Podpora funkcií pre prezentácie Keynote v aplikácii iBooks Author

Keď pridáte prezentácie Keynote do kníh vytvorených v aplikácii iBooks Author, niektoré funkcie sa správajú inak.

Súbor Keynote môžete pretiahnuť do widgetu aplikácie Keynote v aplikácii iBooks Author.

Prechody a zostavy

Keď importujete súbor prezentácie vytvorený v aplikácii Keynote pre Mac 6.0 alebo novší, budú podporované všetky prechody a zostavy okrem nasledujúcich:

  • Šmyk
  • Prechod Iskrenie
  • Prechod Trblietanie
  • Náčrt
  • Vykreslenie čiary
  • Efekty 3D grafov

Nepodporované zostavy a prechody sa nahradia efektom Rozplynutie.

Interaktívne grafy

Interaktívne grafy z aplikácie Keynote 6.0 alebo novšej nie sú podporované. Najlepším riešením je nepoužívať ich v súboroch Keynote, ktoré sa chystáte používať v aplikácii iBooks Author.

Samospúšťacie a nahraté prezentácie

Samospúšťacie a nahraté prezentácie s hovoreným komentárom nemusia fungovať podľa očakávania. Čitatelia môžu prezentáciu zobraziť a ručne sa v nej pohybovať, hovorený komentár ani časové údaje však nebudú k dispozícii.

Ak predávate knihy v Book Store v Apple Books a rozhodnete sa používať v knihe ochranu DRM (Digital Rights Management), videá a zvuky, ktoré sú súčasťou widgetu aplikácie Keynote, budú mať aktivovanú ochranu DRM, keď si čitatelia knihu stiahnu.

Informácie o možnostiach Prehrať na strane a Prehrať automaticky

Prostredníctvom aplikácie iBooks Author 2.2 alebo novšej môžete prehrávať prezentáciu Keynote priamo na stránke a nemusíte použiť režim celej obrazovky. Keď vyberiete túto možnosť, čitatelia môžu ovládať moduly widget priamo na stránke. Môžete tiež nastaviť prezentácie tak, aby sa prehrávali automaticky, keď čitateľ prejde na príslušnú stránku.

Tieto možnosti sú k dispozícii v Inšpektorovi widgetu.

Ďalšie informácie

  • Ak chcete do knihy pridať médiá, nemusíte použiť aplikáciu Keynote. Namiesto toho môžete použiť widget Médiá alebo pretiahnuť médiá priamo na príslušnú stránku knihy. Prečítajte si, ako pridávať mediálne súbory do aplikácie iBooks Author.
  • Ak vytvárate knihu pre Mac alebo iPad s displejom Retina, nastavte v Keynote rozmery snímky 2048 x 1536. Ak vytvárate knihu pre iPad bez displeja Retina, použite v Keynote predvolené rozmery snímky 1024 x 768. Získanie pomoci pri optimalizácii knihy pre rôzne zariadenia
Dátum zverejnenia: