Vymazanie hudby, filmov a TV seriálov z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Ak ste si do zariadenia so systémom iOS stiahli obsah, ktorý ste kúpili v obchode iTunes Store, môžete ho odstrániť.

Vymazanie hudby a hudobných videí

V aplikácii Hudba môžete vymazať skladby, albumy, playlisty a hudobné videá, ktoré ste si stiahli do zariadenia. Ak sa vedľa zakúpeného obsahu zobrazuje ikona stiahnutia , znamená to, že daná položka je uložená v cloude, a nie vo vašom zariadení. Prečítajte si, ako skryť položky uložené v cloude.

Ak ste hudbu alebo hudobné videá pridali do zariadenia z iného zdroja ako iTunes Store, je možné, že dané položky budete musieť vymazať inak.

 

Vymazanie jednej položky

 1. V aplikácii Hudba vyhľadajte položku, ktorú chcete vymazať. Ak sa vedľa položky zobrazuje ikona stiahnutia , znamená to, že daná položka je uložená v cloude, a nie vo vašom zariadení.
 2. Použite funkciu 3D Touch alebo sa položky dotknite a podržte ju.
 3. Klepnite na položku Odstrániť .
 4. Po zobrazení výzvy na potvrdenie klepnite na položku Odstrániť sťahovanie alebo Odstrániť sťahovania.
   

Vymazanie všetkej hudby

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Úložisko iPhonu.
 2. Rolujte na položku Hudba a klepnite na ňu.
 3. V časti Odporúčania potiahnite doľava položku Všetky skladby.
 4. Klepnite na položku Vymazať.

V tomto menu môžete tiež potiahnuť prstom doľava cez ktoréhokoľvek interpreta, album alebo skladbu a odstrániť ich zo zariadenia klepnutím na položku Vymazať.

Ak vymažete zakúpený obsah, ktorý nemáte stiahnutý do zariadenia, daný obsah sa skryje v histórii nákupov.

Hudba, ktorú v iPhone, iPade alebo iPode touch nemáte uloženú na počúvanie offline, sa ukladá do vyrovnávacej pamäte a využíva pri tom dostupné miesto v zariadení. Keď bude zariadenie toto miesto potrebovať, automaticky vymaže vyrovnávaciu pamäť spolu s hudbou, ktorá je v nej uložená.

Vymazanie filmov a TV seriálov

Filmy alebo TV seriály stiahnuté do zariadenia môžete vymazať v aplikácii TV1 alebo v aplikácii Videá. Ak sa vedľa zakúpeného obsahu zobrazuje ikona stiahnutia , znamená to, že daná položka je uložená v cloude, a nie vo vašom zariadení. Prečítajte si, ako skryť položky uložené v cloude.

Ak ste filmy alebo TV seriály pridali do zariadenia z iného zdroja ako iTunes Store, je možné, že dané položky budete musieť vymazať inak.

1 Aplikácia TV je k dispozícii len v určitých krajinách a oblastiach. Zistite, či je aplikácia TV k dispozícii vo vašej krajine alebo oblasti.

 

Vymazanie filmov a TV seriálov v menu Nastavenia

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Úložisko iPhonu.
 2. Rolujte na položku TV alebo Videá a klepnite na ňu.
 3. Klepnite na položku Prezrieť videá z iTunes. Ak sa položka Prezrieť videá z iTunes nezobrazuje, nič ste do zariadenia zatiaľ nestiahli.
 4. Vyhľadajte film, TV seriál alebo epizódu, ktorú chcete vymazať, a potiahnite ju doľava.
 5. Klepnite na položku Vymazať.

Položky je tiež možné vymazať v aplikáciách TV a Videá.

Ďalšie informácie

Ak položku nechcete úplne vymazať, môžete ju skryť (a potom znova zobraziť).

Ak chcete vymazanú položku obnoviť, môžete si znova stiahnuť predchádzajúce nákupy.

Dátum zverejnenia: