Ak sa Mac spustí s otáznikom

Priečinok s blikajúcim otáznikom znamená, že štartovací disk už nie je k dispozícii alebo neobsahuje funkčný operačný systém pre Mac.

Obrazovka s blikajúcim otáznikom

 

  1. Stlačte zapínacie tlačidlo Macu a podržte ho 10 sekúnd, kým sa Mac nevypne.
  2. Zapnite Mac a ihneď stlačte a podržte kombináciu klávesov Command (⌘) a R, aby sa Mac spustil v režime Obnova macOS.
  3. V Obnove macOS opravte štartovací disk pomocou Diskovej utility.
  4. Ak Disková utilita nezistila žiadne chyby alebo ak všetky chyby opravila, vykonajte jednu z týchto akcií:

Ak naďalej potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.
  

Dátum zverejnenia: