Ak na iPhone alebo iPade nemôžete uskutočniť alebo prijať hovor FaceTime

Na používanie FaceTime na iPhone alebo iPade je potrebné mobilné alebo Wi-Fi pripojenie. V opačnom prípade sa môžu vyskytnúť problémy z niektorého z týchto dôvodov.

Skontrolujte, či je k dispozícii FaceTime


Po nastavení nového zariadenia si aktualizujte nastavenia FaceTime

Ak máte po nastavení problémy s prijatím hovoru FaceTime, aktualizujte si zariadenie vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. V prípade potreby si aktualizujte zariadenie na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS.
 2. V apke Nastavenia klepnite na Mobilné. Uistite sa, že telefónna linka je zapnutá. Ak používate viac SIM kariet, uistite sa, že telefónne číslo, ktoré chcete používať, je vybraté a zapnuté.
 3. V apke Nastavenia klepnite na FaceTime. Vypnite a znova zapnite FaceTime.
 4. Klepnite na telefónne číslo, ktoré chcete používať vo FaceTime.

Ak máte po nastavení nového zariadenia problémy s apkou Správy, môžete tiež aktualizovať nastavenia apky Správy.

Používajte rýchle pripojenie, aby nedochádzalo k problémom s kvalitou zvuku vo FaceTime

Ak sú mobilné pripojenie alebo Wi-Fi sieť pomalé alebo ak v tej istej Wi-Fi sieti streamujú audio alebo video iní používatelia, môžu sa vyskytnúť tieto problémy:

 • Upozornenia na pripojenie alebo nemožnosť pripojiť sa.
 • Nekvalitné videohovory.
 • Čierna obrazovka.
 • Prerušené hovory.

Uistite sa, že vy aj volaná osoba používate rýchle Wi-Fi alebo mobilné pripojenie. Ak používate Wi-Fi, FaceTime vyžaduje širokopásmové pripojenie.

Ak naďalej potrebujete pomoc

Ak sa na vás nevzťahuje žiadna z vyššie uvedených príčin a napriek tomu nemôžete uskutočňovať alebo prijímať hovory FaceTime, postupujte takto:

 1. Uistite sa, že vaše zariadenie má Wi-Fi pripojenie na internet alebo mobilné dátové pripojenie.
  Prečítajte si viac, ak používate router, firewall alebo bezpečnostný softvér, ktorý obmedzuje prístup na internet.
 2. Ak sa FaceTime pokúšate používať v mobilnej sieti, uistite sa, že pre FaceTime je zapnutá možnosť Použiť mobilné dáta. Prejdite na Nastavenia, klepnite na Mobilné alebo Mobilné dáta a potom zapnite FaceTime. Ak používate iPad, môže sa vám zobrazovať menu Nastavenia > Mobilné dáta.
 3. Prejdite na Nastavenia > FaceTime a uistite sa, že je zapnutá možnosť FaceTime.
  • Ak sa zobrazí správa „Čakám na aktiváciu“, vypnite a znova zapnite FaceTime. Prečítajte si, čo robiť, ak FaceTime nemôžete aktivovať.
  • Ak sa nastavenie FaceTime nezobrazuje, uistite sa, že v menu Nastavenia > Čas pred obrazovkou > Obmedzenia obsahu a súkromia > Povolené apky nie je vypnutá možnosť Kamera ani FaceTime.
  • Uistite sa, že máte uvedené správne telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
 4. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas a zapnite možnosť Nastaviť automaticky.
 5. Reštartujte zariadenie.
 6. Aktualizujte si zariadenie na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS.
Dátum zverejnenia: