Predplatenie služby iTunes Match

iTunes Match vám poskytuje prístup k všetkej vašej hudbe vo všetkých vašich zariadeniach vrátane skladieb, ktoré ste importovali z iných zdrojov, napríklad z diskov CD.

Ak ste členom Apple Music, môžete využívať všetky výhody služby iTunes Match a navyše prístup k celému katalógu Apple Music. Môžete tiež získať rodinné členstvo a zdieľať katalóg s členmi svojej rodiny. Prečítajte si viac o pripojení k Apple Music.

iTunes Match

Služba iTunes Match nahrá vašu hudobnú knižnicu z aplikácie Hudba na Mac alebo z iTunes pre Windows na PC. K hudobnej knižnici tak budete mať prístup vo všetkých zariadeniach, v ktorých máte zapnutú synchronizáciu knižnice.

Ak si chcete predplatiť iTunes Match, aktualizujte si v Macu systém macOS na najnovšiu verziu. Na PC budete potrebovať najnovšiu verziu iTunes pre Windows.

iTunes Match nie je zálohovacia služba, takže si svoju hudobnú zbierku nezabudnite pred vykonaním akýchkoľvek zmien zálohovať.


Predplatenie služby iTunes Match

  1. V Macu otvorte aplikáciu Hudba. V PC otvorte iTunes pre Windows.
  2. V Macu prejdite na postranný panel a kliknite na iTunes Store. Nezobrazuje sa vám v Macu iTunes Store? V PC kliknite v hornej časti okna iTunes na položku Obchod.
  3. Rolujte do dolnej časti okna Obchod. V sekcii Funkcie kliknite na iTunes Match.
  4. Kliknite na tlačidlo Predplatiť.
  5. Prihláste sa pomocou Apple ID a hesla.
  6. Potvrďte svoje fakturačnú údaje a pridajte platný spôsob platby*. Potom kliknite na položku Predplatiť.

Po zriadení predplatného vyhľadá iTunes Match automaticky zhody vo vašej hudobnej knižnici. Priebeh vyhľadávania môžete sledovať pomocou indikátora stavu. Vyhľadávanie môžete kedykoľvek manuálne pozastaviť a obnoviť kliknutím na tlačidlo Zastaviť alebo Spustiť. Ak sa v Macu alebo PC počas nahrávania preruší internetové pripojenie, služba iTunes Match bude pri najbližšom otvorení aplikácie Hudba alebo iTunes pre Windows automaticky pokračovať tam, kde skončila.

Po nahratí hudobnej knižnice uvidíte vedľa skladieb, ktoré je možné stiahnuť z iCloudu, ikonu ikona Stiahnuť. Ak sa ikona Stiahnuť nezobrazuje, skladba sa už nachádza vo vašej lokálnej hudobnej knižnici.

*Na úhradu predplatného služby iTunes Match môžete použiť kredit v obchode, musíte však mať dostatočný zostatok na úhradu sumy prvého obnovenia. Prečítajte si, ako si do účtu pridať kredit v obchode.


Zrušenie predplatného služby iTunes Match

V predvolenom nastavení sa predplatné služby iTunes Match automaticky obnoví na konci vášho jednoročného obdobia. Prečítajte si, ako zrušiť predplatné.


Používanie služby iTunes Match

Ak chcete mať prístup k skladbám a playlistom v iných zariadeniach, zapnite si vo všetkých zariadeniach synchronizáciu knižnice.

Keď sa pomocou účtu Apple ID, ktorý používate v službe iTunes Match, prihlásite v iPhone, iPade, iPode touch, Macu alebo PC, priradíte toto zariadenie k svojmu účtu a získate prístup k svojej hudobnej knižnici.

Nahratie hudby z Macu alebo PC môže službe iTunes Match chvíľu trvať. Ak sa vaša hudba v inom zariadení nezobrazí ihneď, skúste to znovu neskôr. Keď iTunes Match dokončí nahrávanie hudobnej knižnice, vedľa nahranej hudby sa zobrazí ikona ikona Stiahnuť.

iTunes Match nie je k dispozícii v zariadeniach s Androidom.


Ďalšie informácie

Dostupnosť služby iTunes Match sa v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líši. Prečítajte si o dostupnosti služieb vo svojej krajine.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: