Prenos z PC do Macu pomocou Sprievodcu migráciou

Pomocou Sprievodcu migráciou môžete preniesť kontakty, kalendáre, e-mailové účty a ďalšie položky z PC s Windowsom na príslušné miesta v Macu.

Potrebujete tieto kroky?

Kroky v tomto článku opisujú, ako preniesť obsah z PC s Windowsom do Macu cez Wi-Fi alebo Ethernet. Obsah možno preniesť aj z iného Macu, zo zálohy Time Machine Macu alebo z iPhonu.

 


Príprava softvéru na Macu

Nainštalujte si najnovšie aktualizácie systému macOS pre Mac a potom zistite, ktorú verziu systému macOS na Macu používate.

Ak ste nainštalovali antivírusový softvér, softvér firewallu alebo softvér VPN, vypnite ho, kým nedokončíte prenos obsahu do Macu.

 


Príprava softvéru na PC

Nainštalujte si najnovšie aktualizácie systému Microsoft Windows pre PC.

Na PC si stiahnite a nainštalujte príslušného Sprievodcu migráciou v závislosti od toho, ktorú verziu systému macOS na Macu používate.

Ak ste nainštalovali antivírusový softvér, softvér firewallu alebo softvér VPN, vypnite ho, kým nedokončíte prenos obsahu do Macu.

 


Prepojenie Macu s PC

Pripojte Mac a PC k rovnakej sieti, napríklad k domácej Wi‑Fi sieti.

Mac a PC môžete prepojiť aj priamo pomocou ethernetového kábla. Možno budete potrebovať ethernetový adaptér, napríklad adaptér Belkin USB-C/Gigabit Ethernet alebo adaptér Apple Thunderbolt/Gigabit Ethernet.

 


Použitie Sprievodcu migráciou

Teraz môžete preniesť obsah z PC do Macu. Sprievodca migráciou skopíruje súbory z PC, ale nevymaže ich z neho. Obrázky „Na PC“ uvedené nižšie pochádzajú z aktuálnej verzie Sprievodcu migráciou pre Windows, no sú podobné starším verziám.

Na PC

 1. Otvorte Sprievodcu migráciou. Ak sú otvorené iné programy, pred pokračovaním sa zobrazí výzva na ich ukončenie.
 2. Kliknite na Pokračovať.
 3. Ak Sprievodca migráciou zistí niektorú z týchto situácií, pred pokračovaním vás na ňu upozorní:
  • Na PC je nakonfigurovaná automatická inštalácia aktualizácií Windowsu. 
  • PC používa sieťový firewall, ktorý môže Macu brániť v pripojení k PC. 
  • Počítač je napájaný z batérie. 
 4. Keď sa zobrazí výzva na povolenie odosielania dát o používaní apiek spoločnosti Apple, kliknite na Automaticky odosielať alebo Neodosielať.
 5. Keď Sprievodca migráciou začne hľadať váš Mac a čaká na jeho pripojenie, vykonajte na Macu ďalšie kroky.

Na Macu

 1. Otvorte Sprievodcu migráciou, ktorý sa nachádza v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie.
 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, až kým sa nezobrazí výzva na výber spôsobu, akým chcete informácie preniesť. Vyberte možnosť prenosu z PC s Windowsom a kliknite na Pokračovať.
  Sprievodca migráciou – prenos z PC s Windowsom
 3. Vyberte ikonu, ktorá predstavuje váš PC, a potom kliknite na Pokračovať.
  Sprievodca migráciou – prenos do tohto Macu

Na PC

Uistite sa, že sa na PC aj na Macu zobrazuje ten istý kód, a potom kliknite na Pokračovať.

 

Na Macu

 1. Sprievodca migráciou vytvorí katalóg obsahu PC a vypočíta, koľko miesta v úložisku zaberajú jednotlivé kategórie súborov. Môže to trvať niekoľko minút. Keď budete pripravený, vyberte informácie, ktoré sa majú preniesť. Možno bude potrebné rolovať nadol, aby sa zobrazil celý zoznam. Prečítajte si viac o tom, aké dáta sa presunú a kam.
  Sprievodca migráciou – výber informácií (PC) na prenos
 2. Kliknutím na Pokračovať spustite prenos. Prenos veľkého objemu dát môže trvať aj niekoľko hodín a občas sa môže zdať, že nenapreduje. Takýto prenos sa odporúča spustiť večer a nechať ho spustený cez noc. Kliknutím na Pokračovať spustite prenos. 
 3. Po dokončení sa prihláste do nového používateľského účtu na Macu. Účet používa to isté meno a heslo ako účet na PC.
 4. Udeľte Macu autorizáciu na nákupy v iTunes Store. Je dôležité urobiť to pred synchronizáciou alebo prehratím obsahu stiahnutého z iTunes Storu.

Ak potrebujete preniesť dáta z iného používateľského účtu vo Windowse, prihláste sa do daného účtu na PC a potom zopakujte kroky uvedené v tomto článku.


Aké dáta sa presunú a kam?

 • Presunuté do apky Mail na Macu: E-maily a nastavenia e-mailov z apiek Outlook a Windows Mail.
 • Presunuté do apky Kontakty: Kontakty z apiek Ľudia (Windows 10 alebo novší) a Outlook a z priečinka Kontakty v domovskom adresári.
 • Presunuté do apky Kalendár: Schôdzky z apiek Kalendár (Windows 10 alebo novší) a Outlook.
 • Presunuté do apky Pripomienky: Úlohy z Outlooku. Vyžaduje sa migrácia na Mac so systémom macOS Ventura. 
 • Presunuté do príslušných apiek Hudba, Podcasty, Knihy a TV: Hudba, podcasty, audioknihy, filmy a TV seriály.
 • Presunuté do Safari: Domovská stránka a záložky z prehliadačov Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer a Safari.
 • Presunuté do Systémových nastavení: Vlastné obrázky na ploche, nastavenia jazyka a nastavenia polohy. Ak sa v Macu používa systém macOS Ventura, presúvajú sa aj známe Wi-Fi siete.
 • Presunuté do domovského priečinka: Dokumenty a ďalšie súbory z vášho domovského adresára. A fotky, ktoré môžete pridať do apky Fotky manuálne alebo ktoré môžete nechať apkou Fotky vyhľadať v Macu na importovanie.
 • Presunuté do priečinka Zdieľané vo vašom domovskom priečinku: Iné ako systémové súbory a dokumenty zo systémového disku (zvyčajne z jednotky C) a iných dostupných diskov. Vyžaduje sa použitie Sprievodcu migráciou, keď ste v PC prihlásený ako správca.


Ak prenos nebol úspešný

Ak ste na Macu alebo PC nainštalovali antivírusový softvér, softvér firewallu alebo softvér VPN, pred použitím Sprievodcu migráciou tento softvér vypnite.

Na zistenie problémov, ktoré môžu brániť úspešnej migrácii dát, môžete na PC použiť aj utilitu check disk (chkdsk):

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na Spustiť.
 2. Zadajte cmd a stlačte Enter. Otvorí sa príkazový riadok.
 3. Do príkazového riadka zadajte chkdsk a stlačte Enter.
 4. Ak utilita zistí problémy, zadajte: chkdsk jednotka: /F, kde jednotka je písmeno predstavujúce štartovací disk s Windowsom, napríklad C.
 5. Stlačte kláves Enter.
 6. Do príkazového riadka zadajte Y a potom reštartujte PC.
 7. Tento postup opakujte tak dlho, kým utilita na kontrolu disku neprestane nachádzať problémy. Ak utilita nedokáže opraviť všetky nájdené problémy, môže byť potrebné dať PC opraviť. 

Alebo na skopírovanie dôležitých dát z PC do Macu použite externé ukladacie zariadenie alebo zdieľanie súborov.

 


Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: