Ak sa Mac spustí s otáznikom

Priečinok s blikajúcim otáznikom znamená, že štartovací disk už nie je k dispozícii alebo neobsahuje funkčný operačný systém pre Mac.

Obrazovka s blikajúcim otáznikom


Ak sa otáznik zobrazí iba na chvíľu a Mac sa potom normálne spustí:

  1. Resetujte pamäť NVRAM.
  2. Uistite sa, že je v predvoľbách Štartovací disk vybraný uprednostňovaný štartovací disk.

Ak sa otáznik zobrazuje aj naďalej, postupujte takto:

  1. Stlačte vypínač na Macu a držte ho stlačený až 10 sekúnd, kým sa Mac nevypne.
  2. Zapnite Mac a ihneď stlačte a podržte kombináciu klávesov Command (⌘) a R, aby sa Mac spustil v režime Obnova macOS.
  3. V rámci Obnovy macOS môžete na opravu štartovacieho disku použiť Diskovú utilitu.
  4. Ak Disková utilita nenašla žiadne chyby alebo ak všetky chyby opravila, preinštalujte systém macOS.
  5. Ak stále potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.
Dátum zverejnenia: