Ak Mac nemožno zálohovať alebo obnoviť pomocou Time Machine

Ak Time Machine oznamuje, že na zálohovanie alebo obnovu súborov nemôže použiť váš zálohovací disk, vyskúšajte tieto riešenia.

  • Uistite sa, že používate zálohovací disk podporovaný programom Time Machine.
  • Ak nepoužívate sieťový zálohovací disk, uistite sa, že je zálohovací disk pripojený priamo k Macu, a nie cez USB hub alebo iné zariadenie.
  • Ak je zálohovací disk pripojený priamo k Macu, použite na jeho opravu Diskovú utilitu.
  • Ak používate sieťový zálohovací disk, uistite sa, že sieťové pripojenie je kvalitné a že Mac je pripojený k tej istej sieti ako zálohovací disk. Ak ste predchádzajúce zálohovanie úspešne dokončili, overte ho: Stlačte a podržte kláves Option a v menu Time Machine na lište vyberte Overiť zálohy.
  • Uistite sa, že firmvér zálohovacieho disku je aktuálny. Podrobnosti získate od výrobcu zálohovacieho disku.
  • Ak žiadne iné riešenie nefunguje, začnite odznova: Vymažte obsah zálohovacieho disku a potom ho pomocou Time Machine znovu vyberte ako zálohovací disk

Dátum zverejnenia: