Resetovanie pamäte NVRAM alebo PRAM na Macu

Ak má Mac problémy súvisiace s nastaveniami uloženými v pamäti NVRAM alebo PRAM, mohlo by pomôcť jej resetovanie.

Tento článok sa týka len Macov s procesorom Intel.

NVRAM (Non-Volatile Random-Access Memory) je malá časť pamäte, ktorú Mac používa na ukladanie určitých nastavení a na rýchly prístup k nim. V pamäti PRAM (Parameter RAM) sa ukladajú podobné informácie a kroky na resetovanie pamätí NVRAM a PRAM sú rovnaké.

Medzi nastavenia, ktoré je možné uložiť do pamäte NVRAM, patrí hlasitosť zvuku, rozlíšenie displeja, výber štartovacieho disku, časové pásmo a najnovšie informácie o chybách jadra (kernel panic). Nastavenia uložené v pamäti NVRAM závisia od vášho Macu a od zariadení, ktoré s Macom používate.

Ak narazíte na problémy súvisiace s týmito alebo inými nastaveniami, môže vám pomôcť resetovanie pamäte NVRAM. Napríklad ak sa Mac spúšťa z iného disku než z toho, ktorý je vybratý v nastaveniach Štartovacieho disku, alebo ak sa krátko pred spustením Macu zobrazí ikona otáznika, bude pravdepodobne potrebné resetovať pamäť NVRAM.

Resetovanie pamäte NVRAM

Kláves OptionplusKláves CommandplusKláves PplusKláves R

Vypnite Mac, znovu ho zapnite a okamžite stlačte a podržte tieto štyri klávesy naraz: Option, Command, P a R. Klávesy môžete uvoľniť asi po 20 sekundách, počas ktorých sa môže zdať, že sa Mac reštartuje.

  • Pri počítačoch Mac, ktoré prehrávajú zvuk pri spúšťaní, môžete klávesy uvoľniť po druhom zaznení zvuku pri spúšťaní.
  • Na počítačoch Mac s bezpečnostným čipom Apple T2 môžete klávesy uvoľniť, keď sa logo Apple druhýkrát zobrazí a zmizne. 

Ak Mac používa heslo firmvéru, táto kombinácia klávesov nemá žiadny účinok alebo spôsobí spustenie Macu z Obnovy macOS. Ak chcete resetovať pamäť NVRAM, najskôr vypnite heslo firmvéru.

Po dokončení spúšťania Macu môžete otvoriť Systémové nastavenia a upraviť nastavenia, ktoré sa resetovali, napríklad hlasitosť zvuku, rozlíšenie displeja, výber štartovacieho disku alebo časové pásmo.

Ďalšie informácie

  • Ak nepoužívate notebook, ale stolný počítač Mac, a nastavenia, ako je hlasitosť zvuku alebo časové pásmo, sa resetujú pri každom vypnutí a odpojení Macu, možno bude potrebné vymeniť v Macu batériu. Táto malá batéria sa nachádza na logickej doske počítača a pomáha pamäti NVRAM uchovávať nastavenia, keď je Mac odpojený od elektrickej siete. Mac môžete vziať k poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple a dať si batériu vymeniť.
  • Ak sa vyskytnú problémy so spánkom, prebudením, napájaním či nabíjaním batérie notebooku Mac alebo iné symptómy súvisiace s napájaním, možno bude potrebné resetovať radič správy systém (SMC).
Dátum zverejnenia: