Predplatenie služby iTunes Match

iTunes Match vám poskytuje prístup k všetkej vašej hudbe vo všetkých vašich zariadeniach vrátane skladieb, ktoré ste importovali z iných zdrojov, napríklad z diskov CD.

 

iTunes Match

Služba iTunes Match nahrá vašu hudobnú knižnicu z apky Apple Music na Macu alebo z iTunes pre Windows na PC. K hudobnej knižnici tak budete mať prístup vo všetkých zariadeniach, v ktorých máte zapnutú synchronizáciu knižnice.

Ak si chcete predplatiť iTunes Match, aktualizujte si v Macu systém macOS na najnovšiu verziu. Uistite sa, že máte na PC najnovšiu verziu iTunes pre Windows.

iTunes Match nie je zálohovacia služba, takže si svoju hudobnú zbierku nezabudnite pred vykonaním akýchkoľvek zmien zálohovať.


Predplatenie služby iTunes Match

  1. Na Macu otvorte apku Apple Music. Na PC otvorte iTunes pre Windows.
  2. V Macu prejdite na postranný panel a kliknite na iTunes Store. Nevidíte iTunes Store na Macu? V PC kliknite v hornej časti okna iTunes na položku Obchod.
  3. Rolujte do dolnej časti okna Obchod. V sekcii Funkcie kliknite na iTunes Match.
  4. Kliknite na tlačidlo Predplatiť.
  5. Prihláste sa pomocou Apple ID a hesla.
  6. Potvrďte fakturačné údaje. Možno bude potrebné pridať platný spôsob platby. Potom kliknite na položku Odoberať.

Po zriadení predplatného vyhľadá iTunes Match automaticky zhody vo vašej hudobnej knižnici. Priebeh vyhľadávania môžete sledovať pomocou indikátora stavu. Vyhľadávanie môžete kedykoľvek manuálne pozastaviť a obnoviť kliknutím na tlačidlo Zastaviť alebo Spustiť.

Nahratie hudby z Macu alebo PC môže službe iTunes Match chvíľu trvať. Ak sa v Macu alebo PC počas nahrávania preruší internetové pripojenie, služba iTunes Match bude pri najbližšom otvorení apky Apple Music alebo iTunes pre Windows automaticky pokračovať tam, kde skončila.

Po nahratí hudobnej knižnice uvidíte vedľa skladieb, ktoré sú dostupné v iCloude, tlačidlo Stiahnuť. Ak sa tlačidlo Stiahnuť nezobrazuje, skladba sa už nachádza vo vašej lokálnej hudobnej knižnici.

Ak sa na Macu nezobrazuje obchod iTunes Store

V najnovšej verzii systému macOS môže byť obchod iTunes Store skrytý. Nájdete ho takto:

  1. V apke Apple Music prejdite na lištu a vyberte položky Hudba > Nastavenia.
  2. Prejdite na tab Všeobecné a vyberte iTunes Store.
  3. Kliknite na OK.

Zrušenie predplatného služby iTunes Match

V predvolenom nastavení sa predplatné služby iTunes Match automaticky obnoví na konci vášho jednoročného obdobia. Prečítajte si, ako zrušiť predplatné.


Používanie služby iTunes Match

Ak chcete mať prístup k skladbám a playlistom v iných zariadeniach, zapnite si vo všetkých zariadeniach synchronizáciu knižnice.

Keď sa pomocou účtu Apple ID, ktorý používate v službe iTunes Match, prihlásite v iPhone, iPade, iPode touch, Macu alebo PC, priradíte toto zariadenie k svojmu účtu a získate prístup k svojej hudobnej knižnici.

iTunes Match nie je k dispozícii v zariadeniach s Androidom.


Viac informácií

Dostupnosť služby iTunes Match sa v jednotlivých krajinách a oblastiach líši.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: