Vymazanie hudby, filmov a TV seriálov zo zariadenia

Ak ste si do počítača, zariadenia so systémom iOS alebo zariadenia so systémom Android stiahli obsah, ktorý ste kúpili v iTunes Store, môžete ho odstrániť.

Vymazanie hudby a hudobných videí

Skladby, albumy, playlisty a hudobné videá, ktoré ste si stiahli do zariadenia, môžete vymazať. Ak sa vedľa položky zobrazuje ikona stiahnutia ikona stiahnutia, znamená to, že položka je uložená v cloude, a nie v príslušnom zariadení.

Vymazanie položiek v aplikácii Apple Music

V aplikácii Hudba v zariadení so systémom iOS alebo v aplikácii Apple Music v zariadení so systémom Android môžete vymazať jednotlivé položky.

 1. V aplikácii Apple Music vyhľadajte položku, ktorú chcete vymazať. Ak sa vedľa položky zobrazuje ikona ikona stiahnutia, znamená to, že položka je uložená v cloude, a nie v príslušnom zariadení. Keď sú položky uložené v cloude, nezaberajú v zariadení žiadne miesto.
 2. Stlačte a podržte položku, ktorú chcete vymazať.
 3. V ponuke, ktorá sa zobrazí, klepnite na položku Odstrániť.
 4. Po zobrazení výzvy na potvrdenie klepnite na položku Odstrániť sťahovanie alebo Odstrániť sťahovania. Ak sa zobrazí možnosť Vymazať z knižnice, znamená to, že ste príslušnú položku pridali prostredníctvom služby Apple Music. Klepnutím na možnosť „Vymazať z knižnice“·položku odstránite zo všetkých svojich zariadení a z iCloud Hudobnej knižnice.

Vymazanie položiek v iTunes

 1. V iTunes v Macu alebo PC kliknite pravým tlačidlom alebo kliknite so stlačeným klávesom Control na položku, ktorú chcete vymazať. Ak sa vedľa položky zobrazuje ikona ikona stiahnutia, znamená to, že položka je uložená v cloude, a nie v príslušnom zariadení. Keď sú položky uložené v cloude, nezaberajú v zariadení žiadne miesto.
 2. Vyberte položku Vymazať z knižnice a potom kliknite na položku Vymazať skladbu.
 3. Kliknite na položku Presunúť do koša. Môžete tiež kliknúť na položku Ponechať súbor, ak chcete položku ponechať v počítači, ale odobrať ju z iTunes.

Ak chcete zobraziť duplikáty, ktoré v knižnici iTunes máte, prejdite do časti Knižnica a vyberte položku Súbor > Knižnica > Zobraziť duplikáty.


Vymazanie hudby v nastaveniach systému iOS

V iPhone môžete hudbu v zariadení vymazať v menu Nastavenia.

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Úložisko iPhonu.
 2. Rolujte na položku Hudba a klepnite na ňu.
 3. Potiahnite prstom doľava po interpretovi, albume alebo skladbe.
 4. Klepnite na položku Vymazať.

V tomto menu môžete vymazať aj všetku hudbu. V časti Odporúčania potiahnite prstom doľava po položke Všetky skladby a klepnite na možnosť Vymazať.

Hudba, ktorú v iPhone, iPade alebo iPode touch nemáte uloženú na počúvanie offline, sa ukladá do vyrovnávacej pamäte a využíva pri tom dostupné miesto v zariadení. Keď bude zariadenie toto miesto potrebovať, automaticky vymaže vyrovnávaciu pamäť spolu s hudbou, ktorá je v nej uložená.

Ak hudbu nemožno vymazať

Je možné, že ste hudbu alebo hudobné videá ručne synchronizovali v počítači z iTunes do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch prostredníctvom USB. Ak chcete položku vymazať, vypnite synchronizáciu v iTunes.

Ak nechcete, aby sa položka zakúpená v iTunes zobrazovala v aplikácii Apple Music, ale nechcete ju vymazať, môžete ju skryť. Prečítajte si, ako skryť položky uložené v cloude.


Vymazanie filmov a TV seriálov

Filmy alebo TV seriály stiahnuté do zariadenia môžete vymazať v aplikácii Apple TV. Ak sa vedľa zakúpeného obsahu zobrazuje ikona stiahnutia ikona stiahnutia, znamená to, že položka je uložená v cloude, a nie v príslušnom zariadení.

*Aplikácia Apple TV nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Zistite, či je aplikácia Apple TV k dispozícii vo vašej krajine alebo oblasti.

 

Vymazanie položiek v aplikácii Apple TV

 1. V aplikácii Apple TV klepnite v dolnej časti obrazovky na položku Knižnica a potom klepnite na položku Stiahnuté.* Ak sa vám položka Stiahnuté nezobrazuje, znamená to, že nemáte v zariadení stiahnuté žiadne videá.
 2. Potiahnite prstom doľava po filme alebo TV seriáli.
 3. Klepnite na položku Vymazať. 

Ak chcete vymazať viacero položiek, klepnite na možnosť Upraviť, klepnite na dané položky a následne klepnite v pravom hornom rohu na položku Vymazať.

*Sťahovať môžete len videá, ktoré máte v Knižnici. Prečítajte si ďalšie informácie o aplikácii Apple TV.

Vymazanie filmov a TV seriálov v menu Nastavenia

 1. V iPhone prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Úložisko iPhonu.
 2. Klepnite na položku Apple TV a potom na položku Prezrieť videá z iTunes. Ak sa položka Prezrieť videá z iTunes nezobrazuje, nič ste do zariadenia nestiahli.
 3. Vyhľadajte film, TV seriál alebo epizódu, ktorú chcete vymazať, potiahnite túto položku doľava a klepnite na možnosť Vymazať.

Prečítajte si, ako vymazať filmy a TV seriály v iTunes v Macu alebo PC.

Ak filmy alebo TV seriály nemožno vymazať

Je možné, že ste hudobné videá, filmy alebo TV seriály ručne synchronizovali z iTunes v počítači do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch prostredníctvom USB. Ak chcete položku vymazať, vypnite synchronizáciu v iTunes.

Ak nechcete, aby sa položka zakúpená v iTunes Store v cloude zobrazovala v aplikácii Apple TV, môžete ju skryť. Prečítajte si, ako skryť položky uložené v cloude. Vypožičané filmy sa po skončení obdobia vypožičania automaticky vymažú.Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: