Používanie aplikácie Mail na Macu

Pomocou aplikácie Mail môžete na Macu písať e-maily, odpovedať na ne alebo e-maily triediť. Okrem toho môžete pridávať prílohy a poznámky k prílohám.

Pridanie e-mailového účtu

Ak ešte nemáte nastavený e-mailový účet, Mail vás vyzve, aby ste si ho pridali.

Ak chcete pridať ďalší účet, na lište v aplikácii Mail vyberte položky Mail > Pridať účet. Môžete tiež vybrať menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknúť na položku Internetové účty a potom kliknúť na typ účtu, ktorý chcete pridať.

 • Ak sa pri pridávaní účtu zobrazí správa o tom, že poskytovateľ účtu vyžaduje dokončenie autentifikácie v prehliadači Safari, kliknite na položku Otvoriť Safari a postupujte podľa pokynov na prihlásenie v okne prehliadača Safari.
 • V prípade potreby vás Mail môže vyzvať na zadanie ďalších nastavení.

Prečítajte si ďalšie informácie o pridávaní alebo odstraňovaní e-mailových účtov.


Odosielanie a odpovedanie

Prečítajte si, ako písať e-maily, odpovedať na ne a preposielať ich.

Odosielanie nových správ

 1. Kliknite na položku Nová správa  na paneli s nástrojmi aplikácie Mail alebo vyberte položky Súbor > Nová správa.
 2. Do poľa „Pre“ zadajte meno, e-mailovú adresu alebo názov skupiny. Mail zobrazí návrhy na základe vašich kontaktov a správ v Macu a zariadeniach prihlásených do iCloudu.1
 3. Zadajte predmet správy.
 4. Do tela správy napíšte e-mail. 
  • Ak chcete pridať prílohu, potiahnite ju do tela správy. Môžete tiež vybrať položky Súbor > Priložiť súbory, vybrať prílohu a potom kliknúť na položku Vybrať.
  • Ak chcete zmeniť písmo a formát, použite možnosti v hornej časti okna správy.
  • Od vydania systému macOS Mojave môžete do správ ešte ľahšie pridávať emoji. Stačí kliknúť na tlačidlo Emoji a symboly  na paneli s nástrojmi v hornej časti okna správy a potom vybrať emoji alebo iné symboly v prehliadači znakov.
 5. Pošlite alebo uložte správu:
  • Ak chcete správu odoslať, kliknite na tlačidlo Odoslať  alebo vyberte položky Správa > Odoslať. 
  • Ak chcete správu uložiť ako koncept na neskôr, zavrite ju a potom kliknite na položku Uložiť.

Odpovedanie a preposielanie

 • Ak chcete odpovedať jednej osobe, kliknite na položku Odpovedať , napíšte odpoveď a potom kliknite na položku Odoslať .

 • Ak chcete odpovedať na všetky adresy uvedené v skupinovom e-maile, kliknite na položku Odpovedať všetkým , napíšte odpoveď a potom kliknite na položku Odoslať .

 • Ak chcete správu preposlať ďalším osobám, kliknite na položku Preposlať , napíšte odpoveď a potom kliknite na položku Odoslať 


Svoje e-maily môžete triediť do priečinkov a pomocou rôznych možností vyhľadávania môžete nájsť konkrétne správy.

postranný panel Schránka

Vytváranie priečinkov

Vytvorením schránok môžete e-maily usporiadať do priečinkov.

 1. Otvorte aplikáciu Mail a potom na lište vyberte položku Schránka > Nová schránka.
 2. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, vyberte pre schránku umiestnenie.
  • Ak chcete mať k schránke prístup vo svojich ostatných zariadeniach, napríklad na iPhone prihlásenom do rovnakého e-mailového účtu, vyberte e-mailovú službu (ako napríklad iCloud).
  • Ak vyberiete možnosť Na mojom Macu, bude schránka prístupná len na Macu.
 3. Zadajte názov schránky a kliknite na tlačidlo OK.

Ak sa postranný panel schránok nezobrazuje, vyberte položky Zobraziť > Zobraziť zoznam schránok. Ak chcete zobraziť alebo skryť schránky v e-mailovom účte, presuňte kurzor na príslušnú sekciu na postrannom paneli a kliknite na položku Zobraziť alebo Skryť.

Triedenie e-mailov

Presunutie správy z priečinka Prijaté do schránky:

 • Potiahnite správu na schránku na postrannom paneli.
 • V systéme macOS Mojave môžete správu vybrať a potom kliknutím na tlačidlo  Presunúť na paneli s nástrojmi aplikácie Mail správu zaradiť do navrhovanej schránky. Mail schránky navrhuje podľa toho, kam ste podobné správy zaradili v minulosti. Čím viac správ teda zaradíte, tým budú návrhy lepšie.

Ak chcete správu vymazať, vyberte ju a potom stlačte kláves Delete.

Ak chcete, aby sa správy automaticky presúvali do konkrétnych schránok, použite pravidlá.

Vyhľadávanie

Pomocou vyhľadávacieho poľa v okne aplikácie Mail môžete vyhľadávať podľa odosielateľa, predmetu, príloh a ďalších kritérií. Ak chcete vyhľadávanie spresniť, vyberte niektorú z možností v ponuke, ktorá sa zobrazí pri písaní.

vyhľadávacie pole aplikácie Mail


Pridávanie príloh a poznámok

K správam môžete priložiť dokumenty a súbory a pomocou funkcie Značky môžete pridať poznámky, podpis a ďalšie prvky.

Priloženie súboru

Priloženie súboru k správe:

 • Potiahnite prílohu do tela správy.
 • Vyberte položky Súbor > Priložiť súbory, vyberte prílohu a potom kliknite na položku Vybrať.

Použitie funkcie Značky na prílohy

Pomocou funkcie Značky môžete kresliť a písať priamo do prílohy, napríklad obrázka alebo dokumentu PDF.2

 1. Kliknite na tlačidlo Priložiť  alebo vyberte položky Súbor > Priložiť súbory v okne správy.
 2. Vyberte prílohu a potom kliknite na položku Vybrať súbor. 
 3. Kliknite na ikonu menu , ktorá sa zobrazí v pravom hornom rohu prílohy, a potom vyberte položku Značky. 
  • Pomocou nástroja Kresba  môžete vytvárať kresby voľnou rukou.
  • Pomocou nástroja Tvary  môžete pridávať tvary, napríklad obdĺžniky, elipsy, čiary a šípky. 
  • Pomocou nástroja Zväčšenie  v menu Tvary môžete zväčšiť časť prílohy a upozorniť na ňu.
  • Pomocou nástroja Text  môžete pridávať text.
  • Pomocou nástroja Podpísať  môžete pridať svoj podpis.
 4. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

zobrazenie funkcie Značky


Ďalšie informácie

1. Kontakty sa zdieľajú medzi všetkými zariadeniami, ktoré sú prihlásené do iCloudu pomocou rovnakého účtu Apple ID. Sú tu zahrnuté aj kontakty uvedené v predchádzajúcich správach odoslaných alebo prijatých v týchto zariadeniach. Túto funkciu môžete ovládať zapnutím alebo vypnutím kontaktov pre iCloud. Na Macu vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku iCloud. Na zariadeniach so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia, klepnite na svoje meno v hornej časti obrazovky a potom klepnite na iCloud.

2. Funkcia Značky je k dispozícii v systéme OS X Yosemite a novších.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: