iPhone, iPad alebo iPod touch sa nemôže pripojiť k sieti Wi-Fi

Získajte pomoc s pripojením k sieti Wi-Fi na iPhone, iPade alebo iPode touch.

Skontrolujte, či je smerovač zapnutý a či ste v jeho dosahu

Ak ste od smerovača siete Wi-Fi príliš ďaleko, nebudete mať signál. Preto sa uistite, že ste v dosahu smerovača. 

 

Skontrolujte, či je zapnuté rozhranie Wi-Fi a či sa zobrazuje vaša sieť

Prejdite na položku Nastavenia > Wi-Fi a uistite sa, že rozhranie Wi-Fi je zapnuté. Klepnite na názov siete Wi-Fi a pripojte sa. Modrý symbol zaškrtnutia vedľa názvu siete znamená, že ste pripojený.

Ak sa pod názvom siete Wi-Fi zobrazuje text Automatické pripájanie zakázané, klepnutím naň zapnite funkciu Automatické pripájanie.

Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo siete Wi-Fi

Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo siete Wi-Fi. Prečítajte si, čo robiť, ak heslo siete nepoznáte.

Správa o tom, že sa k sieti nemožno pripojiť alebo že je heslo nesprávne, sa môže zobraziť aj v prípade, že zadáte správne heslo. Reštartujte všetky zariadenia a potom skúste zadať heslo znovu.

 

Skontrolujte problémy so sieťou Wi-Fi

Ak systém iOS zistí nejaký problém s pripojením k sieti Wi-Fi, pod názvom siete, ku ktorej ste pripojený, sa môže zobraziť odporúčanie na jeho riešenie. Môže sa vám zobraziť napríklad upozornenie „Žiadne pripojenie na internet“. Ďalšie informácie môžete získať po klepnutí na sieť Wi-Fi.

Skontrolujte káble a pripojenie

Ak sa naďalej nemôžete pripojiť k sieti alebo na internet, uistite sa, že váš smerovač je pripojený k modemu a zapnutý.

 

Reštartujte zariadenia

Skúste reštartovať zariadenie so systémom iOS, smerovač a káblový modem alebo modem DSL. Smerovač alebo modem sa reštartuje tým, že ho odpojíte a znovu pripojíte. 

Po reštartovaní každého zariadenia skontrolujte, či sa problém vyriešil.

  

Stále sa nemôžete pripojiť?

Resetujte nastavenia siete. Klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Resetovať nastavenia siete. Vykonaním tohto kroku sa resetujú aj siete Wi-Fi a heslá, nastavenia mobilného pripojenia a nastavenia pripojení VPN a APN, ktoré ste používali v minulosti.

Získanie ďalšej pomoci

  • Ak ste pripojený k sieti Wi-Fi, ale nemôžete sa pripojiť na internet, skúste použiť sieť Wi-Fi v iných zariadeniach. Ak sa nemôžete pripojiť na internet ani pomocou iných zariadení, pravdepodobne došlo k výpadku služby. Požiadajte o pomoc poskytovateľa internetových služieb.
  • Skúste sa pripojiť k sieti Wi-Fi na inom mieste. Ak sa zariadenie pripojí, budete potrebovať pomoc so svojou sieťou Wi-Fi. Ak sa zariadenie nemôže pripojiť k žiadnej sieti Wi-Fi, obráťte sa na spoločnosť Apple.
  • Aktualizujte smerovač Wi-Fi na najnovší firmvér a uistite sa, že podporuje váš produkt Apple. Ďalšie informácie získate od výrobcu smerovača.
Dátum zverejnenia: