Nedajú sa prijímať textové správy z iPhonu

Nedostávate SMS správy alebo textové správy, ktoré vám niekto poslal z iPhonu, pretože sa stále odosielajú ako správy iMessage.

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak ste v iPhone používali službu iMessage a potom ste SIM kartu alebo telefónne číslo preniesli do telefónu inej značky ako Apple (napríklad do telefónu so systémom Android, Windows alebo BlackBerry). Ak ste pred prechodom na telefón inej značky ako Apple nevypli alebo nedeaktivovali službu iMessage, iné zariadenia so systémom iOS sa na odosielanie textových správ na vaše telefónne číslo budú aj naďalej pokúšať používať službu iMessage.

Zistite, ako postupovať, ak nedostávate SMS správy alebo textové správy od používateľov s iPhonom alebo ak nemôžete odosielať SMS správy alebo textové správy používateľom s iPhonom. 

Ak iPhone stále máte

  1. Vložte SIM kartu, ktorú ste z iPhonu preniesli do iného telefónu, späť do pôvodného iPhonu.
  2. Uistite sa, že ste pripojený/-á k mobilnej dátovej sieti (napríklad 3G alebo LTE).
  3. Klepnite na položky Nastavenia > Správy a vypnite položku iMessage.
  4. Klepnite na položky Nastavenia > FaceTime a vypnite položku FaceTime.

Ak iPhone nemáte alebo ak nemôžete vypnúť službu iMessage

Použite webovú stránku na zrušenie registrácie v službe iMessage. Prečítajte si ďalšie informácie o zrušení registrácie v službe iMessage.

Ďalšie informácie

Vykonaním nasledujúcich krokov sa registrácia vášho telefónneho čísla v službe iMessage nezruší:

  • Odoslaním správy s textom STOP na číslo 48369.
  • Resetovaním sieťových nastavení.
  • Zmenou hesla účtu Apple ID.

Služba FaceTime nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: