Obmedzenia kontroly pravopisu a vyhľadávania definícií pre zariadenia so systémom iOS

Systém iOS 8.1.3 prináša možnosti konfiguračných profilov, pomocou ktorých možno v riadených zariadeniach obmedziť prístup k funkciám kontroly pravopisu a definícií.

Pomocou hodnôt kľúčov môžete zakázať prístup k nasledujúcim funkciám v riadených zariadeniach:

  • vyhľadávanie definícií zvýraznených slov,
  • kontrola pravopisu a automatické opravy počas písania,
  • prediktívna klávesnica.

Tieto kľúče sú definované ako súčasť dátovej časti profilu funkcie Obmedzenia a sú zdokumentované v referenčnej príručke kľúčov konfiguračných profilov.

Kľúč Typ Hodnota
allowDefinitionLookup Boolovská hodnota Len riadené zariadenia
Nastavením na hodnotu false možno zakázať vyhľadávanie definícií
Predvolená hodnota je true
allowSpellCheck Boolovská hodnota Len riadené zariadenia
Nastavením na hodnotu false možno zakázať funkciu opravy pravopisu klávesnice
Predvolená hodnota je true
allowAutoCorrection Boolovská hodnota Len riadené zariadenia
Nastavením na hodnotu false možno zakázať funkciu automatických opráv klávesnice
Predvolená hodnota je true
allowPredictiveKeyboard Boolovská hodnota Len riadené zariadenia
Nastavením na hodnotu false možno zakázať prediktívne klávesnice
Predvolená hodnota je true

Ďalšie informácie o používaní konfiguračných profilov nájdete v referenčnej príručke nasadenia systému iOS.

Poznámka: Tieto možnosti v súčasnosti nie sú uvedené v aplikácii Apple Configurator ani v aplikácii Profile Manager. Ak používate riešenie správy mobilných zariadení (MDM) od iného výrobcu, informácie o používaní týchto možností vám poskytne dodávateľ riešenia MDM.

Inštalácia vlastného profilu

Hoci tieto obmedzenia v súčasnosti nie sú uvedené v aplikácii Apple Configurator ani v aplikácii Profile Manager, pomocou aplikácie Apple Configurator môžete vytvoriť profil a nainštalovať ho do riadeného zariadenia. Niektoré riešenia správy mobilných zariadení (MDM) umožňujú tiež priame ovládanie týchto nastavení alebo importovanie vlastného profilu podobného profilu popísanému nižšie. Informácie o používaní týchto možností vám poskytne dodávateľ riešenia MDM.

Ukážkový profil

Vlastný profil môžete vytvoriť pomocou textového editora, ako je napríklad aplikácia TextEdit.

V tomto príklade sú všetky štyri možnosti zakázané a profil sa dá odstrániť. Ak chcete niektoré možnosti ponechať povolené, pred uložením dokumentu zmeňte text nasledujúci za príslušným kľúčom z <false/> na <true/>.

Ak chcete používateľom zabrániť v odstránení profilu, zmeňte text nasledujúci za kľúčom PayloadRemovalDisallowed z <false/> na <true/>.

  1. Skopírujte nasledujúci text, pričom ho začnite reťazcom <?xml a ukončite reťazcom </plist>.
  2. Otvorte nový dokument v aplikácii TextEdit.
  3. Vyberte položky Formát > Previesť na obyčajný text.
  4. Vložte text do prázdneho okna aplikácie TextEdit.
  5. Uložte dokument ako súbor „Disable Lookup and Spelling Features.mobileconfig“.
  6. Po zobrazení výzvy potvrďte, že chcete použiť príponu „.mobileconfig“.

Po importovaní konfiguračného profilu do aplikácie Apple Configurator môžete profil nainštalovať do riadeného zariadenia. Ak používate riešenie MDM od iného výrobcu, ktoré podporuje vlastné profily, informácie o postupe pri importovaní a inštalácii profilu vám poskytne dodávateľ riešenia MDM.

Príklad

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
   <dict>
       <key>PayloadContent</key>
       <array>
           <dict>
               <key>PayloadDescription</key>
               <string>Configures restrictions</string>
               <key>PayloadDisplayName</key>
               <string>Restrictions</string>
               <key>PayloadIdentifier</key>
               <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D.com.apple.applicationaccess.4B4C1A25-AD68-44FF-93B3-904F5269705C</string>
               <key>PayloadType</key>
               <string>com.apple.applicationaccess</string>
               <key>PayloadUUID</key>
               <string>E4BAF61C-FE19-4777-8494-432357829A03</string>
               <key>PayloadVersion</key>
               <integer>1</integer>
               <key>allowSpellCheck</key>
               <false/>
               <key>allowDefinitionLookup</key>
               <false/>
               <key>allowAutoCorrection</key>
               <false/>
               <key>allowPredictiveKeyboard</key>
               <false/>
           </dict>
       </array>
       <key>PayloadDisplayName</key>
       <string>Disable Lookup and Spelling Features</string>
       <key>PayloadIdentifier</key>
       <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D</string>
       <key>PayloadRemovalDisallowed</key>
       <false/>
       <key>PayloadType</key>
       <string>Configuration</string>
       <key>PayloadUUID</key>
       <string>0CB19A15-A94A-433E-B897-099150FF55BE</string>
       <key>PayloadVersion</key>
       <integer>1</integer>
   </dict>
</plist>

Tento dokument bude aktualizovaný, keď budú k dispozícii ďalšie informácie.

Dátum zverejnenia: