Dvojstupňové overovanie pre účet Apple ID

Ak v účte nemôžete využívať dvojfaktorovú autentifikáciu, napríklad ak zariadenie používa systém iOS 8, OS X Yosemite alebo starší, môžete si účet Apple ID zabezpečiť dvojstupňovým overovaním. 

Ak používate systém iOS 9, OS X El Capitan alebo novší, pravdepodobne využívate namiesto dvojstupňového overovania dvojfaktorovú autentifikáciu. Ak neviete, ktorú metódu zabezpečenia používate, zistite to týmto postupom

Je dvojstupňové overovanie to isté ako dvojfaktorová autentifikácia?

Nie. Dvojfaktorová autentifikácia je novší spôsob zabezpečenia integrovaný priamo do systémov iOS, macOS, tvOS a watchOS a do webových stránok Apple. Ponúka jednoduchšie možnosti používania a je potrebná na používanie určitých funkcií, ktoré vyžadujú vyššiu úroveň zabezpečenia. Dvojfaktorová autentifikácia je dostupná pre používateľov iCloudu, ktorí majú aspoň jedno zariadenie so systémom iOS 9 alebo OS X El Capitan a novším.

Ak máte zariadenia Apple, ktoré možno aktualizovať na systém iOS 9 alebo novší či OS X El Capitan alebo novší, odporúčame vám prejsť na dvojfaktorovú autentifikáciu. Ak pre svoj účet Apple ID používate dvojstupňové overovanie a potom vykonáte upgrade na systém iOS 11 alebo novší, prípadne na systém macOS High Sierra alebo novší, vaše nastavenia zabezpečenia sa môžu upgradovať na dvojfaktorovú autentifikáciu automaticky.

Dvojstupňové overovanie je starší spôsob zabezpečenia dostupný pre používateľov, ktorí nemajú zariadenia Apple, nemôžu si zariadenie aktualizovať alebo z iného dôvodu nemôžu prejsť na dvojfaktorovú autentifikáciu.

Čo je to dvojstupňové overovanie účtu Apple ID?

Dvojstupňové overovanie je bezpečnostná funkcia účtu Apple ID, ktorá zabezpečuje, že sa k vášmu účtu nedostanú neoprávnené osoby a nebudú ho môcť používať, ani keby poznali vaše heslo.

Vyžaduje overenie vašej identity pomocou jedného z vašich zariadení alebo inej schválenej metódy pri každom:

 • prihlásení na stránke účtu Apple ID,
 • prihlásení do iCloudu v novom zariadení alebo na stránke iCloud.com,
 • prihlásení do služby iMessage alebo FaceTime*,
 • nákupe v iTunes Store, Apple Books alebo App Store pomocou nového zariadenia,
 • odoslaní žiadosti o podporu účtu Apple ID spoločnosti Apple.

Ako nastavím dvojstupňové overovanie?

Dvojstupňové overovanie môžete nastaviť prostredníctvom nasledujúceho odkazu. Jednoducho naň kliknite, prihláste sa na stránke svojho účtu Apple ID a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Nastavenie dvojstupňového overovania

Ako to funguje?

Pri nastavovaní dvojstupňového overovania zaregistrujete jedno alebo viaceré dôveryhodné zariadenia. Dôveryhodné zariadenie je zariadenie, ktoré máte pod kontrolou a v ktorom možno prostredníctvom SMS správ alebo služby Nájsť môj iPhone prijímať štvormiestne overovacie kódy. Musíte zadať aspoň jedno telefónne číslo, na ktorom môžete prijímať SMS správy.

Keď sa potom prihlásite na stránke na správu Apple ID, prihlásite sa do iCloudu alebo uskutočníte nákup v iTunes Store, Apple Books alebo App Store pomocou nového zariadenia, budete musieť overiť svoju identitu zadaním hesla a štvormiestneho overovacieho kódu.

Po prihlásení budete môcť so svojím účtom bezpečne pracovať alebo nakupovať ako zvyčajne. Bez zadania hesla aj overovacieho kódu bude prístup k vášmu účtu odmietnutý.

Získate aj 14-miestny kľúč obnovy, ktorý je potrebné vytlačiť a uložiť na bezpečnom mieste. Ak niekedy stratíte prístup k svojim dôveryhodným zariadeniam alebo k telefónnemu číslu, na ktorom môžete prijímať SMS správy, prípadne ak zabudnete heslo, pomocou kľúča obnovy budete môcť prístup k účtu znova získať.

Musím si stále pamätať odpovede na bezpečnostné otázky?

Pri používaní dvojstupňového overovania nemusíte vytvárať ani si pamätať žiadne bezpečnostné otázky. Vaša identita sa overuje výhradne pomocou hesla, overovacích kódov odosielaných na vaše dôveryhodné zariadenia alebo na telefónne číslo, na ktorom môžete prijímať SMS správy, a kľúča obnovy.

Ktoré mobilné čísla si mám pre účet overiť?

Pre účet si musíte overiť aspoň jedno telefónne číslo, na ktorom môžete prijímať SMS správy. Odporúčame vám overiť si všetky telefónne čísla, na ktorých možno prijímať SMS správy a ktoré bežne používate v iPhone alebo inom mobilnom telefóne. Mali by ste tiež zvážiť, či neoveriť aj číslo umožňujúce prijímanie SMS správ, ktoré patrí niekomu z vašich blízkych, napríklad manželke, manželovi alebo inému členovi rodiny. Toto číslo potom budete môcť použiť, keď dočasne stratíte prístup k vlastným zariadeniam.

Na dvojstupňové overovanie nie je možné používať pevné linky ani webové telefónne služby (VOIP).

Pridanie alebo odstránenie SMS čísla

 1. Prejdite na stránku účtu Apple ID a zadajte svoj účet Apple ID a heslo.
 2. V časti Zabezpečenie kliknite na Upraviť.
 3. Kliknite na možnosť Pridať dôveryhodné telefónne číslo. 
 4. Ak chcete pridať číslo, zadajte telefónne číslo a overte ho pomocou textovej správy. 
 5. Ak chcete číslo odstrániť, kliknite na ikonu  vedľa telefónneho čísla, ktoré chcete odstrániť. 

Ako môžem dostávať overovacie kódy prostredníctvom hlásení služby Nájsť môj iPhone?

Prostredníctvom hlásení služby Nájsť môj iPhone možno overovacie kódy doručovať na ľubovoľné zariadenia so systémom iOS a zapnutou službou Nájsť môj iPhone. Prečítajte si, ako si nastaviť službu Nájsť môj iPhone.

Kde mám uchovávať kľúč obnovy?

Kľúč obnovy uchovávajte na bezpečnom mieste doma, v kancelárii alebo na inom mieste. Je vhodné vytlačiť si viac ako jednu kópiu, aby ste si kľúč mohli uložiť na viacerých miestach. Kľúč sa tak bude dať ľahšie nájsť, keď ho budete potrebovať, a ak dôjde k jeho strate alebo zničeniu, budete mať náhradnú kópiu. Kľúč obnovy by ste nemali mať uložený v zariadení ani v počítači, pretože tak by k nemu mohol získať prístup neoprávnený používateľ. 

Ak niekedy budete potrebovať nový kľúč obnovy, môžete si ho vytvoriť na stránke účtu Apple ID. Prihláste sa pomocou svojho hesla a dôveryhodného zariadenia, prejdite do časti Zabezpečenie, kliknite na Upraviť a potom kliknite na Nahradiť stratený kľúč. 

Po vytvorení nového kľúča nebude pôvodný kľúč obnovy fungovať.

Ako sa prihlásim do svojho účtu v apke, ktorá nepodporuje zadávanie kódov dvojstupňového overovania?

Na stránke účtu Apple ID môžete vytvoriť osobitné heslo pre apku a zadať ho do poľa pre heslo v apke, do ktorej sa chcete prihlásiť. Vďaka tomu sa budete môcť bezpečne prihlásiť, aj keď daná apka nepodporuje zadávanie overovacích kódov. Osobitné heslo pre apku sa vám môže hodiť napríklad vtedy, ak sa do iCloudu prihlasujete z e-mailovej, adresárovej alebo kalendárovej apky od iného výrobcu.

Ak chcete vytvoriť osobitné heslo pre apku, prihláste sa na stránke účtu Apple ID. V časti Zabezpečenie kliknite na Upraviť > Generovať heslo.

Prečítajte si viac o osobitných heslách pre apky.

Na čo je pri používaní dvojstupňového overovania potrebné pamätať?

Dvojstupňové overovanie zjednodušuje a posilňuje zabezpečenie účtu Apple ID. Po jeho zapnutí neexistuje spôsob, ako by niekto mohol získať prístup k vášmu účtu inak než pomocou vášho hesla, overovacích kódov odoslaných na vaše dôveryhodné zariadenia či na telefónne číslo, na ktorom môžete prijímať SMS správy, alebo vášho kľúča obnovy. Ste jedinou osobou, ktorá môže resetovať vaše heslo, spravovať vaše dôveryhodné zariadenia alebo vytvoriť nový kľúč obnovy. Podpora spoločnosti Apple vám môže pomôcť s ostatnými aspektmi služieb, ale nemôže vám pomôcť aktualizovať ani obnoviť tieto tri prvky. Pri používaní dvojstupňového overovania si preto dávajte pozor na to, aby ste:

 • nezabudli svoje heslo,
 • fyzicky zabezpečili svoje dôveryhodné zariadenia,
 • uchovávali svoj kľúč obnovy na bezpečnom mieste.

Ak stratíte prístup ku dvom z týchto troch prvkov súčasne, mohol by sa vám natrvalo zablokovať prístup k účtu Apple ID.

Čo ak stratím kľúč obnovy?

Môžete sa prihlásiť na stránke účtu Apple ID a vytvoriť si nový kľúč obnovy pomocou hesla účtu Apple ID a jedného zo svojich dôveryhodných zariadení.

 1. Prejdite na stránku účtu Apple ID.
 2. Prihláste sa pomocou svojho hesla a dôveryhodného zariadenia.
 3. V časti Zabezpečenie kliknite na Upraviť > Nahradiť stratený kľúč.

Nový kľúč obnovy uchovajte na bezpečnom mieste. Váš starý kľúč obnovy už nebude fungovať a nebudete ho môcť použiť na resetovanie hesla ani na prihlásenie do účtu. Ak sa kľúč obnovy v časti Zabezpečenie nezobrazuje, znamená to, že nepoužívate dvojstupňové overovanie. 

Čo ak zabudnem heslo účtu Apple ID?

Heslo si môžete resetovať na stránke iforgot.apple.com.

Podpora spoločnosti Apple vám heslo resetovať nemôže. Na resetovanie hesla musíte mať kľúč obnovy a prístup aspoň k jednému zo svojich dôveryhodných zariadení.

Čo ak stratím alebo darujem jedno zo svojich dôveryhodných zariadení?

Ak už k niektorému zo svojich zariadení nemáte prístup, prejdite čo najskôr na stránku účtu Apple ID a odstráňte dané zariadenie zo zoznamu dôveryhodných zariadení. Zariadenie už potom nebude možné použiť na overenie vašej identity.

Čo ak už nemám prístup k žiadnemu zo svojich dôveryhodných zariadení?

Ak nemáte prístup k žiadnemu zo svojich dôveryhodných zariadení, môžete využiť prístup k účtu prostredníctvom hesla a kľúča obnovy alebo prostredníctvom hesla a telefónneho čísla, na ktorom môžete prijímať SMS správy. Potom by ste mali čo najskôr overiť nové dôveryhodné zariadenie vykonaním nasledujúcich krokov.

 1. Prejdite na stránku účtu Apple ID a zadajte svoj účet Apple ID a heslo.
 2. Na obrazovke Overte svoju identitu vyberte položku „Nemáte prístup k svojim dôveryhodným zariadeniam?“. 
 3. Vo vyskakovacom okne zadajte kľúč obnovy. 
 4. Prejdite do časti Zabezpečenie a kliknite na Upraviť.

Odstráňte zariadenie, ktoré už nechcete používať na overovanie svojej identity. Ak máte ďalšie zariadenia so zapnutou službou Nájsť môj [zariadenie], môžete ich overiť ako dôveryhodné zariadenia. Môžete pridať aj ďalšie dôveryhodné telefónne čísla. 

Prečo sa pri nastavovaní dvojstupňového overovania zobrazuje výzva, nech počkám?

Ako základné bezpečnostné opatrenie spoločnosť Apple neumožňuje nastaviť dvojstupňové overovanie, pokiaľ v údajoch účtu Apple ID došlo nedávno k významným zmenám. Medzi významné zmeny patrí resetovanie hesla alebo nastavenie nových bezpečnostných otázok. Táto doba čakania pomáha spoločnosti Apple zabezpečiť, že ste jedinou osobou, ktorá používa alebo upravuje váš účet. Počas doby čakania môžete svoj účet ďalej normálne používať vo všetkých službách a obchodoch spoločnosti Apple.

Spoločnosť Apple pošle na všetky vaše evidované e-mailové adresy e-mail s oznámením o dobe čakania a s výzvou, aby ste kontaktovali podporu spoločnosti Apple, ak si myslíte, že sa niekto cudzí snaží o neautorizovaný prístup k vášmu účtu. Dvojstupňové overovanie môžete nastaviť po uplynutí dátumu uvedeného na stránke účtu Apple ID a v prijatom e-maile.

Keď doba čakania uplynie, budete mať na nastavenie dvojstupňového overovania 30 dní. Ak sa nastavenie pokúsite dokončiť po uplynutí 30 dní alebo ak počas tejto doby vykonáte v účte významné zmeny, môže sa aktivovať ďalšia doba čakania.

Ako vypnem dvojstupňové overovanie?

Uistite sa, že ste na každom zariadení stále prihlásený do iCloudu. Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla k účtu Apple ID.

 1. Prihláste sa na stránke účtu Apple ID.
 2. V časti Zabezpečenie kliknite na Upraviť.
 3. Kliknite na položku Vypnúť dvojstupňové overovanie. Potvrďte operáciu opätovným kliknutím.
 4. Vytvorte nové bezpečnostné otázky a overte svoj dátum narodenia.

Dostanete e-mail s potvrdením vypnutia dvojstupňového overovania pre váš účet Apple ID.

Ako prepnem z dvojstupňového overovania na dvojfaktorovú autentifikáciu?

Ak používate dvojstupňové overovanie, po vašom prihlásení do systému iOS 11 alebo novšieho, prípadne macOS High Sierra alebo novšieho vám v účte automaticky aktualizujeme overovanie na dvojfaktorovú autentifikáciu. Účet si môžete prepnúť z dvojstupňového overovania na dvojfaktorovú autentifikáciu aj ručne vykonaním krokov uvedených nižšie. 

Potvrdenie funkcie, ktorú používate

Ak neviete, či máte nastavené dvojstupňové overovanie alebo dvojfaktorovú autentifikáciu, vykonajte tieto kroky:

 1. Prihláste sa na stránke účtu Apple ID.
 2. V časti Zabezpečenie vyhľadajte dvojstupňové overovanie alebo dvojfaktorovú autentifikáciu a skontrolujte, či je funkcia vypnutá alebo zapnutá. 
 3. Ak je zapnuté dvojstupňové overovanie, pokračujte krokmi na jeho vypnutie a potom zapnite dvojfaktorovú autentifikáciu. Ak je zapnutá dvojfaktorová autentifikácia, je už nastavenie dokončené.

Zapnutie dvojfaktorovej autentifikácie

Pred zapnutím dvojfaktorovej autentifikácie je potrebné vypnúť dvojstupňové overovanie. Nezabudnite sa tiež uistiť, že ste na každom zariadení stále prihlásený do iCloudu. Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla k účtu Apple ID.*

Na iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Prejdite na Nastavenia > [vaše meno]. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, prejdite na Nastavenia > iCloud a klepnite na Apple ID.
 2. Klepnite na položku Heslo a zabezpečenie. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo svojho účtu Apple ID.
 3. Klepnite na položku Zapnúť dvojfaktorovú autentifikáciu. 

Na Macu:

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na položku iCloud a potom na položku Detaily účtu. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo svojho účtu Apple ID.
 3. Kliknite na tab Zabezpečenie.
 4. Kliknite na položku Zapnúť dvojfaktorovú autentifikáciu. 

* Ak sa do Macu prihlasujete pomocou Apple ID, musíte si pred nastavením dvojfaktorovej autentifikácie zmeniť heslo na prihlasovanie do Macu

V ktorých krajinách a oblastiach je dostupné dvojstupňové overovanie?

Dvojstupňové overovanie je dostupné v nasledujúcich krajinách a oblastiach. S postupným pridávaním ďalších krajín a oblastí sa dvojstupňové overovanie automaticky zobrazí v časti Zabezpečenie na stránke účtu Apple ID.

 • Albánsko
 • Alžírsko
 • Angola
 • Anguilla
 • Antigua a Barbuda
 • Argentína
 • Arménsko
 • Austrália
 • Rakúsko
 • Bahamy
 • Bahrajn
 • Bangladéš
 • Barbados
 • Belgicko
 • Bolívia
 • Botswana
 • Brazília
 • Britské Panenské ostrovy
 • Bulharsko
 • Kamerun
 • Kanada
 • Kajmanie ostrovy
 • Stredoafrická republika
 • Čad
 • Čile
 • Čína – kontinentálna
 • Kolumbia
 • Konžská demokratická republika
 • Kongo
 • Kostarika
 • Pobrežie Slonoviny
 • Chorvátsko
 • Cyprus
 • Česko
 • Dánsko
 • Dominika
 • Dominikánska republika
 • Ekvádor
 • Egypt
 • Salvádor
 • Estónsko
 • Eswatini
 • Fidži
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Gambia
 • Nemecko
 • Ghana
 • Grécko
 • Grenada

 

 • Guam
 • Guadeloupe
 • Guatemala
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Honduras
 • Hongkong
 • Maďarsko
 • Island
 • India
 • Indonézia
 • Írsko
 • Izrael
 • Taliansko
 • Jamajka
 • Japonsko
 • Jordánsko
 • Kazachstan
 • Keňa
 • Kosovo
 • Kuvajt
 • Laos
 • Lotyšsko
 • Libanon
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Macao
 • Severné Macedónsko
 • Madagaskar
 • Malajzia
 • Mali
 • Malta
 • Martinik
 • Maurícius
 • Mexiko
 • Moldavsko
 • Montserrat
 • Maroko
 • Namíbia
 • Holandsko
 • Nový Zéland
 • Nikaragua
 • Niger
 • Nigéria
 • Nórsko
 • Omán
 • Pakistan
 • Palau
 • Panama
 • Paraguaj
 • Peru
 • Filipíny
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Portoriko
 • Katar
 • Réunion
 • Rumunsko
 • Rusko
 • Svätý Krištof a Nevis
 • Svätá Lucia
 • Svätý Vincent a Grenadíny
 • Svätý Tomáš a Princov ostrov
 • Saudská Arábia
 • Senegal
 • Seychely
 • Sierra Leone
 • Singapur
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Južná Afrika
 • Kórejská republika
 • Španielsko
 • Srí Lanka
 • Surinam
 • Švédsko
 • Švajčiarsko
 • Taiwan
 • Tanzánia
 • Thajsko
 • Trinidad a Tobago
 • Tunisko
 • Turecko
 • Turks a Caicos
 • Uganda
 • Ukrajina
 • Spojené arabské emiráty
 • Spojené kráľovstvo
 • Spojené štáty
 • Uruguaj
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Jemen
 • Zimbabwe
   

* Služba FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: