Safari na Macu neotvorí webovú stránku alebo nefunguje podľa očakávania

Ak Safari nefunguje podľa očakávania, môže vám pomôcť jedno z týchto riešení.

Tieto riešenia sú určené na riešenie problémov, ktoré majú vplyv na Safari na Macu, vrátane týchto:

 • Webová stránka je prázdna, nezobrazuje sa všetok jej obsah alebo nefunguje podľa očakávania
 • Na webovú stránku sa nemôžete prihlásiť, hoci používate správne prihlasovacie údaje
 • Webová stránka vás požiada o odstránenie alebo resetovanie súborov cookie
 • Safari sa spomaľuje alebo prestáva reagovať

K dispozícii sú aj riešenia pre Safari na iPhone a iPade.

Znova načítajte stránku

Ak chcete stránku znova načítať, vyberte Zobraziť > Znovu načítať stránku alebo stlačte kombináciu klávesov Command-R. Ak sa vám stránku nepodarí načítať znova, uistite sa, že ste pripojený na internet.

Ak sa vám opätovné načítanie stále nedarí:

 1. Stlačením kombinácie klávesov Command-Q ukončite Safari. Ak sa Safari neukončí, stlačením kombinácie klávesov Option-Command-Esc jeho ukončenie vynúťte.
 2. Otvorte Safari znovu a skúste stránku načítať. Ak sa po otvorení Safari automaticky otvoria stránky, ktoré nechcete otvoriť, znova Safari ukončite a počas jeho opätovného otvárania stlačte a držte kláves Shift. 

Skontrolujte rozšírenia Safari

Ak ste nainštalovali nejaké rozšírenia Safari, uistite sa, že sú aktuálne.

Môžete tiež skúsiť vypnúť rozšírenia. Na lište v Safari vyberte Safari > Nastavenia). Kliknite na Rozšírenia a vypnite jednotlivé rozšírenia zrušením zaškrtnutia príslušných políčok. Prečítajte si viac o rozšíreniach Safari

Skontrolujte nastavenia Safari

Webová stránka nemusí byť kompatibilná s jedným alebo viacerými nastaveniami prehliadača, ktoré môžete podľa potreby zapnúť alebo vypnúť. Na lište v Safari vyberte Safari > Nastavenia). Potom kliknutím na Webové stránky, Súkromie alebo Zabezpečenie prejdite na tieto nastavenia:

Vykonajte test so súkromným oknom

Webová stránka môže do Macu ukladať súbory cookie, medzipamäte a ďalšie dáta. Problémy s týmito dátami môžu mať vplyv na to, ako sa webová stránka dá používať. Ak chcete webovej stránke zabrániť v používaní týchto údajov, zobrazte ju v súkromnom okne. Na lište v Safari vyberte Súbor > Nové súkromné okno alebo stlačte kombináciu klávesov Shift-Command-N.

Ak tento postup funguje, vykonaním nasledujúcich krokov odstráňte údaje webovej stránky vrátane jej vyrovnávacích pamätí a súborov cookie. Webová stránka potom môže podľa potreby vytvoriť nové dáta. Ak ide o webovú stránku, na ktorú sa prihlasujete, pred pokračovaním sa uistite, že poznáte svoje prihlasovacie údaje.

 1. Vyberte Safari > Nastavenia a potom kliknite na Súkromie.
 2. Kliknite na Spravovať dáta webových stránok.
 3. V zobrazenom zozname vyberte príslušnú webovú stránku.
 4. Kliknite na Odstrániť.
 5. Kliknite na Hotovo.
 6. Znova otvorte webovú stránku v bežnom (nie súkromnom) okne prehliadača.

Nainštalujte aktualizácie softvéru

Nainštalujte všetky dostupné aktualizácie softvéru Apple, ktoré môžu zahŕňať aj aktualizácie pre Safari.

Skontrolujte sieť VPN alebo iný bezpečnostný softvér

Ak ste nainštalovali sieť VPN alebo iný softvér, ktorý monitoruje vaše sieťové pripojenia alebo s nimi komunikuje, tento softvér môže ovplyvňovať vaše používanie webovej stránky alebo internetu. Prečítajte si o problémoch so sieťou súvisiacich so sieťou VPN a iným softvérom

Skontrolujte nastavenia siete

Určité nastavenia siete, napríklad nastavenia súvisiace s používaním proxy servera alebo vlastným DNS serverom, môžu ovplyvňovať prístup k obsahu na internete. Aj keď ste nastavenia siete nezmenili, je možné, že ste nainštalovali softvér, ktorý ich zmenil za vás.

Ak chcete zistiť, či ide o problém s nastaveniami siete v Macu, skúste webovú stránku zobraziť na inom zariadení pripojenom k tej istej sieti.

Ak chcete zistiť, či sa problém týka samotnej siete, skúste webovú stránku zobraziť po pripojení k inej sieti.

Riešenie ďalších problémov

 


Ak stále potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: