Vymazanie hudby, filmov a TV seriálov zo zariadenia

Ak ste si do počítača, zariadenia so systémom iOS alebo zariadenia so systémom Android stiahli obsah, ktorý ste kúpili v iTunes Store, môžete ho odstrániť.

Vymazanie hudby a hudobných videí

Skladby, albumy, playlisty a hudobné videá, ktoré ste si stiahli do zariadenia, môžete vymazať. Ak sa vedľa obsahu zobrazuje ikona stiahnutia ikona stiahnutia, znamená to, že položka je uložená v cloude, a nie v príslušnom zariadení.

Vymazanie položiek v aplikácii Apple Music

V aplikácii Hudba v zariadení so systémom iOS alebo v aplikácii Apple Music v zariadení so systémom Android môžete vymazať jednotlivé položky.

 1. V aplikácii Apple Music vyhľadajte položku, ktorú chcete vymazať. Ak sa vedľa položky zobrazuje ikona ikona stiahnutia, znamená to, že položka je uložená v cloude, a nie v príslušnom zariadení. Keď sú položky uložené v cloude, nezaberajú v zariadení žiadne miesto.
 2. Stlačte a podržte položku, ktorú chcete vymazať.
 3. V ponuke, ktorá sa zobrazí, klepnite na položku Odstrániť.
  iPhone so zobrazeným tlačidlom Odstrániť na začiatku zobrazenej ponuky.
 4. Po zobrazení výzvy na potvrdenie klepnite na položku Odstrániť sťahovanie alebo Odstrániť sťahovania. Ak sa zobrazí možnosť Vymazať z knižnice, znamená to, že ste príslušnú položku pridali prostredníctvom služby Apple Music. Klepnutím na možnosť Vymazať z knižnice položku úplne odstránite zo všetkých svojich zariadení a z iCloud Hudobnej knižnice.

Vymazanie položiek v iTunes

 1. V iTunes v Macu alebo PC kliknite pravým tlačidlom alebo kliknite so stlačeným klávesom Control na položku, ktorú chcete vymazať. Ak sa vedľa položky zobrazuje ikona ikona stiahnutia, znamená to, že položka je uložená v cloude, a nie v príslušnom zariadení. Keď sú položky uložené v cloude, nezaberajú v zariadení žiadne miesto.
 2. Vyberte položku Vymazať z knižnice a potom kliknite na položku Vymazať skladbu.
 3. Kliknite na položku Presunúť do koša. Môžete tiež kliknúť na položku Ponechať súbor, ak chcete položku ponechať v počítači, ale odobrať ju z iTunes.

Ak chcete zobraziť duplikáty, ktoré v knižnici iTunes máte, prejdite do časti Knižnica a vyberte položku Súbor > Knižnica > Zobraziť duplikáty.

Vymazanie hudby v nastaveniach systému iOS

V iPhone môžete všetku hudbu v zariadení vymazať v časti Nastavenia.

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Úložisko iPhonu.
 2. Rolujte na položku Hudba a klepnite na ňu.
 3. V časti Odporúčania potiahnite doľava položku Všetky skladby.
  iPhone s tlačidlom Vymazať zobrazeným po potiahnutí doľava.
 4. Klepnite na položku Vymazať.

V tomto menu môžete tiež potiahnuť prstom doľava cez ktoréhokoľvek interpreta, album alebo skladbu a odstrániť ich zo zariadenia klepnutím na položku Vymazať.

Hudba, ktorú v iPhone, iPade alebo iPode touch nemáte uloženú na počúvanie offline, sa ukladá do vyrovnávacej pamäte a využíva pri tom dostupné miesto v zariadení. Keď bude zariadenie toto miesto potrebovať, automaticky vymaže vyrovnávaciu pamäť spolu s hudbou, ktorá je v nej uložená.


Ak hudbu nemožno vymazať

Je možné, že ste hudbu alebo hudobné videá ručne synchronizovali v počítači z iTunes do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch prostredníctvom USB. Ak chcete položku vymazať, vypnite synchronizáciu v iTunes.

Ak nechcete, aby sa položka zakúpená v iTunes zobrazovala v aplikácii Apple Music, ale nechcete ju vymazať, môžete ju skryť. Prečítajte si, ako skryť položky uložené v cloude.


Vymazanie filmov a TV seriálov

Filmy alebo TV seriály stiahnuté do zariadenia môžete vymazať v aplikácii Apple TV App1 alebo v aplikácii Videá. Ak sa vedľa zakúpeného obsahu zobrazuje ikona stiahnutia ikona stiahnutia, znamená to, že položka je uložená v cloude, a nie v príslušnom zariadení.

1. Aplikácia Apple TV App je k dispozícii len v určitých krajinách a oblastiach. Zistite, či je aplikácia TV k dispozícii vo vašej krajine alebo oblasti.

Vymazanie položiek v aplikácii TV

 1. V aplikácii TV klepnite na položku Knižnica na spodnej strane obrazovky a potom klepnite na položku Stiahnuté.2
 2. Vyhľadajte film alebo epizódu, ktorú chcete vymazať.
 3. Ak chcete vymazať film alebo všetky epizódy TV seriálu, klepnite na položku Stiahnuté. Ak chcete vymazať jednu epizódu TV seriálu, zatlačte na názov epizódy a podržte ho.
  iPhone so zobrazeným tlačidlom Stiahnuté pod popisom TV seriálu.
 4. Klepnite na položku Odstrániť stiahnutú položku Tlačidlo Odstrániť stiahnutú položku

Ak nemáte nainštalovanú aplikáciu TV, ale aplikáciu Videá, a chcete vymazať filmy, klepnite na položku Upraviť v pravom hornom rohu tabu Filmy a potom vymažte epizódy TV seriálu potiahnutím názvu epizódy doľava.

2. Sťahovať môžete len videá, ktoré máte v Knižnici. Prečítajte si viac o aplikácii Apple TV App.

Vymazanie filmov a TV seriálov v menu Nastavenia

 1. V iPhone prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Úložisko iPhonu.
 2. Klepnite na aplikáciu TV alebo aplikáciu Videá a potom na položku Prezrieť videá z iTunes. Ak sa položka Prezrieť videá z iTunes nezobrazuje, nič ste do zariadenia zatiaľ nestiahli.
  iPhone so zobrazenou časťou Odporúčania, ktorá obsahuje časť Prezrieť videá z iTunes.
 3. Vyhľadajte film, TV seriál alebo epizódu, ktorú chcete vymazať, potiahnite ju doľava a klepnite na položku Vymazať.

Položky je tiež možné vymazať v aplikáciách TV a Videá.

Prečítajte si, ako vymazať filmy a TV seriály v iTunes v Macu alebo PC.


Ak filmy alebo TV seriály nemožno vymazať

Je možné, že ste hudobné videá, filmy alebo TV seriály ručne synchronizovali z iTunes v počítači do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch prostredníctvom USB. Ak chcete položku vymazať, vypnite synchronizáciu v iTunes.

Ak nechcete, aby sa položka zakúpená v iTunes Store v cloude zobrazovala v aplikácii Apple TV App alebo Videá, môžete ju skryť. Prečítajte si, ako skryť položky uložené v cloude. Filmy vypožičané z iTunes Store sa po skončení obdobia vypožičania automaticky vymažú.Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: