Ak sa Mac spustí s otáznikom

Priečinok s blikajúcim otáznikom znamená, že štartovací disk už nie je k dispozícii alebo neobsahuje funkčný operačný systém pre Mac.

Obrazovka s blikajúcim otáznikom

Ak je otáznik zobrazený trvalo a Mac sa nespustí normálnym spôsobom:

  1. Stlačte vypínač na Macu a držte ho stlačený až 10 sekúnd, kým sa Mac nevypne.
    Každý Mac má vypínač. Na notebookoch so senzorom Touch ID stlačte a podržte senzor Touch ID.
  2. Opravte štartovací disk pomocou Diskovej utility. Postupujte podľa krokov pre Mac s procesorom Intel.
  3. Ak Disková utilita nenašla žiadne chyby alebo ak všetky chyby opravila, preinštalujte systém macOS.
  4. Ak stále potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

 


Ak sa Mac spúšťa normálne, no počas spúšťania sa na krátky čas zobrazí otáznik, len sa uistite, že v nastaveniach Štartovací disk je vybratý štartovací disk, ktorý chcete použiť. Ak to nepomôže a otáznik sa zobrazuje dočasne, skontrolujte nastavenie znovu po resetovaní pamäte NVRAM.

Dátum zverejnenia: