Používanie slúchadiel AirPods a ďalšieho príslušenstva Bluetooth s hodinkami Apple Watch

Prečítajte si, ako spárovať slúchadlá Bluetooth, monitory srdcovej frekvencie a ďalšie zariadenia s hodinkami Apple Watch.

Spárovanie príslušenstva Bluetooth

 1. Pomocou pokynov dodaných s príslušenstvom Bluetooth prepnite príslušenstvo do režimu párovania.
 2. Na hodinkách Apple Watch klepnite na položky Nastavenia > Bluetooth. Hodinky Apple Watch vyhľadajú okolité zariadenia Bluetooth.
 3. Vyberte požadované príslušenstvo Bluetooth. 
 4. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo alebo PIN kód.

     

Zrušenie párovania príslušenstva Bluetooth

 1. Na hodinkách Apple Watch klepnite na položky Nastavenia > Bluetooth.
 2. Klepnite na ikonu  vedľa príslušného príslušenstva.
 3. Klepnite na položku Odstrániť zariadenie.

 

Pripojenie k slúchadlám AirPods

Keď na iPhone nastavíte slúchadlá AirPods, pripoja sa k hodinkám Apple Watch aj k iPhonu a budú automaticky prehrávať zvuk z oboch zariadení. Prečítajte si, ako nastaviť slúchadlá AirPods a ako prehrávať hudbu na hodinkách Apple Watch

Získanie pomoci

Ak sa príslušenstvo Bluetooth nedá pripojiť alebo ak sa po odpojení znova nepripojí:

 1. Ak sa na ciferníku hodiniek zobrazuje ikona Lietadlo, je zapnutý režim lietadlo. Na hodinkách Apple Watch klepnite na položky Nastavenia > Režim lietadlo a potom túto funkciu vypnite. 
 2. Uistite sa, že príslušenstvo je úplne nabité a zapnuté.
 3. Ak sa príslušenstvo zobrazuje v menu Nastavenia > Bluetooth na hodinkách Apple Watch, ale nedá sa pripojiť, zrušte jeho párovanie pomocou vyššie uvedených krokov.
 4. Znova sa pokúste spárovať príslušenstvo.

Ak potrebujete pomoc s pripojením príslušenstva Bluetooth k hodinkám Apple Watch alebo s jeho používaním, obráťte sa na výrobcu.

Dátum zverejnenia: