Používanie kódu na iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si informácie o nastavení, používaní a zmene kódu na zariadení so systémom iOS.

Nastavením kódu na zariadení so systémom iOS zvýšite úroveň ochrany svojich dát. (Ak vaše zariadenie podporuje funkciu Touch ID, často môžete namiesto hesla používať odtlačok prsta. Ak vaše zariadenie podporuje funkciu Face ID, namiesto kódu môžete používať rozpoznanie tváre). Zariadenie bude kód vyžadovať v nasledujúcich situáciách:

 • Po zapnutí alebo reštartovaní zariadenia
 • Pri odomykaní zariadenia stlačením tlačidla Domov alebo potiahnutím prstom nahor (toto nastavenie môžete zmeniť)
 • Pri aktualizovaní softvéru
   

 • Pri vymazávaní zariadenia
 • Pri zobrazení alebo zmene nastavení kódu
 • Pri inštalácii konfiguračných profilov systému iOS
   

Nastavenie kódu

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Touch ID a kód. Na zariadení bez funkcie Touch ID prejdite do menu Nastavenia > Kód. Ak máte iPhone X, prejdite do menu Nastavenia > Face ID a kód.
 2. Klepnite na položku Zapnúť kód.
 3. Zadajte šesťmiestny kód. Môžete tiež klepnúť na položku Možnosti kódu a prepnúť na štvormiestny číselný kód, vlastný číselný kód alebo vlastný alfanumerický kód.
 4. Potvrďte a aktivujte kód jeho opätovným zadaním.

     

Zmena kódu alebo jeho nastavení

Prejdite do menu Nastavenia > Touch ID a kód. Na zariadení bez funkcie Touch ID prejdite do menu Nastavenia > Kód. Ak máte iPhone X, prejdite do menu Nastavenia > Face ID a kód.

Nájdete tu viacero nastavení a možností:

 • Vypnúť kód: Klepnutím na túto možnosť vypnete kód.
 • Zmeniť kód: Zadajte nový šesťmiestny kód. Môžete tiež klepnúť na položku Možnosti kódu a prepnúť na štvormiestny číselný kód, vlastný číselný kód alebo vlastný alfanumerický kód.
 • Vyžadovať kód: Zariadenie je predvolene nastavené tak, aby sa na odomknutie obrazovky vyžadoval kód okamžite po jej zamknutí. Ak nechcete, aby sa kód vyžadoval okamžite, môžete toto nastavenie zmeniť (ak používate funkciu Touch ID alebo systém Apple Pay, z bezpečnostných dôvodov nie je možné zmeniť možnosť okamžitého vyžadovania kódu).
 • Povoliť prístup zo zamknutej obrazovky: Túto možnosť použite, ak chcete povoliť prístup k niektorým funkciám, keď je zariadenie zamknuté, ako je napríklad zobrazenie Dnes, posledné hlásenia, Siri, funkcia Odpovedať správou, ovládacie centrum a Wallet.
 • Vymazať dáta: Umožňuje nastaviť, či sa má zariadenie automaticky vymazať po desiatich neúspešných pokusoch o zadanie kódu. Ak túto možnosť nepovolíte, bude nutné po desiatich neúspešných pokusoch zariadenie obnoviť v iTunes.

Získanie pomoci

Ak potrebujete pomoc napríklad s nastaveniami kódu, upozorneniami a zabudnutými heslami, postupujte podľa krokov v tejto časti.

     

Ak sa zobrazuje výzva na zmenu kódu alebo nie je možné upraviť nastavenia kódu

Konfiguračné profily a e-mailové účty využívajúce server Microsoft Exchange (často používané v zariadeniach firiem a vzdelávacích inštitúcií) majú v niektorých prípadoch nastavené zásady kódu, ktoré spôsobujú napríklad tieto problémy:

 • Nie je možné vypnúť kód.
 • Nie je možné zmeniť nastavenia kódu, pretože sú nedostupné, sivé alebo neaktívne.
 • Zobrazí sa upozornenie Požiadavka kódu. Môže sa vám zobraziť napríklad správa, že si do 60 minút musíte zmeniť kód na odomykanie iPhonu.


Požiadajte o pomoc správcu IT. Ak nepoužívate konfiguračný profil alebo účet Microsoft Exchange, prípadne ak je zariadenie v osobnom vlastníctve, uistite sa, že je zariadenie aktualizované na najnovšiu verziu systému iOS.

Ak ste zabudli kód

Ak vy alebo niekto iný zadáte príliš mnoho nesprávnych kódov, zariadenie sa dočasne samo zablokuje. V takom prípade môžete získať pomoc so zabudnutým kódom alebo zablokovaným zariadením. Ak ste zabudli heslo funkcie Obmedzenia, zistite, ako postupovať.

Dátum zverejnenia: