Prenos dát z PC s Windowsom do Macu

Na prenos obrázkov, dokumentov a ďalších dát z PC s Windowsom do Macu môžete použiť Sprievodcu migráciou pre Windows.

Sprievodca migráciou pre Windows umožňuje preniesť kontakty, kalendáre, emailové účty a ďalšie dáta z PC. Tieto dáta migruje do zodpovedajúcich umiestnení na Macu. Po migrácii dát do Macu si autorizujte počítač pre nákupy v iTunes Store. Je dôležité vykonať autorizáciu ešte skôr, ako budete synchronizovať alebo prehrávať obsah stiahnutý z iTunes Storu.

Ak dáta migrujete z jedného Macu do iného, použite postup prenosu obsahu do nového Macu.

Skôr než začnete

Ak chcete zabezpečiť bezproblémový priebeh migrácie, postupujte takto:

 • Uistite sa, že používate aktuálnu verziu systému Windows. Sprievodca migráciou podporuje systém Windows 7 a novšie verzie.
 • Uistite sa, že poznáte meno a heslo účtu správcu PC.
 • Pripojte Mac a PC k rovnakej sieti, napríklad k domácej Wi‑Fi sieti. Môžete tiež prepojiť Mac a PC priamo pomocou ethernetového kábla. Niektoré modely Macu vyžadujú ethernetový adaptér, ako je napríklad adaptér Belkin USB-C/Gigabit Ethernet alebo adaptér Apple Thunderbolt/Gigabit Ethernet.
 • Ak v PC používate aplikáciu Microsoft OneDrive, pred pokračovaním ju odinštalujte podľa pokynov spoločnosti Microsoft. Po dokončení migrácie môžete aplikáciu OneDrive znova nainštalovať.

Potom pomocou utility na kontrolu disku (chkdsk) v PC skontrolujte, či na pevnom disku s Windowsom nie sú chyby:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na Spustiť.
 2. Zadajte príkaz cmd a stlačte kláves Enter. Otvorí sa príkazový riadok.
 3. Do príkazového riadka zadajte príkaz chkdsk a stlačte kláves Enter.
 4. Ak bude v utilite uvedené, že sa našli problémy, zadajte nasledujúci príkaz, kde parameter drive je písmeno predstavujúce štartovací disk s Windowsom, napríklad D:
  chkdsk drive: /F
  
 5. Stlačte kláves Enter.
 6. Do príkazového riadka zadajte Y a potom reštartujte PC. 
 7. Tento postup opakujte tak dlho, kým utilita na kontrolu disku neprestane nachádzať problémy. Ak utilita nedokáže opraviť všetky nájdené chyby, môže byť potrebné dať PC opraviť. Potom dáta migrujte do Macu.

 


Prenos dát

Táto časť vás prevedie migráciou a akciami po migrácii a poradí vám, čo robiť, keď uvedené kroky nebudú fungovať.

Prenos informácií z PC do Macu

 1. V PC si stiahnite a nainštalujte Sprievodcu migráciou pre Windows určeného pre verziu systému macOS vo vašom Macu:
 2. Ukončite všetky otvorené aplikácie systému Windows.
 3. Otvorte Sprievodcu migráciou pre Windows a kliknite na Pokračovať.
  Uvítacia obrazovka Sprievodcu migráciou
 4. Spustite Mac. Po prvom zapnutí Macu sa automaticky otvorí Sprievodca nastavením. Ak ste už Mac nastavili, otvorte Sprievodcu migráciou, ktorého nájdete v priečinku Aplikácie/Utility.
 5. Na Macu postupujte podľa pokynov na obrazovke, kým sa v apke nedostanete na panel migrácie. Vyberte možnosť prenosu informácií „Z Windows PC“ a potom kliknite na Pokračovať.
  Výber spôsobu prenosu v Sprievodcovi migráciou
 6. Po zobrazení výzvy zadajte meno a heslo správcu.
 7. Kliknutím na Pokračovať zatvorte všetky otvorené apky.
 8. V okne migrácie na Macu vyberte PC zo zoznamu dostupných počítačov. Potom počkajte, kým sa na PC nezobrazí ten istý kód ako na Macu.Kód zobrazený v Sprievodcovi migráciou
 9. Ak sa na PC aj Macu zobrazuje ten istý kód, kliknite na oboch počítačoch na Pokračovať.Overenie kódu v Sprievodcovi migráciou
 10. Mac prehľadá disky v PC a vytvorí zoznam dát, ktoré sa majú preniesť. Keď sa prehľadávanie skončí, vyberte dáta, ktoré chcete do Macu preniesť, a potom kliknite na Pokračovať. Prečítajte si viac o dátach, ktoré môžete preniesť.
  Výber dát na prenos v Sprievodcovi migráciou

Priebeh a odhad zostávajúceho času môžete sledovať na PC aj na Macu. Zistíte tak, kedy bude migrácia dát hotová.

 


Po prenesení dát

Po dokončení migrácie zatvorte na PC Sprievodcu migráciou pre Windows. Potom sa na Macu prihláste do nového používateľského účtu. Pri prvom prihlásení do používateľského účtu migrovaného z PC sa zobrazí výzva na nastavenie hesla. Môžete použiť rovnaké heslo, aké používate na PC, alebo si môžete vytvoriť nové.

Po prihlásení do používateľského účtu, ktorý ste migrovali, vykonajte autorizáciu počítača pre nákupy v iTunes Store. Je dôležité vykonať autorizáciu ešte skôr, ako budete synchronizovať alebo prehrávať obsah stiahnutý z iTunes Storu.

 


Ak sa pri presúvaní dát vyskytujú problémy

 • Ukončite všetky otvorené aplikácie na PC a skúste znova preniesť obsah. Môžete stlačiť kombináciu klávesov Alt + Tab, vybrať otvorenú aplikáciu a potom ju ukončiť stlačením kombinácie klávesov Alt + F4.
 • Ak sa PC nezobrazuje v okne Sprievodcu nastavením alebo Sprievodcu migráciou v Macu, uistite sa, že sú oba počítače pripojené k rovnakej sieti. Sieť môžete vytvoriť prepojením Macu a PC pomocou ethernetového kábla. Ak to nepomôže, skontrolujte na PC softvér firewallu a vypnite ho. Po dokončení migrácie môžete softvér firewallu znova zapnúť.
 • Ak sa na PC neotvorí Sprievodca migráciou, vypnite na ňom všetky antivírusové programy. Potom skúste znova otvoriť Sprievodcu migráciou. Po dokončení migrácie môžete dané programy znova zapnúť.
 • Ak sa vám stále nedarí dáta preniesť, môžete dôležité dáta do Macu skopírovať manuálne pomocou externého disku alebo zdieľania súborov.

 


Aké dáta možno preniesť?

Sprievodca migráciou vám umožní vybrať, ktoré dáta sa majú preniesť do Macu. Pri migrácii konkrétnych aplikácií a typov dát sa prenášajú nasledujúce informácie:
  

Dáta e‑mailov, kontaktov a kalendára
Sprievodca migráciou prenesie e‑maily, nastavenia e‑mailových účtov, kontakty a schôdzky. Závisí to od verzie systému Windows a od účtov, ktoré používate.

Outlook1
Dáta z 32-bitových verzií aplikácie Outlook v systéme Windows 7 a novšom sa prenesú takto:

 • Ľudia sa prenesú do apky Kontakty2
 • Schôdzky sa prenesú do apky Kalendár
 • Nastavenia a správy IMAP a Exchange sa presunú do apky Mail
 • Nastavenia a správy účtov POP sa prenesú do apky Mail2

Windows Live Mail
Dáta z aplikácie Windows Live Mail v systéme Windows 7 a novšom sa prenesú takto:

 • Nastavenia a správy účtov IMAP sa prenesú do apky Mail
 • Nastavenia a správy účtov POP sa prenesú do apky Mail2

Windows Mail
Dáta z aplikácie Windows Mail v systéme Windows 7 a novšom (okrem systému Windows 8) sa prenesú takto:

 • Nastavenia a správy účtov IMAP sa prenesú do apky Mail
 • Nastavenia a správy účtov POP sa prenesú do apky Mail2
 • Ľudia sa prenesú do apky Kontakty

Záložky
Záložky z prehliadačov Internet Explorer, Safari pre Windows a Firefox sa presunú do Safari.

 

Systémové nastavenia
Nastavenia jazyka a umiestnenia a vlastné obrázky na ploche sa presunú do Systémových nastavení. Domovská stránka webového prehliadača sa prenesie do nastavení prehliadača Safari.

Obrázky
Fotky a ostatné obrázky sa prenesú do vášho domovského priečinka. Môžete ich potom pridať do Fotiek alebo môžete otvoriť apku Fotky a nechať ju vyhľadať v Macu fotky na import.

Obsah iTunes
Sprievodca migráciou prenesie vaše médiá zo služby iTunes takto: hudbu do apky Apple Music, videá do apky Apple TV, podcasty do apky Apple Podcasts a audioknihy do apky Apple Books.

Ostatné súbory
Sprievodca migráciou prenáša aj tieto súbory:

 • Súbory z priečinka najvyššej úrovne v domovskom adresári prihláseného používateľa na PC
 • Nesystémové súbory nachádzajúce sa v priečinku Windows alebo Program Files
 • Priečinky najvyššej úrovne na disku so systémom Windows a na ďalších pripojených diskoch

 


1. Sprievodca migráciou nepodporuje 64-bitové verzie aplikácie Outlook. Z aplikácie Outlook 2013 alebo 2016 môžete e‑maily, kontakty a kalendáre manuálne migrovať tak, že sa prihlásite a manuálne zadáte obsah na Macu.

2. Sprievodca migráciou prenesie iba dáta pošty a kontaktov, ktoré patria prihlásenému používateľovi systému Windows. Ak chcete preniesť dáta z iného používateľského účtu systému Windows, prihláste sa do požadovaného účtu a znova použite Sprievodcu migráciou. Pri každej migrácii vytvorí Mac nový používateľský účet.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: