Na zariadení nefunguje AirPlay alebo zrkadlenie obrazovky

Prečítajte si, čo robiť, ak sa nedá streamovať obsah pomocou technológie AirPlay alebo zrkadliť obrazovka zariadenia so systémom iOS alebo Macu v Apple TV alebo inteligentnom televízore, alebo ak máte iný problém s používaním technológie AirPlay.

Uistite sa, že zariadenia sú zapnuté a blízko seba


Skontrolujte, či sú zariadenia kompatibilné s technológiou AirPlay zapnuté. Ak Apple TV používa ethernetové pripojenie a práve je v režime spánku, prebuďte ho pomocou diaľkového ovládača.

Uistite sa, že zariadenie kompatibilné s technológiou AirPlay je v blízkosti zariadenia, z ktorého sa pokúšate streamovať. Ak sa nemôžete pripojiť k zariadeniu AirPlay, skúste sa k nemu priblížiť a potom pokus zopakujte.

Ak chcete streamovať audio do viacerých reproduktorov cez technológiu AirPlay 2, uistite sa, že reproduktory sú kompatibilné s technológiou AirPlay 2.

 


Reštartujte zariadenia


Reštartujte zariadenia, na ktorých chcete používať technológiu AirPlay alebo zrkadlenie obrazovky. Prečítajte si, ako vykonať reštart:

 


Vyhľadajte aktualizácie


Skontrolujte, či sú všetky zariadenia kompatibilné s technológiou AirPlay a aktualizované na najnovšiu verziu softvéru. Zistite, ako vyhľadať aktualizácie na nasledujúcich zariadeniach:

 


Pripojte zariadenia k rovnakej Wi-Fi sieti

 

  • iPhone, iPad alebo iPod touch: Prejdite na Nastavenia > Wi-Fi. Skontrolujte tiež, či je zapnuté rozhranie Bluetooth.
  • Apple TV: Prejdite na Nastavenia > Sieť. Ak Apple TV používa ethernetové pripojenie, skontrolujte, či je kábel pripojený k routeru, ktorý používate pre Wi-Fi.
  • Mac: Kliknite na ikonu  na lište.
  • HomePod:* HomePod používa rovnakú Wi-Fi sieť ako zariadenie so systémom iOS, pomocou ktorého bol nastavený. Ak je zariadenie so systémom iOS v dosahu HomePodu a pripojené k inej Wi-Fi sieti, HomePod zobrazí v apke Domácnosť upozornenie „Wi-Fi sieť“. Ak chcete HomePod pripojiť k tej istej Wi-Fi sieti ako zariadenie so systémom iOS, otvorte apku Domácnosť, stlačte a podržte HomePod, klepnite na Nastavenia a potom klepnite na Presuňte HomePod do [Wi-Fi sieť] na hornej strane obrazovky.
  • Reproduktory a inteligentné televízory od iných výrobcov kompatibilné s technológiou AirPlay: Prejdite na webovú stránku výrobcu a vyhľadajte informácie o pripojení reproduktorov k Wi-Fi sieti.

 


Skontrolujte nastavenia technológie AirPlay


Ak cez AirPlay nemôžete streamovať do Apple TV alebo HomePodu*, skontrolujte nastavenia technológie AirPlay na danom zariadení.

Ak používate Mac alebo PC a máte vybratú možnosť Len osoby zdieľajúce domácnosť, nemôžete streamovať obsah cez AirPlay do HomePodu*.

 

 


 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Prečítajte si, ako postupovať v prípade iných problémov pri používaní technológie AirPlay.

Hudba sa neočakávane zastavuje

Ak sa prehrávanie hudby neočakávane zastavuje, pomocou zariadenia alebo funkcie Siri prehrávanie znova spustite. V niektorých prípadoch môže apka Domácnosť používať HomePod*, Apple TV alebo reproduktor kompatibilný s technológiou AirPlay ako hlavný zdroj audia na streamovanie hudby (aj keď HomePod* alebo Apple TV práve neprehráva hudbu). Používanie Siri na danom zariadení alebo vykonávanie inej úlohy môže spôsobiť, že sa prehrávanie všade zastaví. Ako zdroj audia môžete tiež používať zariadenie so systémom iOS alebo počítač s apkou iTunes, čo vám umožní streamovať hudbu manuálne.

     

Video funguje, ale zvuk nie

Ak pri streamovaní videa zo zariadenia so systémom iOS alebo Macu do Apple TV nepočuť zvuk, uistite sa, že na zariadení so systémom iOS a na televízore alebo prijímači nie je stíšený zvuk. 

Ak streamujete video z iPhonu alebo iPadu, skontrolujte prepínač zvonenia/tichého režimu. Ak je prepínač nastavený na tichý režim, uvidíte oranžovú čiaru. Prepnutím prepínača zapnite zvonenie.

Prehrávanie obsahu sa prerušuje alebo v sieti dochádza k oneskoreniu

Ak máte slabý Wi-Fi signál alebo dochádza k rušeniu zariadením v blízkom okolí, ako je napríklad mikrovlnná rúra alebo monitor detí, vyskúšajte nasledujúce kroky:

Pripojenie AirPlay sa môže prerušiť, keď zariadenie zamknete, prepnete ho do režimu spánku alebo prepnete na inú apku. 

Ak technológiu AirPlay nemôžete používať ani po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

*HomePod nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Dátum zverejnenia: