto.
 2. Na Macu ukážte kurzorom myši na danú položku a kliknite na tlačidlo ďalších možností , ktoré sa zobrazí.
  Na iPhone, iPade alebo zariadení s Androidom stlačte položku, ktorú chcete vymazať, a podržte ju. 
 3. Klepnite alebo kliknite na položku Odstrániť.
  iPhone so zobrazeným menu, v ktorom sa nachádza možnosť Odstrániť.
 4. V zobrazenom menu vyberte položku Odstrániť alebo Odstrániť sťahovanie. Môžete tiež vybrať možnosť Vymazať z knižnice, čím položku odstránite zo všetkých zariadení, ktoré používate so službou Apple Music.

Vymazanie hudby v aplikácii Nastavenia v iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia. 
 2. Klepnite na položku Všeobecné a potom na Úložisko (iPhone) alebo Úložisko (iPad).
 3. Rolujte na položku Hudba a klepnite na ňu.
 4. Potiahnite prstom doľava po interpretovi, albume alebo skladbe. Ak chcete vymazať všetku hudbu, potiahnite prstom doľava položku Všetky skladby.
 5. Klepnite na položku Vymazať.
  iPhone zobrazujúci, čo sa stane, keď potiahnete doľava interpreta The Jonas Brothers a zobrazí sa možnosť na vymazanie.

Ďalšie informácie o vymazaní zakúpenej hudby

Ak ste zo zariadenia vymazali položku a nechcete, aby sa streamovala na zariadenie alebo zobrazila v cloude, môžete túto položku skryť

Ak ste pomocou počítača a USB kábla manuálne synchronizovali hudbu alebo hudobné videá s iPhonom, iPadom alebo iPodom touch, vypnite synchronizáciu

Vymazanie filmov a TV seriálov

 • Ak chcete vymazať videá, ktoré ste si stiahli do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch, použite aplikáciu Apple TV alebo aplikáciu Nastavenia.
 • Ak chcete vymazať videá, ktoré ste si stiahli do Macu, použite aplikáciu Apple TV.

Vymazanie položiek v aplikácii Apple TV

 1. Otvorte aplikáciu Apple TV.
 2. Klepnite alebo kliknite na položku Knižnica.
 3. Ak chcete vymazať položku z Macu, ukážte kurzorom myši na danú položku, kliknite na tlačidlo ďalších možností  a kliknite na položku Odstrániť sťahovanie.
  Ak chcete vymazať položku na iPhone, iPade alebo iPode touch, klepnite na položku Stiahnuté, potiahnite položku prstom doľava, klepnite na možnosť Vymazať a potom na Vymazať sťahovanie.
  iPhone zobrazujúci, čo sa stane, keď potiahnete doľava film alebo TV seriál, ktorý ste si stiahli, a zobrazí sa možnosť na vymazanie.

Vymazanie filmov a TV seriálov v aplikácii Nastavenia v iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Všeobecné a potom na Úložisko (iPhone) alebo Úložisko (iPad).
 3. Rolujte na TV seriál, klepnite naň a klepnite na možnosť Prezrieť položky stiahnuté na Apple TV. Ak sa možnosť Prezrieť položky stiahnuté na Apple TV nezobrazuje, nič ste do zariadenia nestiahli.
 4. Vyhľadajte film, TV seriál alebo epizódu, ktoré chcete vymazať, potiahnite doľava a klepnite na položku Vymazať.
  iPhone zobrazujúci, čo sa stane, keď potiahnete doľava film alebo TV seriál, ktorý ste si stiahli, a zobrazí sa možnosť na vymazanie.

Ak filmy alebo TV seriály nemožno vymazať

Ak sa vedľa položky zobrazuje tlačidlo Stiahnuť , znamená to, že položka je uložená v cloude, a nie v zariadení. Ak nechcete, aby sa položka zobrazila v cloude, môžete túto položku skryť.

Ak ste pomocou počítača a USB kábla manuálne synchronizovali filmy a TV seriály s iPhonom, iPadom alebo iPodom touch, vypnite synchronizáciu

Vypožičané filmy sa po skončení obdobia vypožičania automaticky vymažú.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: