Nastavenie iCloud Kľúčenky

Pomocou iCloud Kľúčenky môžete synchronizovať heslá a ďalšie informácie o zabezpečení medzi svojimi zariadeniami.

iCloud Kľúčenka si pamätá veci za vás. V každom zariadení, ktoré schválite, bude za vás automaticky vypĺňať rôzne informácie, ako sú napríklad používateľské mená a heslá v Safari a apkách, prihlasovacie kľúče, informácie o kreditných kartách, bezpečnostné kódy a heslá Wi-Fi sietí.

Zapnutie iCloud Kľúčenky

Pred zapnutím iCloud Kľúčenky aktualizujte zariadenie na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS alebo najnovšiu verziu systému macOS a zapnite dvojfaktorovú autentifikáciu pre svoj účet Apple ID.

Keď svoje zariadenie aktualizujete, v sprievodcovi nastavením sa zobrazí výzva na nastavenie iCloud Kľúčenky. Ak chcete iCloud Kľúčenku nastaviť inokedy, postupujte podľa týchto krokov.

Zapnutie iCloud Kľúčenky v iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Klepnite na Nastavenia, klepnite na [vaše meno] a potom vyberte iCloud.
 2. Klepnite na položku Heslá a kľúčenka.*
 3. Zapnite iCloud Kľúčenku. Môže sa zobraziť výzva na zadanie kódu alebo hesla k Apple ID. 
  Zapnutie iCloud Kľúčenky v nastaveniach iPhonu

Vyhľadávanie uložených hesiel a prihlasovacích kľúčov na iPhone alebo iPade

Zapnutie iCloud Kľúčenky v Macu

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia. 
 2. Kliknite na svoje meno a potom na iCloud. V starších verziách systému macOS kliknite na Apple ID a potom na postrannom paneli kliknite na iCloud.
 3. Zapnite funkciu Heslo a kľúčenka.*
 4. Ak pri prihlasovaní do Apple ID vyberiete možnosť Schváliť neskôr, budete musieť po zobrazení výzvy použiť na schválenie starý kód alebo iné zariadenie. Ak schválenie nemôžete vykonať, po zobrazení výzvy si resetujte svoje dáta zašifrované medzi koncovými bodmi.

Vyhľadávanie uložených hesiel a prihlasovacích kľúčov na Macu

* Na iPhone, iPade, iPode touch so systémom iOS 13 alebo novším a Macu so systémom macOS Catalina alebo novším sa na zapnutie iCloud Kľúčenky vyžaduje dvojfaktorová autentifikácia. Ak ste ju ešte nenastavili, zobrazí sa výzva na aktualizáciu na dvojfaktorovú autentifikáciu.

Ak vypnete iCloud Kľúčenku

Keď iCloud Kľúčenku vypnete, heslo, prihlasovací kľúč a informácie o kreditných kartách sa uložia lokálne v zariadení. Ak sa na danom zariadení odhlásite z iCloudu, keď je zapnutá Kľúčenka, zobrazí sa výzva na uchovanie alebo vymazanie týchto informácií. 

 • Ak sa informácie rozhodnete v zariadení ponechať, pri vykonaní zmien v iných zariadeniach sa nevymažú a nebudú sa aktualizovať. 
 • Ak informácie nezachováte aspoň v jednom zariadení, údaje v Kľúčenke sa vymažú aj zo serverov iCloudu.

Ako iCloud Kľúčenka chráni vaše informácie

iCloud chráni vaše informácie pomocou šifrovania, ktoré je aktívne po celý čas a poskytuje najvyššiu úroveň zabezpečenia dát. Vaše dáta sú chránené kľúčom, ktorý je vytvorený z informácií jedinečných pre vaše zariadenie a skombinovaný s jeho kódom, ktorý poznáte len vy. K týmto dátam nemá prístup a nedokáže ich prečítať nikto – počas prenosu ani uchovávania. 

Ďalšie informácie o tom, ako iCloud chráni vaše informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: