Nastavenie iCloud Kľúčenky

Pomocou iCloud Kľúčenky môžete synchronizovať heslá a ďalšie informácie o zabezpečení medzi svojimi zariadeniami.

iCloud Kľúčenka si pamätá mnoho vecí, aby ste vy nemuseli. V každom zariadení, ktoré schválite, bude za vás automaticky vypĺňať rôzne informácie, ako sú napríklad používateľské mená a heslá v Safari, čísla kreditných kariet, heslá Wi‑Fi sietí a prihlasovacie údaje sociálnych sietí. Pomocou iCloud Kľúčenky si tiež môžete pozrieť svoje uložené heslá.

Zapnutie iCloud Kľúčenky

Keď si zariadenie aktualizujete na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS, v sprievodcovi nastavením sa zobrazí výzva na nastavenie iCloud Kľúčenky. Prečítajte si o dostupnosti v rôznych krajinách a oblastiach.


iPhone so zapnutou iCloud Kľúčenkou

Zapnutie iCloud Kľúčenky v iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Klepnite na položku Nastavenia, klepnite na [vaše meno] a potom vyberte položku iCloud.
 2. Klepnite na položku Kľúčenka.
 3. Potiahnutím prepínača zapnite iCloud Kľúčenku.
 4. Ak pri prihlasovaní do účtu Apple ID vyberiete možnosť Schváliť neskôr, budete musieť po zobrazení výzvy použiť na schválenie starý kód alebo iné zariadenie. Ak schválenie nemôžete vykonať, po zobrazení výzvy si resetujte komplexne zašifrované údaje.  

Zapnutie iCloud Kľúčenky v Macu

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia. 
 2. Ak máte systém macOS Catalina, kliknite na položku Apple ID a potom na postrannom paneli kliknite na položku iCloud. Ak máte systém macOS Mojave alebo starší, kliknite na položku iCloud.
 3. Vyberte položku Kľúčenka.
 4. Ak pri prihlasovaní do účtu Apple ID vyberiete možnosť Schváliť neskôr, budete musieť po zobrazení výzvy použiť na schválenie starý kód alebo iné zariadenie. Ak schválenie nemôžete vykonať, po zobrazení výzvy si resetujte komplexne zašifrované údaje.  

Ak iCloud Kľúčenku nemožno zapnúť

Ak po vykonaní týchto krokov nie je možné zapnúť iCloud Kľúčenku, je možné, že nepoužívate dvojzložkovú autorizáciu. Uistite sa, že spĺňate minimálne systémové požiadavky pre iCloud Kľúčenku, a skúste vykonať tieto kroky:

V iPhone, iPade alebo iPode touch: 

 1. Vyberte položku Nastavenia, klepnite na [vaše meno] a potom klepnite na položku iCloud.
 2. Klepnite na položku Kľúčenka a potiahnutím prepínača ju zapnite.*
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V Macu:

 1. Vyberte menu Apple () a potom položku Systémové nastavenia.
 2. Ak máte systém macOS Catalina, kliknite na položku Apple ID a potom na postrannom paneli kliknite na položku iCloud. Ak máte systém macOS Mojave alebo starší, kliknite na položku iCloud.
 3. Vyberte položku Kľúčenka.*

Môže sa zobraziť výzva na vytvorenie bezpečnostného kódu pre iCloud (môže byť šesťciferný, zložitý alfanumerický alebo náhodne vygenerovaný), pomocou ktorého môžete autorizovať ďalšie zariadenia a overovať svoju identitu. Ak tento kód zabudnete, je možné, že si ho budete môcť resetovať.

*Ak v iPhone, iPade alebo iPode touch so systémom iOS 13 alebo v Macu so systémom macOS Catalina nemáte nastavenú dvojzložkovú autorizáciu, zobrazí sa výzva, aby ste na ňu zabezpečenie aktualizovali.

Zobrazenie hesiel uložených v iCloud Kľúčenke

  

V iPhone, iPade alebo iPode touch so systémom iOS 11 alebo novším

 1. Klepnite na položku Nastavenia, vyberte položku Heslá a účty a potom klepnite na položku Heslá webstránok a apiek alebo Heslá apiek a web. stránok.
 2. Po zobrazení výzvy použite funkciu Face ID alebo Touch ID.
 3. Klepnutím na webovú stránku zobrazíte jej heslo.

Ak chcete heslo vymazať, klepnite na položku Upraviť. Potom vyberte požadovanú webovú stránku a klepnite na položku Vymazať.

V Macu so systémom OS X Mavericks 10.9 alebo novším

 1. Otvorte Safari. V menu Safari vyberte položku Nastavenia a potom kliknite na položku Heslá.
 2. Zadajte heslo svojho používateľského účtu.
 3. Výberom webovej stránky zobrazíte jej heslo. Heslá môžete v iCloud Kľúčenke aj pridávať alebo odstraňovať. Ak chcete heslo zmeniť, vyberte webovú stránku, kliknite na položku Detaily, zmeňte heslo a potom kliknite na položku Hotovo.

Najčastejšie otázky

Prečítajte si odpovede na niektoré z najčastejších otázok o iCloud Kľúčenke.

Aké informácie sa ukladajú v iCloud Kľúčenke?

V iCloud Kľúčenke sa ukladajú čísla kreditných kariet a dátumy ich exspirácie (bezpečnostné kódy kariet sa neukladajú ani automaticky nevypĺňajú), heslá a používateľské mená, heslá Wi‑Fi sietí, internetové účty a ďalšie položky. Vývojári môžu svoje aplikácie aktualizovať tak, aby takisto používali kľúčenku, pokiaľ je príslušná aplikácia nainštalovaná v zariadení so systémom iOS 7.0.3 alebo novším, prípadne OS X Mavericks 10.9 alebo novším.

Ako iCloud Kľúčenka chráni moje informácie?

iCloud chráni vaše informácie pomocou šifrovania, ktoré je aktívne po celý čas a poskytuje najvyššiu úroveň zabezpečenia dát. Vaše dáta sú chránené kľúčom, ktorý je vytvorený z informácií jedinečných pre vaše zariadenie a skombinovaný s jeho kódom, ktorý poznáte len vy. K týmto dátam nemá prístup a nedokáže ich prečítať nikto – počas prenosu ani uchovávania. Prečítajte si viac.

Čo sa stane, keď v zariadení vypnem iCloud Kľúčenku?

Keď v zariadení vypnete iCloud Kľúčenku, zobrazí sa otázka, či chcete v zariadení ponechať alebo vymazať uložené heslá a informácie o kreditných kartách. Ak sa informácie rozhodnete v zariadení ponechať, pri vykonaní zmien v iných zariadeniach sa nevymažú a nebudú sa aktualizovať. Ak informácie nebudete chcieť zachovať v aspoň jednom zariadení, údaje v Kľúčenke sa zo zariadenia a zo serverov iCloudu vymažú. 

Môžem nejako zabezpečiť, aby sa moje informácie nezálohovali do iCloudu?

Áno.* Keď budete nastavovať iCloud Kľúčenku, vynechajte krok, počas ktorého sa vytvára bezpečnostný kód pre iCloud. Dáta kľúčenky sa budú ukladať lokálne v zariadení a aktualizovať len v schválených zariadeniach. Ak si nevytvoríte bezpečnostný kód pre iCloud, spoločnosť Apple nebude môcť obnoviť vašu iCloud Kľúčenku.

*Neplatí to, ak máte v účte zapnutú dvojzložkovú autorizáciu.

Môže mi spoločnosť Apple obnoviť bezpečnostný kód pre iCloud?

Nie. Ak príliš veľakrát zadáte nesprávny bezpečnostný kód pre iCloud, nebudete môcť príslušnú iCloud Kľúčenku používať. Môžete kontaktovať podporu spoločnosti Apple, aby overila vašu identitu, a potom to budete môcť skúsiť znova. Po niekoľkých neúspešných pokusoch sa kľúčenka odstráni zo serverov spoločnosti Apple a budete ju musieť nastaviť znova.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: