Na Macu zostala zobrazená obrazovka Nastavujem Mac

Za určitých okolností sa na Macu nemusí ukončiť sprievodca nastavením, aj keď je už nastavenie dokončené. 

Keď nainštalujete systém macOS alebo zapnete nový Mac, automaticky sa spustí sprievodca nastavením, v ktorom sa zobrazia výzvy na výber krajiny, jazyka, Wi‑Fi siete a ďalších nastavení. Poslednou fázou sprievodcu nastavením je obrazovka Nastavujem Mac:

Dokončenie tejto fázy by malo trvať najviac 10 minút. Ak sa táto fáza nedokončí, sprievodca nastavením na Macu sa nemusí ukončiť, aj keď je už nastavenie dokončené.

Tento problém vyriešite tak, že na Macu stlačíte zapínacie tlačidlo a podržíte ho 10 sekúnd, kým sa Mac nevypne. Potom Mac opäť zapnite. Mal by sa spustiť normálne.

Dátum zverejnenia: