Pridanie e-mailového účtu do aplikácie Mail na Macu

Prečítajte si, ako postupovať pri prvom nastavení e-mailového účtu alebo pri pridávaní ďalšieho e-mailového účtu.

Pridanie e-mailového účtu

Ak v aplikácii Mail ešte nemáte vytvorený e-mailový účet, pri otvorení aplikácie sa môže zobraziť výzva na jeho pridanie. Ak sa výzva nezobrazí alebo ak chcete len pridať ďalší účet, postupujte takto:

  1. Na lište v aplikácii Mail vyberte Mail > Pridať účet.
  2. Zo zoznamu vyberte poskytovateľa e-mailových služieb a potom kliknite na Pokračovať.
  3. Niektoré účty, napríklad Google, môžu vyžadovať, aby ste klikli na Otvoriť prehliadač a dokončili overenie vo webovom prehliadači. 
  4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte podrobnosti o účte, napríklad svoje meno, e-mailovú adresu a heslo. Ak si nie ste istý, aké informácie zadať, požiadajte o pomoc svojho poskytovateľa e-mailových služieb.

 


Používanie schránky prijatých správ pre každý účet

V schránke prijatých správ sa zhromažďujú správy pre všetky e-mailové účty, ktoré ste pridali. Ak ste pridali viac ako jeden účet, môžete kliknutím na trojuholník odkrytia  vedľa schránky prijatých správ na postrannom paneli a výberom schránky zobraziť len správy pre príslušný účet. 

 


Voliteľné: Zapnutie ďalších funkcií účtu

Ak účet obsahuje okrem e-mailu aj podporu kontaktov, kalendárov, poznámok alebo iných funkcií, môžete tieto funkcie zapnúť alebo vypnúť:

  1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na Internetové účty.
  2. Na postrannom paneli vyberte príslušný účet.
  3. Vyberte funkcie, ktoré chcete v účte používať.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: