Odstránenie vstavaných aplikácií Apple z plochy zariadenia so systémom iOS 10 alebo Apple Watch

V systéme iOS 10 môžete z plochy iPhonu, iPadu, iPodu touch alebo Apple Watch odstrániť niektoré vstavané aplikácie Apple.

Odstránením vstavanej aplikácie z plochy sa odstránia aj všetky súvisiace používateľské dáta a konfiguračné súbory. Táto akcia môže mať vplyv na rôzne veci, ako sú napríklad súvisiace systémové funkcie alebo informácie na Apple Watch.

Aplikácie vstavané v systéme iOS sú navrhnuté tak, aby zaberali čo najmenej miesta, takže všetky spolu zaberajú menej než 200 MB. Odstránením vstavaných aplikácií systému iOS sa na zariadení neuvoľní úložisko.

 

Vstavané aplikácie, ktoré možno odstrániť z plochy

V systéme iOS 10 možno z plochy odstrániť1 tieto aplikácie:

 • Kalkulačka
 • Kalendár
 • Kompas
 • Kontakty2
 • FaceTime3
 • Nájsť priateľov 
 • Domácnosť
 • iBooks4
 • iCloud Drive
 • iTunes Store
 • Mail
 • Mapy4
 • Hudba4
 • News (v krajinách, v ktorých je táto aplikácia dostupná)
 • Poznámky
 • Podcasty4
 • Pripomienky 
 • Akcie
 • Tipy
 • Videá alebo TV
 • Nahrávky
 • Watch5
 • Počasie

 1. V systéme iOS 12 môžete z plochy zariadenia odstrániť vstavané aplikácie. Viac informácií o vstavaných aplikáciách v systéme iOS 12 nájdete v tomto článku.
 2. Ak odstránite aplikáciu Kontakty, všetky informácie o vašich kontaktoch zostanú v aplikácii Telefón.
 3. Ak odstránite aplikáciu FaceTime, môžete cez FaceTime naďalej telefonovať v aplikáciách Kontakty a Telefón.
 4. Ak odstránite aplikáciu iBooks, Mapy, Hudba alebo Podcasty, nebude sa dať používať so systémom CarPlay.
 5. Ak sa z iPhonu, ktorý je spárovaný s Apple Watch, pokúsite odstrániť aplikáciu Watch, zobrazí sa upozornenie s výzvou, aby ste párovanie pred odstránením aplikácie najskôr zrušili.

Odstránenie vstavanej aplikácie z plochy

 1. Na zariadení so systémom iOS klepnite na aplikáciu a zľahka ju podržte, kým sa nezačne pohybovať. Ak sa aplikácia nezačala pohybovať, uistite sa, že netlačíte príliš silno.
 2. Klepnite na aplikácii na ikonu Odstrániť a potom klepnite na položku Odstrániť.
 3. Stlačením tlačidla Domov dokončite akciu.

Ak máte Apple Watch, odstránením aplikácie z iPhonu sa daná aplikácia odstráni aj z Apple Watch.

Obnovenie vstavanej aplikácie, ktorú ste odstránili

 1. Na zariadení so systémom iOS prejdite do App Store.
 2. Vyhľadajte aplikáciu. Dajte si pozor, aby ste názov napísali presne. Pozrite si správne názvy vstavaných aplikácií.
 3. Klepnutím na ikonu  obnovte aplikáciu.
 4. Počkajte, kým sa aplikácia obnoví, a potom ju otvorte z plochy.

Ak máte Apple Watch, obnovením aplikácie na iPhone sa daná aplikácia obnoví aj na Apple Watch.

Čo sa stane po odstránení vstavaných aplikácií z plochy

Odstránenie vstavaných aplikácií z plochy môže mať vplyv na ďalšie systémové funkcie. Tu je niekoľko príkladov:

 • Ak máte s iPhonom spárované Apple Watch, odstránením aplikácie z plochy iPhonu sa daná aplikácia odstráni aj z plochy Apple Watch.
 • Ak z plochy odstránite aplikáciu Podcasty, nebude ju možné používať so systémom CarPlay.
 • Ak odstránite aplikáciu Hudba, je možné, že na niektorých autorádiách alebo stereoprijímačoch nebudete môcť prehrávať určitý zvukový obsah prostredníctvom aplikácií Apple alebo aplikácií od iných výrobcov.
 • Ak z plochy odstránite aplikáciu Akcie alebo Počasie, informácie o akciách a počasí nebudú dostupné nikde inde. Informácie o akciách a počasí sa napríklad nebudú zobrazovať v centre hlásení na iPhone ani ako komplikácie alebo prehľady na Apple Watch.
 • Ak odstránite aplikáciu Kalkulačka, nebude sa zobrazovať v ovládacom centre.

Ak chcete príslušné funkcie obnoviť, môžete vstavané aplikácie znova pridať na plochu.

Dátum zverejnenia: