Používanie aplikácie Mail na Macu

Pomocou aplikácie Mail môžete na Macu písať e-maily, odpovedať na ne alebo e-maily triediť. Okrem toho môžete pridávať prílohy a poznámky k prílohám.

Pridanie e-mailového účtu

Ak ešte nemáte nastavený e-mailový účet, Mail vás vyzve, aby ste si ho pridali.

Ak chcete pridať ďalší účet, na lište v aplikácii Mail vyberte položky Mail > Pridať účet. Alebo vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na položku Internetové účty a potom kliknite na typ účtu, ktorý chcete pridať.

V prípade potreby vás Mail môže vyzvať na zadanie ďalších nastavení. Prečítajte si ďalšie informácie o pridávaní alebo odstraňovaní e-mailových účtov.


Odosielanie a odpovedanie

Prečítajte si, ako písať e-maily, odpovedať na ne a preposielať ich.

Odosielanie nových správ

 1. Kliknite na položku Nová správa tlačidlo Napísať na paneli s nástrojmi aplikácie Mail alebo vyberte položky Súbor > Nová správa.
 2. Do poľa „Pre“ zadajte meno, e-mailovú adresu alebo názov skupiny. Mail zobrazí návrhy na základe vašich kontaktov a správ v Macu a zariadeniach prihlásených do iCloudu.1
 3. Zadajte predmet správy.
 4. Do tela správy napíšte e-mail. 
  • Ak chcete pridať prílohu, potiahnite ju do tela správy alebo vyberte položky Súbor > Priložiť súbory, vyberte prílohu a potom kliknite na položku Vybrať.
  • Ak chcete zmeniť písmo a formát, použite možnosti v hornej časti okna správy.
  • Od vydania systému macOS Mojave môžete do správ ešte ľahšie pridávať emoji. Stačí kliknúť na ikonu ikona emoji na paneli s nástrojmi v hornej časti okna správy a potom vybrať emoji alebo iné symboly v prehliadači znakov.
 5. Pošlite alebo uložte správu:
  • Ak chcete správu odoslať, kliknite na tlačidlo tlačidlo Odoslať alebo vyberte položky Správa > Odoslať. 
  • Ak chcete správu uložiť ako koncept na neskôr, zavrite ju a potom kliknite na položku Uložiť.

Odpovedanie a preposielanie

 • Ak chcete odpovedať jednej osobe, kliknite na tlačidlo Odpovedať tlačidlo Odpovedať, napíšte odpoveď a potom kliknite na tlačidlo Odoslať tlačidlo Odoslať.

 • Ak chcete odpovedať všetkým v skupinovom e-maile, kliknite na tlačidlo Odpovedať všetkým tlačidlo Odpovedať všetkým, napíšte odpoveď a potom kliknite na tlačidlo Odoslať tlačidlo Odoslať.

 • Ak chcete správu preposlať iným osobám, kliknite na tlačidlo Preposlať tlačidlo Preposlať, napíšte odpoveď a potom kliknite na tlačidlo Odoslať tlačidlo OdoslaťPridávanie príloh a poznámok

K správam môžete priložiť dokumenty a súbory a pomocou funkcie Značky môžete pridať poznámky, podpis a ďalšie prvky.

Priloženie súboru

Na priloženie súboru do správy môžete použiť niekoľko postupov:

 • Potiahnite prílohu do tela správy.
 • Vyberte položky Súbor > Priložiť súbory, vyberte prílohu a potom kliknite na položku Vybrať.

Použitie funkcie Značky na prílohy

Pomocou funkcie Značky môžete kresliť a písať priamo do prílohy, napríklad obrázka alebo dokumentu PDF.2

 1. Kliknite na tlačidlo Priložiť tlačidlo Priložiť alebo vyberte položky Súbor > Priložiť súbory v okne správy.
 2. Vyberte prílohu a potom kliknite na položku Vybrať súbor. 
 3. Kliknite na ikonu menu menu Príloha, ktorá sa zobrazí v pravom hornom rohu prílohy, a potom vyberte položku Značky. K dispozícii sú napríklad tieto nástroje značiek:
  • Pomocou nástroja Kresba tlačidlo Kresba v rámci funkcie Značky môžete vytvárať kresby voľnou rukou.
  • Pomocou nástroja Tvary tlačidlo Tvary v rámci funkcie Značky môžete pridávať tvary, napríklad obdĺžniky, elipsy, čiary a šípky. 
  • Pomocou nástroja Zväčšenie tlačidlo Zväčšenie v rámci funkcie Značky v menu Tvary môžete zväčšiť a upriamiť pozornosť na časť prílohy.
  • Pomocou nástroja Text tlačidlo Text v rámci funkcie Značky môžete pridať text.
  • Pomocou nástroja Podpísať tlačidlo podpisu v rámci funkcie Značky môžete pridať podpis.
 4. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

zobrazenie funkcie Značky


Ďalšie informácie

1. Kontakty sa zdieľajú medzi všetkými zariadeniami, ktoré sú prihlásené do iCloudu pomocou rovnakého účtu Apple ID. Patria sem aj kontakty uvedené v predchádzajúcich správach odoslaných alebo prijatých v týchto zariadeniach. Ak chcete túto funkciu spravovať, zapnite alebo vypnite kontakty pre iCloud. Na Macu prejdite na Systémové nastavenia > iCloud. Na zariadeniach so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia, klepnite na svoje meno v hornej časti obrazovky a potom klepnite na iCloud.

2. Funkcia Značky je k dispozícii v systéme OS X Yosemite a novších.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: