Ak sa nedá používať technológia AirPlay alebo zrkadliť obrazovka zariadenia

Prečítajte si, ako postupovať, ak nemôžete streamovať obsah cez AirPlay či zrkadliť obrazovku zariadenia so systémom iOS alebo Mac na Apple TV alebo ak máte iný problém s technológiou AirPlay.

Uistite sa, že zariadenia sú zapnuté a blízko seba

Skontrolujte, či sú zariadenia kompatibilné s technológiou AirPlay zapnuté. Ak Apple TV používa ethernetové pripojenie a práve je v režime spánku, prebuďte ho pomocou diaľkového ovládača.

Uistite sa, že zariadenie kompatibilné s technológiou AirPlay je v blízkosti zariadenia, z ktorého sa pokúšate streamovať. Ak sa nemôžete pripojiť k zariadeniu AirPlay, skúste sa k nemu priblížiť a potom pokus zopakujte.

Ak chcete streamovať audio do viacerých reproduktorov cez technológiu AirPlay 2, uistite sa, že reproduktory sú kompatibilné s technológiou AirPlay 2.

Vyhľadajte aktualizácie

Skontrolujte, či sú všetky zariadenia kompatibilné s technológiou AirPlay a aktualizované na najnovšiu verziu softvéru. Zistite, ako vyhľadať aktualizácie na nasledujúcich zariadeniach:

Pripojte zariadenia k rovnakej Wi-Fi sieti

  • iPhone, iPad alebo iPod touch: Prejdite do menu Nastavenia > Wi-Fi. Skontrolujte tiež, či je zapnuté rozhranie Bluetooth.
  • Apple TV: Prejdite do menu Nastavenia > Sieť. Ak Apple TV používa ethernetové pripojenie, skontrolujte, či je kábel pripojený k smerovaču, ktorý používate pre Wi-Fi.
  • Mac: Kliknite na ikonu  v lište.
  • HomePod: HomePod používa rovnakú Wi-Fi sieť ako zariadenie so systémom iOS, pomocou ktorého bol nastavený. Ak chcete HomePod pripojiť k inej Wi-Fi sieti, musíte ho resetovať a potom ho znova nastaviť pomocou zariadenia so systémom iOS pripojeného k Wi-Fi sieti, ktorú chcete používať.
  • Reproduktory od iných výrobcov kompatibilné s technológiou AirPlay: Prejdite na webovú stránku výrobcu a vyhľadajte informácie o pripojení reproduktorov k Wi-Fi sieti.

Skontrolujte nastavenia technológie AirPlay

Ak cez AirPlay nemôžete streamovať do Apple TV alebo HomePodu, skontrolujte nastavenia technológie AirPlay na danom zariadení.

Ak používate Mac alebo PC a máte vybratú možnosť Len osoby, ktoré zdieľajú túto domácnosť, nemôžete streamovať obsah cez AirPlay do HomePodu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Prečítajte si, ako postupovať v prípade iných problémov pri používaní technológie AirPlay.

Hudba sa neočakávane zastavuje

Ak sa prehrávanie hudby neočakávane zastavuje, pomocou zariadenia alebo funkcie Siri prehrávanie znova spustite. V niektorých prípadoch môže aplikácia Domácnosť používať HomePod, Apple TV alebo reproduktor kompatibilný s technológiou AirPlay ako hlavný zdroj audia na streamovanie hudby (aj keď HomePod alebo Apple TV práve neprehráva hudbu). Používanie funkcie Siri na danom zariadení alebo vykonanie inej úlohy môže spôsobiť, že prehrávanie sa zastaví na všetkých zariadeniach. Ako zdroj audia môžete tiež používať zariadenie so systémom iOS alebo počítať s aplikáciou iTunes, čo vám umožní streamovať hudbu manuálne.

     

Video funguje, ale zvuk nie

Ak pri streamovaní videa zo zariadenia so systémom iOS alebo Macu do Apple TV nepočuť zvuk, uistite sa, že na zariadení so systémom iOS a na televízore alebo prijímači nie je stíšený zvuk. 

Ak streamujete video z iPhonu alebo iPadu, skontrolujte prepínač zvonenia/tichého režimu. Ak je prepínač nastavený na tichý režim, je na ňom vidieť oranžová čiara. Prepnutím prepínača zapnite zvonenie.

Prehrávanie obsahu sa prerušuje alebo v sieti dochádza k oneskoreniu

Ak máte slabý Wi-Fi signál alebo dochádza k rušeniu zariadením v blízkom okolí, ako je napríklad mikrovlnná rúra alebo monitor detí, vyskúšajte nasledujúce kroky:

Pripojenie AirPlay sa môže prerušiť, keď zariadenie zamknete, prepnete ho do režimu spánku alebo prepnete na inú aplikáciu. 

Ak technológiu AirPlay nemôžete používať ani po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: