Informácie o Apple Pay pre obchodníkov

Apple Pay ponúka vašim zákazníkom jednoduchý, bezpečný a súkromný spôsob platby v obchodoch, v apkách, na webe a v Zákazníckom čete.

Akceptovanie Apple Pay je rýchlejšie než akceptovanie tradičných kreditných a debetných kariet a ďalších spôsobov platby. Zákazníci nemusia zdĺhavo hľadať peňaženku a správnu kartu. V apkách alebo na webových stránkach pri používaní Safari môžu zákazníci zaplatiť jediným dotykom.1

Akceptovanie Apple Pay je tiež bezpečnejšie než akceptovanie tradičných kreditných, debetných a predplatených kariet. Každá transakcia na iPhone alebo iPade zákazníka vyžaduje overenie pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu. A vždy, keď si zákazník zloží hodinky Apple Watch zo zápästia, musí zadať kód, aby k nim znova získal prístup. Keď zákazníci platia cez Apple Pay, neprijímate do systémov čísla ich kreditných alebo debetných kariet či bankového účtu a ani ich nemusíte spracovávať.

Dajte zákazníkom vedieť, že môžu platiť cez Apple Pay

 1. Platobné terminály viditeľne označte symbolmi platieb pre vašu oblasť a značkou Apple Pay, aby zákazníci vedeli, že vo vašom obchode môžu využívať Apple Pay.
 2. Stiahnite si značku Apple Pay a používajte ju v e-mailoch, na obrazovke terminálu a na svojej webovej stránke.
 3. Pridajte Apple Pay do svojho záznamu v Mapách
 4. Objednajte si nálepky Apple Pay a umiestnite ich do výkladu a na pokladňu.2
 5. Prejdite na stránku Apple Pay pre vývojárov, kde sa dozviete, ako dať zákazníkom vedieť, že môžu vo vašej apke alebo na vašej webovej stránke používať Apple Pay.

Ako akceptovať Apple Pay vo svojom obchode

V závislosti od vašej krajiny alebo oblasti spolupracuje Apple Pay s väčšinou vydavateľov kariet a poskytovateľov platobných služieb vrátane sietí Visa, Mastercard, American Express, Discover, China UnionPay a ďalších.3

Ak chcete vo svojom obchode akceptovať Apple Pay, musíte mať bezkontaktný platobný terminál. V Japonsku by terminály mali podporovať karty iD, QUICPay, PASMO alebo Suica. Obráťte sa na svojho poskytovateľa platobných služieb, požiadajte ho o nastavenie terminálu a informujte ho, že chcete akceptovať Apple Pay.

Transakcie v Apple Cash sa spracovávajú ako štandardné transakcie cez Apple Pay.4 Ak už akceptujete bezkontaktné platby debetnými kartami Discover, malo by vám bez ďalších zmien fungovať aj akceptovanie platieb cez Apple Cash. Ak bezkontaktné platby debetnými kartami Discover ešte neakceptujete, kontaktujte svojho poskytovateľa platobných služieb a overte, či nastavenia vášho predajného miesta umožňujú prijímanie platieb cez Apple Pay, či používa najnovšiu verziu jadra a firmvéru a podporuje potrebné rozsahy BIN.

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte podporu pre obchodníkov.

Ako akceptovať Apple Pay vo svojej apke alebo na svojej webovej stránke

Ak chcete vo svojej apke alebo na svojej webovej stránke mať možnosť akceptovať Apple Pay, prejdite na stránku Apple Pay pre vývojárov a prečítajte si, ako začať.

Musia zákazníci podpísať bloček alebo zadať PIN kód?

Ak transakcia zákazníka presahuje určitú sumu, v niektorých krajinách alebo oblastiach môže byť pri platení v obchodoch cez Apple Pay potrebné zadať PIN kód. V niektorých prípadoch môže byť nutné podpísať bloček alebo použiť iný spôsob platby.5

Apple Cash nevyžaduje PIN kód, pretože každá platba sa overuje pomocou Face ID, Touch ID alebo bezpečného kódu. Niektoré terminály môžu napriek tomu vyžadovať PIN kód pri uskutočňovaní debetných transakcií. Ak sa zobrazí výzva, povedzte zákazníkovi, aby zadal štvorciferný kód, napríklad 0000.

Limity transakcií cez Apple Pay pre zákazníkov

Apple Pay umožňuje zákazníkom vykonávať jednoduché a bezpečné bezkontaktné platby v ľubovoľnej výške. Prečítajte si viac o limitoch transakcií.

Ako spracovávať vrátenia peňazí cez Apple Pay

Na vyhľadanie nákupu a spracovanie vrátenia peňazí použite číslo účtu zariadenia – rovnako ako v prípade tradičných platieb kreditnými a debetnými kartami alebo predplatenými kartami. V Japonsku môžete na vyhľadanie nákupu a spracovanie vrátenia peňazí použiť aj ID transakcie na bločku.

Posledné štyri číslice v čísle účtu zariadenia zistíte tak, že zákazníka požiadate, aby otvoril apku Wallet, klepol na kartu a potom v pravom hornom rohu displeja klepol na tlačidlo Viac tlačidlo Viac.

Zákazník môže priložiť iPhone alebo hodinky Apple Watch aj k čítačke, vybrať kartu, ktorú pôvodne použil na nákup, a nakoniec autorizovať vrátenie peňazí overením pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu.

Môžem akceptovať Apple Pay, ak môj platobný terminál už podporuje platby NFC/FeliCa/bezkontaktné platby?

Ak už dnes akceptujete bezkontaktné platby Visa, Mastercard, American Express, Discover, China UnionPay alebo ďalšie, pravdepodobne budete môcť pre tieto siete prijímať aj platby cez Apple Pay bez nutnosti akýchkoľvek zmien.

Ak bezkontaktné platby ešte neprijímate, kontaktujte svojho poskytovateľa platobných služieb a overte si, či nastavenie vášho predajného miesta umožňuje prijímanie platieb cez Apple Pay. Potom ho požiadajte o ich povolenie. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si náš kontrolný zoznam pre obchodníkov, ktorí majú záujem o používanie Apple Pay.

Sú s akceptovaním Apple Pay spojené nejaké ďalšie poplatky?

Nie. Spoločnosť Apple si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky.

Kedy sa platby cez Apple Pay účtujú ako platby kartou a kedy ako platby bez karty

Platby cez Apple Pay v obchodoch predstavujú transakcie kartou. Platby cez Apple Pay v apkách a na webe prestavujú platby bez karty.

Budem niesť zodpovednosť za podvody pri transakciách cez Apple Pay?

V obchodoch sa transakcie Apple Pay spracovávajú rovnakým spôsobom ako aktuálne transakcie kreditnými a debetnými kartami alebo predplatenými kartami. Na transakcie Apple Pay sa vzťahujú rovnaké pravidlá zodpovednosti.

V apkách a na webe sa môžu transakcie Apple Pay spracovávať výhodnejšie než štandardné transakcie plastovou kartou. Zodpovednosť za transakcie sa môže preniesť na vydavateľa. Kontaktujte svojho poskytovateľa platobných služieb a zistite, aký môžete mať prínos z prenesenia zodpovednosti za platby cez Apple Pay vo svojej apke a na svojej webovej stránke.

Ako môžu zákazníci v Japonsku zistiť, či platia kartou iD alebo QUICPay?

V Japonsku sa transakcie Apple Pay spracovávajú prostredníctvom kariet iD, QUICPay, PASMO a Suica. Keď si zákazníci pridajú do Apple Pay kreditnú alebo predplatenú kartu, priradí sa ako karta QUICPay alebo iD. Môžu prejsť do apky Wallet, klepnúť na požadovanú kartu a pozrieť sa na logo. Takto zistia, či bola karta priradená ako QUICPay alebo iD. Keď zákazník požiada o zaplatenie cez Apple Pay, spýtajte sa ho, či používa kartu QUICPay, iD, PASMO alebo Suica. Platbu spracujte rovnako ako pri používaní plastových bezkontaktných kariet.

Začnite akceptovať Apple Pay v Zákazníckom čete

Ak chcete Apple Pay akceptovať v Zákazníckom čete, prejdite na stránku Zákaznícky čet pre vývojárov a prečítajte si, ako začať.6

Umožnite používanie svojho programu odmien s Apple Pay

Pridávanie vernostných kariet na používanie s Apple Pay je možné na podporovaných platobných termináloch. Prečítajte si, ako začať používať apku Wallet, alebo kontaktujte podporu pre obchodníkov.

Chcete získať ďalšie informácie o Apple Pay?

 1. V kontinentálnej Číne sa dá Apple Pay používať na webe v Safari len na kompatibilných modeloch iPhonu a iPadu so systémom iOS 11.2 alebo novším.
 2. Posielanie nálepiek Apple Pay nie je v súčasnosti dostupné v Brazílii, kontinentálnej Číne, Japonsku a Rusku.
 3. Prečítajte si, v ktorých krajinách a oblastiach možno používať Apple Pay.
 4. Apple Cash je k dispozícii len v USA. Kartu Apple Cash vydáva Green Dot Bank, člen skupiny FDIC.
 5. Ak chcete prijímať platby cez Apple Pay v ľubovoľnej výške bez nutnosti podpisu, musí to umožňovať váš platobný terminál, ktorý musí byť správne nakonfigurovaný, a váš poskytovateľ platobných služieb musí podporovať najnovšie špecifikácie bezkontaktných operácií v sieti. Ukážte svojmu poskytovateľovi platobných služieb dokument o overovaní majiteľa karty na zariadení zákazníka a spýtajte sa, ako môžete svojim zákazníkom umožniť používanie Apple Pay bez nutnosti podpisovania.
 6. Zákaznícky čet je v súčasnosti v beta verzii. V niektorých krajinách budeme Zákaznícky čet zavádzať postupne.
Dátum zverejnenia: