Ak sa iPhone, iPad alebo iPod touch nemôže pripojiť k Wi-Fi sieti

Získajte pomoc s pripojením k Wi-Fi sieti na iPhone, iPade alebo iPode touch.

Skontrolujte, či je smerovač zapnutý a či ste v jeho dosahu

Ak ste od smerovača Wi-Fi siete príliš ďaleko, nebudete mať signál. Preto sa uistite, že ste v dosahu smerovača. 

 

Skontrolujte, či je zapnuté rozhranie Wi-Fi a či sa zobrazuje vaša sieť

Prejdite na Nastavenia > Wi-Fi a uistite sa, že rozhranie Wi-Fi je zapnuté. Klepnite na názov Wi-Fi siete a pripojte sa. Modrý symbol zaškrtnutia vedľa názvu siete znamená, že ste pripojený.

Ak sa pod názvom Wi-Fi siete zobrazuje text Automatické pripájanie zakázané, klepnutím naň zapnite funkciu Automatické pripájanie.

iPhone so zobrazenou obrazovkou Nastavenia > Wi-Fi. Vedľa názvu Wi-Fi siete je zobrazená modrá značka zaškrtnutia.

Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo Wi-Fi siete

Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo Wi-Fi siete. Získajte pomoc, ak nepoznáte svoje heslo.

Správa o tom, že sa k sieti nemožno pripojiť alebo že je heslo nesprávne, sa môže zobraziť aj v prípade, že zadáte správne heslo. Reštartujte všetky zariadenia a potom skúste zadať heslo znovu.

 

Skontrolujte problémy s Wi-Fi sieťou

Ak systém iOS alebo iPadOS zistí nejaký problém s pripojením k Wi-Fi sieti, pod názvom siete, ku ktorej ste pripojený, sa môže zobraziť odporúčanie na jeho riešenie. Môže sa vám zobraziť napríklad upozornenie „Žiadne pripojenie na internet“. Ďalšie informácie môžete získať po klepnutí na Wi-Fi sieť.

iPhone so zobrazenou obrazovkou Nastavenia > Wi-Fi. Pod názvom Wi-Fi siete je zobrazený text Žiadne pripojenie na internet.

Skontrolujte káble a pripojenie

Ak sa naďalej nemôžete pripojiť k sieti alebo na internet, uistite sa, že váš smerovač je pripojený k modemu a zapnutý.

 

Vykonajte reštart

Skúste zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS reštartovať. Prečítajte si, ako reštartovať iPhone, iPad alebo iPod touch.

Potom reštartujte smerovač a káblový modem alebo DSL modem. Smerovač alebo modem sa reštartuje tým, že ho odpojíte a znovu pripojíte. 

Po reštartovaní každého zariadenia skontrolujte, či sa problém vyriešil.

  

Stále sa nemôžete pripojiť?

Resetujte sieťové nastavenia. Ak používate systém iOS alebo iPadOS 15 či novší, klepnite na Nastavenia > Všeobecné > Prenos alebo resetovanie [zariadenie] > Resetovať > Resetovať nastavenia siete. Ak používate systém iOS alebo iPadOS 14 či starší, klepnite na Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Resetovať nastavenia siete. Resetujú sa tým aj Wi-Fi siete a heslá, nastavenia mobilného pripojenia a nastavenia pripojení VPN a APN, ktoré ste používali v minulosti.

iPhone so zobrazenou obrazovkou Nastavenia > Všeobecné > Prenos alebo resetovanie [zariadenie] > Resetovať. Je vybratá možnosť Resetovať sieťové nastavenia.

Získanie ďalšej pomoci

  • Ak ste pripojený k Wi-Fi sieti, ale nemôžete sa pripojiť na internet, skúste danú Wi-Fi sieť použiť na iných zariadeniach. Ak sa nemôžete pripojiť na internet ani pomocou iných zariadení, pravdepodobne došlo k výpadku služby. Požiadajte o pomoc poskytovateľa internetových služieb.
  • Skúste sa pripojiť k Wi-Fi sieti na inom mieste. Ak sa zariadenie pripojí, budete potrebovať pomoc so svojou Wi-Fi sieťou. Ak sa zariadenie nemôže pripojiť k žiadnej Wi-Fi sieti, kontaktujte spoločnosť Apple.
  • Aktualizujte smerovač Wi-Fi na najnovší firmvér a uistite sa, že podporuje váš produkt Apple. Ďalšie informácie získate od výrobcu smerovača.
Dátum zverejnenia: