Zobrazenie a odstránenie pridružených zariadení umožňujúcich nákupy

V aplikácii Apple Music na Macu alebo v iTunes pre Windows môžete zobraziť zoznam zariadení pridružených k vášmu účtu Apple ID, ktorý používate na nákupy, a odstrániť zariadenia, ktoré už nechcete mať pridružené.

Keď sa v zariadení prihlásite pomocou účtu Apple ID a použijete toto zariadenie na nákupy alebo na odber služieb Apple, zariadenie sa pridruží k vášmu účtu.

Ak chcete nakupovať obsah alebo sťahovať nové nákupy, nemusíte zariadenia pridružovať. Pridružené zariadenie môžete odstrániť, ak sú splnené tieto podmienky:

 • Dosiahnete hraničný počet pridružení a chcete pridať nové.
 • Nemôžete znova stiahnuť nákupy z obchodu App Store alebo iTunes Store.
 • Chcete pridružené zariadenie predať alebo darovať.

Zobrazenie alebo odstránenie pridružených zariadení na Macu alebo PC

 1. Otvorte na Macu aplikáciu Apple Music alebo otvorte iTunes pre Windows.
 2. V lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna iTunes vyberte položky Účet > Zobraziť môj účet. Je možné, že sa budete musieť prihlásiť pomocou účtu Apple ID.
 3. Odrolujte do časti iTunes v cloude a potom kliknite na položku Spravovať zariadenia. Zobrazí sa zoznam zariadení pridružených k vášmu účtu na nákupy. Ak k vášmu účtu Apple ID nie je pridružené žiadne zariadenie, táto časť sa nezobrazí.
 4. Ak chcete pridruženie zariadenia zrušiť, kliknite na položku Odstrániť vpravo od zariadenia. Ak zariadenie nemožno odstrániť zariadenie, pravdepodobne sa na tomto zariadení budete musieť odhlásiť z účtu Apple ID alebo počkať až 90 dní, aby ste ho mohli pridružiť k inému účtu Apple ID.

Odstránenie pridruženého iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

 1. Klepnite na položku Nastavenia > [vaše meno] a potom na položku iTunes a App Store.
 2. Klepnite na svoj účet Apple ID.
 3. Klepnite na položku Zobraziť Apple ID. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie.
 4. Odrolujte do časti iTunes v cloude a potom klepnite na položku Odstrániť toto zariadenie.

Viac informácií o pridružených zariadeniach

K účtu Apple ID, ktorý používate na nákupy, môžete mať naraz pridružených desať zariadení (nie viac ako päť počítačov).

Pri pokuse o pridruženie ďalšieho zariadenia, ktoré už predtým bolo pridružené, sa môže zobraziť správa s textom „Toto zariadenie je priradené k inému účtu Apple ID. Toto zariadenie nemôžete priradiť k inému účtu Apple ID počas [počet] dní.“ V závislosti od toho, kedy ste zariadenie pridružili k účtu Apple ID, môže byť nutné počkať až 90 dní, kým budete môcť zariadenie pridružiť k inému účtu Apple ID.

Tento zoznam pridružených zariadení nezodpovedá zoznamu zariadení, do ktorých ste aktuálne prihlásený pomocou účtu Apple ID. Zistiť, kde ste prihlásený, môžete na stránke účtu Apple ID.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: