Dvojfázové overenie pre účet Apple ID

Ak chcete zvýšiť úroveň zabezpečenia svojho účtu, ale nemáte zariadenia, ktoré by bolo možné aktualizovať na systém iOS 9 alebo OS X El Capitan, môžete pre svoj účet Apple ID nastaviť dvojfázové overenie.

Čo je to dvojfázové overenie účtu Apple ID?

Dvojfázové overenie je bezpečnostná funkcia účtu Apple ID, ktorá zabezpečuje, že sa k vášmu účtu nedostanú neoprávnené osoby a nebudú ho môcť používať, ani keby poznali vaše heslo.

Vyžaduje overenie vašej identity pomocou jedného z vašich zariadení alebo inej schválenej metódy pri každom:

 • prihlásení na stránke účtu Apple ID,
 • prihlásení do iCloudu v novom zariadení alebo na stránke iCloud.com,
 • prihlásení do služby iMessage alebo FaceTime*,
 • nákupe v iTunes Store, Apple Books alebo App Store pomocou nového zariadenia,
 • odoslaní žiadosti o podporu účtu Apple ID spoločnosti Apple.

Je dvojfázové overenie to isté ako dvojzložková autorizácia?

Nie. Dvojzložková autorizácia je novší spôsob zabezpečenia integrovaný priamo do systémov iOS, macOS, tvOS a watchOS a do webových stránok Apple. Ponúka jednoduchšie možnosti používania a je potrebná na používanie určitých funkcií, ktoré vyžadujú vyššiu úroveň zabezpečenia. Dvojzložková autorizácia je dostupná pre používateľov iCloudu, ktorí majú aspoň jedno zariadenie so systémom iOS 9 alebo OS X El Capitan, prípadne novším.

Ak máte zariadenia Apple, ktoré možno aktualizovať na systém iOS 9 alebo novší, prípadne OS X El Capitan alebo novší, odporúčame vám prejsť na dvojzložkovú autorizáciu. Ak pre svoj účet Apple ID používate dvojfázové overenie a potom vykonáte upgrade na systém iOS 11 alebo novší, prípadne na systém macOS High Sierra alebo novší, vaše nastavenia zabezpečenia sa môžu upgradovať na dvojzložkovú autorizáciu automaticky.

Dvojfázové overenie je starší spôsob zabezpečenia dostupný pre používateľov, ktorí nemajú zariadenia Apple, nemôžu si zariadenie aktualizovať alebo z iného dôvodu nemôžu prejsť na dvojzložkovú autorizáciu.

Ako nastavím dvojfázové overenie?

Dvojfázové overenie môžete nastaviť prostredníctvom nasledujúceho odkazu. Jednoducho naň kliknite, prihláste sa na stránke svojho účtu Apple ID a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Nastavenie dvojfázového overenia

Ako to funguje?

Pri nastavovaní dvojfázového overenia zaregistrujete jedno alebo viaceré dôveryhodné zariadenia. Dôveryhodné zariadenie je zariadenie, ktoré máte pod kontrolou a v ktorom možno prostredníctvom SMS správ alebo služby Nájsť môj iPhone prijímať štvormiestne overovacie kódy. Musíte zadať aspoň jedno telefónne číslo, na ktorom môžete prijímať SMS správy.

Keď sa potom prihlásite na stránke na správu účtu Apple ID, prihlásite sa do iCloudu alebo uskutočníte nákup v iTunes Store, Apple Books alebo App Store pomocou nového zariadenia, budete musieť overiť svoju identitu zadaním oboch vašich hesiel a štvormiestneho overovacieho kódu.

Po prihlásení budete môcť so svojím účtom bezpečne pracovať alebo nakupovať ako zvyčajne. Bez zadania hesla aj overovacieho kódu bude prístup k vášmu účtu odmietnutý.

Získate aj 14-miestny kľúč obnovy, ktorý je potrebné vytlačiť a uložiť na bezpečnom mieste. Ak niekedy stratíte prístup k svojim dôveryhodným zariadeniam alebo zabudnete heslo, pomocou kľúča obnovy budete môcť znova získať prístup k svojmu účtu.

Musím si ďalej pamätať odpovede na bezpečnostné otázky?

Pri používaní dvojfázového overenia nemusíte vytvárať ani si pamätať žiadne bezpečnostné otázky. Vaša identita sa overuje výhradne pomocou hesla, overovacích kódov odosielaných na vaše dôveryhodné zariadenia a kľúča obnovy.

Ktoré mobilné čísla si mám pre účet overiť?

Pre účet si musíte overiť aspoň jedno telefónne číslo umožňujúce prijímanie SMS správ. Odporúčame vám overiť si všetky telefónne čísla, na ktorých možno prijímať SMS správy a ktoré bežne používate v iPhone alebo inom mobilnom telefóne. Mali by ste tiež zvážiť, či neoveriť aj číslo umožňujúce prijímanie SMS správ, ktoré patrí niekomu z vašich blízkych, napríklad manželke, manželovi alebo inému členovi rodiny. Toto číslo potom budete môcť použiť, keď dočasne nebudete mať prístup k vlastným zariadeniam.

Na dvojfázové overenie nie je možné používať pevné linky ani webové telefónne služby (VOIP).

Ako môžem dostávať overovacie kódy prostredníctvom hlásení služby Nájsť môj iPhone?

Prostredníctvom hlásení služby Nájsť môj iPhone možno overovacie kódy doručovať na ľubovoľné zariadenia so systémom iOS a zapnutou službou Nájsť môj iPhone. Prečítajte si, ako si nastaviť službu Nájsť môj iPhone.

Kde mám uchovávať svoj kľúč obnovy?

Kľúč obnovy uchovávajte na bezpečnom mieste doma, v kancelárii alebo na inom mieste. Je vhodné vytlačiť si viac ako jednu kópiu, aby ste si kľúč mohli uložiť na viacerých miestach. Kľúč sa tak bude dať ľahšie nájsť, keď ho budete potrebovať, a ak dôjde k jeho strate alebo zničeniu, budete mať náhradnú kópiu. Kľúč obnovy by ste nemali mať uložený v zariadení ani v počítači, pretože tak by k nemu mohol získať prístup neoprávnený používateľ. 

Ak niekedy budete potrebovať nový kľúč obnovy, môžete si ho vytvoriť na stránke účtu Apple ID. Prihláste sa pomocou svojho hesla a dôveryhodného zariadenia, prejdite do časti Zabezpečenie, kliknite na položku Upraviť a potom kliknite na položku Nahradiť stratený kľúč.

Po vytvorení nového kľúča nebude váš pôvodný kľúč obnovy fungovať.

Ako sa prihlásim do svojho účtu v aplikácii, ktorá nepodporuje zadávanie kódov dvojfázového overenia?

Na stránke účtu Apple ID môžete vytvoriť osobitné heslo pre aplikáciu a zadať ho do poľa pre heslo v aplikácii, do ktorej sa chcete prihlásiť. Vďaka tomu sa budete môcť bezpečne prihlásiť, aj keď daná aplikácia nepodporuje zadávanie overovacích kódov. Osobitné heslo pre aplikáciu sa vám môže hodiť napríklad vtedy, ak sa do iCloudu prihlasujete z e-mailovej, adresárovej alebo kalendárovej aplikácie od iného výrobcu.

Ak chcete vytvoriť osobitné heslo pre aplikáciu, prihláste sa na stránke účtu Apple ID. V časti Zabezpečenie kliknite na položky Upraviť > Generovať heslo.

Prečítajte si viac o osobitných heslách pre aplikácie.

Na čo je pri používaní dvojfázového overenia potrebné pamätať?

Dvojfázové overenie zjednodušuje a posilňuje zabezpečenie účtu Apple ID. Po jeho zapnutí neexistuje spôsob, ako by niekto mohol získať prístup k vášmu účtu inak než pomocou vášho hesla, overovacích kódov odoslaných na vaše dôveryhodné zariadenia alebo vášho kľúča obnovy. Ste jedinou osobou, ktorá môže resetovať vaše heslo, spravovať vaše dôveryhodné zariadenia alebo vytvoriť nový kľúč obnovy. Podpora spoločnosti Apple vám môže pomôcť s ostatnými aspektmi služieb, ale nemôže vám pomôcť aktualizovať ani obnoviť tieto tri prvky. Pri používaní dvojfázového overenia si preto dávajte pozor na to, aby ste:

 • nezabudli svoje heslo,
 • fyzicky zabezpečili svoje dôveryhodné zariadenia,
 • uchovávali svoj kľúč obnovy na bezpečnom mieste.

Ak súčasne stratíte prístup k dvom z týchto troch položiek, mohol by sa vám natrvalo zablokovať prístup k účtu Apple ID.

Čo ak stratím kľúč obnovy?

Môžete sa prihlásiť na stránke účtu Apple IDvytvoriť si nový kľúč obnovy pomocou hesla účtu Apple ID a jedného zo svojich dôveryhodných zariadení.

Čo ak zabudnem heslo svojho účtu Apple ID?

Heslo si môžete resetovať na stránke účtu Apple ID pomocou kľúča obnovy a jedného zo svojich dôveryhodných zariadení.

Podpora spoločnosti Apple vám heslo resetovať nemôže. Na resetovanie hesla musíte mať kľúč obnovy a prístup aspoň k jednému zo svojich dôveryhodných zariadení.

Čo ak stratím alebo darujem jedno zo svojich dôveryhodných zariadení?

Ak už k niektorému zo svojich zariadení nemáte prístup, prejdite čo najskôr na stránku účtu Apple ID a odstráňte dané zariadenie zo zoznamu vašich dôveryhodných zariadení. Zariadenie už potom nebude možné použiť na overenie vašej identity.

Čo ak už nemám prístup k žiadnemu zo svojich dôveryhodných zariadení?

Ak nemáte prístup k žiadnemu zo svojich dôveryhodných zariadení, môžete prístup k svojmu účtu stále získať pomocou hesla a kľúča obnovy. Potom by ste mali čo najskôr overiť nové dôveryhodné zariadenie.

Prečo sa pri nastavovaní dvojfázového overenia zobrazuje výzva, nech počkám?

Ako základné bezpečnostné opatrenie spoločnosť Apple neumožňuje nastaviť dvojfázové overenie, pokiaľ v údajoch účtu Apple ID došlo nedávno k významným zmenám. Medzi významné zmeny patrí resetovanie hesla alebo nastavenie nových bezpečnostných otázok. Táto doba čakania pomáha spoločnosti Apple zabezpečiť, že ste jedinou osobou, ktorá používa alebo upravuje váš účet. Počas doby čakania môžete svoj účet ďalej normálne používať vo všetkých službách a obchodoch spoločnosti Apple.

Spoločnosť Apple pošle na všetky vaše evidované e-mailové adresy e-mail s oznámením o dobe čakania a s výzvou, aby ste kontaktovali podporu spoločnosti Apple, ak si myslíte, že sa niekto cudzí snaží o neautorizovaný prístup k vášmu účtu. Dvojfázové overenie môžete nastaviť po uplynutí dátumu uvedeného na stránke účtu Apple ID a v prijatom e-maile.

Keď doba čakania uplynie, budete mať na nastavenie dvojfázového overenia 30 dní. Ak sa nastavenie pokúsite dokončiť po uplynutí 30 dní alebo ak počas tejto doby vykonáte v účte významné zmeny, môže sa aktivovať ďalšia doba čakania.

Ako vypnem dvojfázové overenie?

 1. Prihláste sa na stránke účtu Apple ID.
 2. V časti Zabezpečenie kliknite na položku Upraviť.
 3. Kliknite na položku Vypnúť dvojfázové overenie.
 4. Vytvorte nové bezpečnostné otázky a overte svoj dátum narodenia.

Dostanete e-mail s potvrdením vypnutia dvojfázového overenia pre váš účet Apple ID.

V ktorých krajinách a oblastiach je dostupné dvojfázové overenie?

Dvojfázové overenie je dostupné v nasledujúcich krajinách a oblastiach. S postupným pridávaním ďalších krajín a oblastí sa dvojfázové overenie automaticky zobrazí v časti Zabezpečenie na stránke vášho účtu Apple ID.

 • Albánsko
 • Alžírsko
 • Angola
 • Anguilla
 • Antigua a Barbuda
 • Argentína
 • Arménsko
 • Austrália
 • Rakúsko
 • Bahamy
 • Bahrajn
 • Bangladéš
 • Barbados
 • Belgicko
 • Bolívia
 • Botswana
 • Brazília
 • Britské Panenské ostrovy
 • Bulharsko
 • Kamerun
 • Kanada
 • Kajmanie ostrovy
 • Stredoafrická republika
 • Čad
 • Čile
 • Čína – kontinentálna
 • Kolumbia
 • Konžská demokratická republika
 • Konžská republika
 • Kostarika
 • Pobrežie Slonoviny
 • Chorvátsko
 • Cyprus
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Dominika
 • Dominikánska republika
 • Ekvádor
 • Egypt
 • Salvádor
 • Estónsko
 • Fidži
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Gambia
 • Nemecko
 • Ghana
 • Grécko
 • Grenada

 

 • Guam
 • Guadeloupe
 • Guatemala
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Honduras
 • Hongkong
 • Maďarsko
 • Island
 • India
 • Indonézia
 • Írsko
 • Izrael
 • Taliansko
 • Jamajka
 • Japonsko
 • Jordánsko
 • Kazachstan
 • Keňa
 • Kuvajt
 • Laos
 • Lotyšsko
 • Libanon
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Macao
 • Macedónsko
 • Madagaskar
 • Malajzia
 • Mali
 • Malta
 • Martinik
 • Maurícius
 • Mexiko
 • Moldavsko
 • Montserrat
 • Maroko
 • Namíbia
 • Holandsko
 • Nový Zéland
 • Nikaragua
 • Niger
 • Nigéria
 • Nórsko
 • Omán
 • Pakistan
 • Palau
 • Panama
 • Paraguaj
 • Peru
 • Filipíny
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Portoriko
 • Katar
 • Réunion
 • Rumunsko
 • Rusko
 • Svätý Krištof a Nevis
 • Svätá Lucia
 • Svätý Vincent a Grenadíny
 • Svätý Tomáš a Princov ostrov
 • Saudská Arábia
 • Senegal
 • Seychely
 • Sierra Leone
 • Singapur
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Južná Afrika
 • Južná Kórea
 • Španielsko
 • Srí Lanka
 • Surinam
 • Svazijsko
 • Švédsko
 • Švajčiarsko
 • Taiwan
 • Tanzánia
 • Thajsko
 • Trinidad a Tobago
 • Tunisko
 • Turecko
 • Ostrovy Turks a Caicos
 • Uganda
 • Ukrajina
 • Spojené arabské emiráty
 • Spojené kráľovstvo
 • Spojené štáty
 • Uruguaj
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Jemen
 • Zimbabwe
   

* Služba FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: