Používanie kódu na iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako na iPhone, iPade alebo iPode touch nastaviť, používať alebo zmeniť kód.

Nastavením kódu na zariadení zvýšite úroveň ochrany svojich dát. (Ak vaše zariadenie podporuje Touch ID, často môžete namiesto kódu používať odtlačok prsta. Ak vaše zariadenie podporuje funkciu Face ID, namiesto kódu môžete používať rozpoznanie tváre). Zariadenie bude kód vyžadovať v nasledujúcich situáciách:

 • Po zapnutí alebo reštartovaní zariadenia
 • Pri odomykaní zariadenia stlačením tlačidla Domov alebo potiahnutím prstom nahor (toto nastavenie môžete zmeniť)
 • Aktualizácia softvéru
 • Pri vymazávaní zariadenia
 • Pri zobrazení alebo zmene nastavení kódu
 • Pri inštalácii konfiguračných profilov systému iOS alebo iPadOS

Nastavenie kódu

 1. Na iPhone X a novšom alebo na iPade s Face ID prejdite na Nastavenia > Face ID a kód. Na starších modeloch iPhonu prejdite do menu Touch ID a kód. Na zariadení bez funkcie Touch ID prejdite na Nastavenia > Kód. 
 2. Klepnite na položku Zapnúť kód.
 3. Zadajte šesťmiestny kód. Môžete tiež klepnúť na Možnosti kódu a prepnúť na štvormiestny číselný kód, vlastný číselný kód alebo vlastný alfanumerický kód.
 4. Potvrďte a aktivujte kód jeho opätovným zadaním.


Zmena kódu alebo jeho nastavení

Na iPhone X a novšom alebo na iPade s Face ID prejdite na Nastavenia > Face ID a kód. Na starších modeloch iPhonu prejdite na Nastavenia > Touch ID a kód. Na zariadení bez funkcie Touch ID prejdite na Nastavenia > Kód.

Nájdete tu viacero nastavení a možností:

 • Vypnúť kód: Klepnutím na túto možnosť vypnete kód.
 • Zmeniť kód: Zadajte nový šesťmiestny kód. Môžete tiež klepnúť na Možnosti kódu a prepnúť na štvormiestny číselný kód, vlastný číselný kód alebo vlastný alfanumerický kód.
 • Vyžadovať kód: V predvolenom nastavení platí, že keď obrazovku zamknete, na jej odomknutie budete musieť zadať kód. Ak nechcete, aby sa kód vyžadoval okamžite, môžete toto nastavenie zmeniť. (Ak používate funkciu Touch ID alebo systém Apple Pay, z bezpečnostných dôvodov musíte kód zadávať vždy.)
 • Povoliť prístup zo zamknutej obrazovky: Túto možnosť použite, ak chcete povoliť prístup k niektorým funkciám, keď je zariadenie zamknuté, ako sú zobrazenie Dnes, centrum hlásení, ovládacie centrum na iPhone a iPode touch alebo iPade, Siri, funkcia Odpovedať správou, ovládanie domácnosti, apka Wallet, odpovedanie na zmeškané hovory a USB príslušenstvo
 • Vymazať dáta: Umožňuje nastaviť, či sa má zariadenie automaticky vymazať po desiatich neúspešných pokusoch o zadanie kódu. Ak túto možnosť nepovolíte, po desiatich neúspešných pokusoch bude potrebné obnoviť zariadenie pomocou počítača.


Získanie pomoci

Ak potrebujete pomoc napríklad s nastaveniami kódu, upozorneniami a zabudnutými heslami, postupujte podľa krokov v tejto časti.

Ak sa zobrazuje výzva na zmenu kódu alebo nie je možné upraviť nastavenia kódu

Konfiguračné profily a e-mailové účty využívajúce server Microsoft Exchange (často používané v zariadeniach firiem a vzdelávacích inštitúcií) majú v niektorých prípadoch nastavené zásady kódu, ktoré spôsobujú napríklad tieto problémy:

 • Nie je možné vypnúť kód.
 • Nie je možné zmeniť nastavenia kódu, pretože sú nedostupné, sivé alebo neaktívne.
 • Zobrazí sa upozornenie Požiadavka kódu. Môže sa vám zobraziť napríklad správa, že si do 60 minút musíte zmeniť kód na odomykanie iPhonu.

Požiadajte o pomoc správcu IT. Ak konfiguračný profil ani účet Microsoft Exchange nepoužívate alebo ak máte zariadenie v súkromnom vlastníctve, aktualizujte zariadenie na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS.

Ak ste zabudli kód

Ak vy alebo niekto iný zadáte príliš mnoho nesprávnych kódov, zariadenie sa dočasne samo zablokuje. Prečítajte si, ako postupovať v prípade zabudnutého kódu alebo zablokovaného zariadenia. Ďalej si môžete prečítať, čo robiť, ak zabudnete kód pre obmedzenia.

Dátum zverejnenia: