Ak na zariadení kompatibilnom s technológiou AirPlay nefunguje zrkadlenie obrazovky alebo streamovanie

Prečítajte si, čo robiť, ak sa nedá streamovať obsah pomocou technológie AirPlay alebo zrkadliť obrazovka zariadenia so systémom iOS alebo Macu na Apple TV alebo inteligentnom televízore, alebo ak máte iný problém s používaním technológie AirPlay.

Najskôr vyskúšajte tieto kroky

Po každom kroku skontrolujte, či ešte stále potrebujete pomoc. 

  1. Uistite sa, že vaše zariadenia kompatibilné s technológiou AirPlay sú zapnuté a blízko seba.
  2. Uistite sa, že zariadenia sú aktualizované na najnovší softvér a pripojené k tej istej Wi-Fi sieti. 
  3. Reštartujte zariadenia, na ktorých chcete používať technológiu AirPlay alebo zrkadlenie obrazovky.

Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla, je možné, že máte zapnuté obmedzenia, alebo môže byť potrebné upraviť nastavenia hesla pre technológiu AirPlay.

 


Potrebujete ďalšiu pomoc?

Prečítajte si, ako postupovať v prípade iných problémov pri používaní technológie AirPlay.

Hudba sa neočakávane zastavuje

Ak sa prehrávanie hudby neočakávane zastavuje, pomocou zariadenia alebo funkcie Siri prehrávanie znova spustite. V niektorých prípadoch môže apka Domácnosť používať HomePod*, Apple TV alebo reproduktor kompatibilný s technológiou AirPlay ako hlavný zdroj audia na streamovanie hudby (aj keď HomePod* alebo Apple TV práve neprehráva hudbu). Používanie Siri na danom zariadení alebo vykonávanie inej úlohy môže spôsobiť, že sa prehrávanie všade zastaví. Ako zdroj audia môžete tiež používať zariadenie so systémom iOS alebo počítač s iTunes, čo vám umožní streamovať hudbu manuálne.

     

Video funguje, ale zvuk nie

Ak pri streamovaní videa zo zariadenia so systémom iOS alebo Macu do Apple TV nepočuť zvuk, uistite sa, že na zariadení so systémom iOS a na televízore alebo prijímači nie je stíšený zvuk. 

Ak streamujete video z iPhonu alebo iPadu, skontrolujte prepínač zvonenia/tichého režimu. Ak je prepínač nastavený na tichý režim, uvidíte oranžovú čiaru. Prepnutím prepínača zapnite zvonenie.

Ak technológiu AirPlay nemôžete používať ani po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

*HomePod nie je dostupný vo všetkých krajinách a oblastiach.

Dátum zverejnenia: