Predplatenie služby iTunes Match

Služba iTunes Match vám poskytuje prístup ku všetkej vašej hudbe vrátane skladieb, ktoré ste naimportovali z iných zdrojov, napríklad z diskov CD, vo všetkých vašich zariadeniach.

Ak ste členom Apple Music, môžete využívať všetky výhody služby iTunes Match a navyše prístup k celému katalógu služby Apple Music. Môžete tiež získať rodinné členstvo a zdieľať katalóg s členmi svojej rodiny. Prečítajte si viac o pripojení k službe Apple Music.

Služba iTunes Match

Služba iTunes Match pridá všetku vašu hudbu do vašej iCloud Hudobnej knižnice1 prostredníctvom aplikácie iTunes v Macu alebo PC. Ak chcete mať prístup k hudbe zo všetkých svojich zariadení, zapnite v nich iCloud Hudobnú knižnicu.

Ak si chcete predplatiť službu iTunes Match, potrebujete v Macu alebo PC aplikáciu iTunes 10.5.2 alebo novšiu. Získajte najnovšiu verziu aplikácie iTunes.

Dostupnosť služby iTunes Match sa v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líši. Zistite viac o službách dostupných vo vašej krajine. iCloud Hudobná knižnica nie je zálohovacia služba, takže si hudobnú zbierku nezabudnite pred vykonaním zmien zálohovať.

Predplatenie služby iTunes Match

 1. Otvorte aplikáciu iTunes v Macu alebo PC. Uistite sa, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie iTunes.
 2. Na hornej strane okna aplikácie iTunes kliknite na položku Obchod.
 3. V časti Rýchle odkazy na hudbu na pravej strane okna kliknite na položku iTunes Match.
 4. Kliknite na tlačidlo Predplatiť.
 5. V dialógovom okne „Ak si chcete predplatiť iTunes Match, prihláste sa“, ktoré sa zobrazí, zadajte Apple ID a heslo, ktoré používate na nakupovanie v iTunes Store.
 6. Môže sa zobraziť výzva na overenie fakturačných údajov. Po pridaní platného spôsobu platby kliknite na položku Predplatiť. Na úhradu predplatného služby iTunes Match môžete použiť kredit, ktorý máte v obchode k dispozícii, musíte však mať zaregistrovaný platný spôsob platby.
 7. Potvrďte súhlas s Obchodnými podmienkami služby iTunes Match. 
 8. Aplikácia iTunes automaticky skontroluje vašu knižnicu iTunes a vyhľadá v nej zhodné položky. Priebeh vyhľadávania môžete sledovať pomocou indikátora stavu. Vyhľadávanie môžete kedykoľvek manuálne pozastaviť a obnoviť kliknutím na tlačidlo Zastaviť alebo Spustiť. Ak sa kedykoľvek počas procesu porovnávania a nahrávania preruší pripojenie na internet alebo dodávka elektrickej energie, aplikácia iTunes bude pri ďalšom otvorení automaticky pokračovať tam, kde skončila.

Po dokončení procesu sa vedľa položiek, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie z iCloudu, zobrazí ikona stiahnutia  . Ak sa táto ikona nezobrazuje, daná položka sa už nachádza vo vašej lokálnej knižnici iTunes.

Zrušenie predplatného služby iTunes Match

V predvolenom nastavení sa predplatné služby iTunes Match automaticky obnoví na konci vášho jednoročného obdobia. V iPhone, iPade, iPode touch, Macu, PC alebo na Apple TV (4. generácia) môžete zobraziť alebo zrušiť predplatné služby iTunes Match.

Používanie služby iTunes Match

Ak chcete mať prístup ku skladbám a playlistom v iných zariadeniach, zapnite iCloud Hudobnú knižnicu v každom iPhone, iPade, iPode touch, Macu alebo PC, z ktorého chcete k svojej hudobnej zbierke mať prístup.

Keď sa pomocou účtu Apple ID, ktorý používate v službe iTunes Match, prihlásite v zariadení so systémom iOS alebo v počítači, priradíte príslušné zariadenie k svojmu účtu a získate prístup k svojej iCloud Hudobnej knižnici.

Odoslanie vašej hudby z aplikácie iTunes v Macu alebo PC do iCloud Hudobnej knižnice môže službe iTunes Match určitý čas trvať. Ak sa vaša hudba v inom zariadení nezobrazí ihneď, skúste to neskôr znovu. Po dokončení operácie iTunes Match sa vedľa každej položky obsahu, ktorá sa nachádza vo vašej iCloud Hudobnej knižnici, ale nestiahla sa do príslušného zariadenia, zobrazí ikona stiahnutia  .

Ďalšie informácie o službe iTunes Match

 • Kapacita služby iTunes Match je obmedzená na 100 000 skladieb. 
 • Položky, ktoré boli v iTunes Store zakúpené pomocou rovnakého účtu Apple ID, aký sa používa v službe iTunes Match, sa do limitu 100 000 skladieb nezapočítavajú.
 • Obsah, ktorý sa nezhoduje, sa nahrá v nezmenenej podobe. Doba nahrávania sa líši v závislosti od množstva nahrávaného obsahu a rýchlosti lokálnej siete.
 • Súbory skladieb väčšie než 200 MB sa do iCloud Hudobnej knižnice nenahrajú.
 • Súbory skladieb s dĺžkou viac než 2 hodiny sa do iCloud Hudobnej knižnice nenahrajú.
 • Skladby obsahujúce ochranu DRM (Digital Rights Management) sa neporovnajú ani nenahrajú do iCloud Hudobnej knižnice, pokiaľ váš počítač nie je autorizovaný na prehrávanie daného obsahu.
 • Keď si predplatíte službu iTunes Match, služba Genius priradí informácie o vašej knižnici iTunes k vášmu účtu Apple ID. Pri používaní služby iTunes Match nie je možné službu Genius vypnúť.

Formáty súborov

 • Ak máte skladby, ktoré sú zakódované vo formáte ALAC, WAV alebo AIFF, skonvertujeme ich na súbory vo formáte AAC s bitovou rýchlosťou 256 kb/s a nahráme ich do iCloud Hudobnej knižnice, aby ste si ich mohli prehrávať vo všetkých zariadeniach. Originálny zvukový súbor vo vašom Macu alebo počítači ostane nezmenený. 
 • Skladby zakódované vo formáte AAC alebo MP3, ktoré nespĺňajú určité kritériá kvality, sa neporovnajú ani nenahrajú do iCloud Hudobnej knižnice.
 • Skladby zakódované vo formáte MP3 alebo AAC, ku ktorým sa v iTunes Store nájde zhoda, budú v iCloud Hudobnej knižnici dostupné na stiahnutie vo formáte AAC 256 kb/s. 
 • Skladby z iTunes Store môžu mať vyššiu kvalitu ako vaše pôvodné verzie. Ak chcete získať verziu z iTunes Store s vyššou kvalitou, vymažte si príslušné skladby z knižnice iTunes a potom znovu skladby stiahnite z iTunes Store.

Ďalšie informácie

 

1O iCloud Hudobnej knižnici sa tiež niekedy píše ako o funkcii služby Apple Music. iCloud Hudobná knižnica je funkcia služby iTunes Match aj služby Apple Music. Ak ste členom Apple Music a nepotrebujete mať prístup k hudbe aj z Apple TV (2. alebo 3. generácia), službu iTunes Match si nemusíte predplácať.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: