Na iPhone, iPade alebo iPode touch sa nedá uskutočniť hovor FaceTime

Na používanie aplikácie FaceTime na iPhone, iPade alebo iPode touch je potrebné mobilné alebo Wi-Fi pripojenie. Pri používaní Wi-Fi pripojenia vyžaduje aplikácia FaceTime širokopásmové pripojenie.

Problémy pri používaní aplikácie FaceTime môžu mať niektorú z nasledujúcich príčin:

 • Aplikácia FaceTime a audiohovory FaceTime nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách, oblastiach alebo sieťach operátorov
 • Aplikácia FaceTime nie je dostupná alebo sa nemusí zobrazovať na zariadeniach zakúpených v Saudskej Arábii, Pakistane a Spojených arabských emirátoch vrátane Dubaja. V Saudskej Arábii je však aplikácia FaceTime k dispozícii na iPhonoch, iPadoch a iPodoch touch so systémom iOS 11.3 alebo novším. V Pakistane je aplikácia FaceTime k dispozícii na iPhonoch, iPadoch a iPodoch touch so systémom iOS 12.4 alebo novším. Aktualizujte si zariadenie, aby ste mohli používať FaceTime v Saudskej Arábii a Pakistane. 
 • V aplikácii FaceTime nie je k dispozícii presmerovanie hovorov.
 • Pokúste sa prepnúť z hovoru FaceTime na telefonický hovor alebo audiohovor FaceTime. Musíte najskôr ukončiť aktuálny hovor a začať nový hovor.
 • Uistite sa, že momentálne nedochádza k výpadku služby FaceTime.

Nedajú sa uskutočňovať alebo prijímať hovory FaceTime

Ak sa na vás nevzťahuje žiadna z vyššie uvedených príčin a napriek tomu nemôžete uskutočňovať alebo prijímať hovory FaceTime, postupujte takto:

 1. Uistite sa, že vaše zariadenie je pripojené na internet cez Wi-Fi sieť alebo mobilné dátové pripojenie.
  Prečítajte si viac, ak používate smerovač, firewall alebo bezpečnostný softvér, ktorý obmedzuje prístup na internet. 
 2. Ak sa aplikáciu FaceTime pokúšate používať v mobilnej sieti, uistite sa, že pre aplikáciu FaceTime je zapnutá možnosť Použiť mobilné dáta. Prejdite do menu Nastavenia, klepnite na položku Mobilné alebo Mobilné dáta a potom zapnite aplikáciu FaceTime. Ak používate iPad, môže sa vám zobrazovať menu Nastavenia > Mobilné dáta.
 3. Prejdite na položku Nastavenia > FaceTime a uistite sa, že aplikácia FaceTime je zapnutá. 
  • Ak sa zobrazí správa „Čakám na aktiváciu“, vypnite a znova zapnite aplikáciu FaceTime. Zistite, ako postupovať, ak nemôžete aktivovať aplikáciu FaceTime.
  • Ak sa nastavenie aplikácie FaceTime nezobrazuje, uistite sa, že v sekcii Nastavenia > Čas pred obrazovkou > Obmedzenia obsahu a súkromia > Povolené apky nie je vypnutá možnosť Kamera ani FaceTime.
  • Uistite sa, že máte uvedené správne telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. 
 4. Prejdite na položku Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas a zapnite možnosť Nastaviť automaticky.
 5. Reštartujte zariadenie.
 6. Aktualizujte zariadenie na najnovšiu verziu systému iOS.

Problémy s pripojením alebo kvalitou zvuku pri používaní aplikácie FaceTime

Ak používate pomalé mobilné alebo Wi-Fi pripojenie alebo ak iní používatelia streamujú audio alebo video v tej istej Wi-Fi sieti, môže dochádzať k nasledujúcim problémom:

 • Upozornenia na pripojenie alebo nemožnosť pripojiť sa.
 • Nekvalitné videohovory.
 • Čierna obrazovka.
 • Prerušené hovory.

Uistite sa, že vy aj volaná osoba používate rýchle Wi-Fi alebo mobilné pripojenie. Pri používaní Wi-Fi pripojenia aplikácia FaceTime vyžaduje širokopásmové pripojenie.

Dátum zverejnenia: