Správa nastavení hesla pre iTunes Store a App Store

Môžete vyžadovať heslo pre každý nákup alebo vyžadovať heslo každých 15 minút.

Môžete zvoliť, ako často chcete zadávať heslo pri nákupe položiek (vrátane nákupov v aplikáciách) v App Store a iTunes Store:

 • Vždy vyžadovať: Pri každom nákupe budete vyzvaný na zadanie hesla, aj keď ste prihlásený pomocou účtu Apple ID.
 • Vyžadovať po 15 minútach: Ak ste v priebehu posledných 15 minút zadali heslo, nebudete vyzvaný na jeho opätovné zadanie.

Ak nechcete pri sťahovaní bezplatných položiek zadávať heslo, postupujte podľa krokov uvedených nižšie a vypnite ochranu bezplatných položiek pomocou hesla.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na svoje meno a potom na položku iTunes a App Store.
 3. Klepnite na položku Nastavenia hesla. Ak máte pre nákupy zapnutú funkciu Touch ID alebo Face ID, nastavenia hesla sa nezobrazia.
  iPhone so zobrazeným tlačidlom Nastavenia hesla.
 4. V časti Nákupy a nákupy v apke klepnite na požadované nastavenie.
  iPhone s vybratou možnosťou Vždy požadovať.
 5. V časti Bezplatné sťahovania môžete klepnutím zapnúť alebo vypnúť možnosť Vyžadovať heslo.
 6. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo. Potom klepnite na tlačidlo OK.

Na počítači

 1. Na Macu vyberte menu Apple () v hornej časti obrazovky a potom vyberte položku Systémové nastavenia. 
 2. Kliknite na položku Apple ID. 
 3. Kliknite na položku Médiá a nákupy.
 4. Vyberte nastavenia, ktoré chcete používať pre bezplatné sťahovanie a nákupy. Ak máte pre nákupy zapnutú funkciu Touch ID, toto menu sa nebude zobrazovať.

Ak používate staršiu verziu systému macOS, otvorte iTunes, vyberte položku iTunes > Nastavenia a potom kliknite na tab Obchod.

Na PC

Ak používate počítač PC, otvorte iTunes. V hornej časti okna iTunes vyberte položku Upraviť a potom položku Nastavenia. Kliknite na tab Obchod. Potom vyberte nastavenia, ktoré chcete používať pre nákupy a bezplatné sťahovanie.

Na Apple TV 4K alebo Apple TV HD

 1. Na ploche vyberte položku Nastavenia. 
 2. Vyberte položku Užívatelia a účty.
 3. Vyberte položku Účet [vaše meno].
 4. V časti Vyžadovať heslo vyberte nastavenia, ktoré chcete používať pre nákupy a bezplatné sťahovanie.

Na Apple TV (3. generácia)

 1. Na ploche vyberte menu Nastavenia > iTunes Store > Prihlásiť sa.
 2. Prihláste sa pomocou účtu Apple ID a hesla.
 3. Po kliknutí na položku Odoslať sa zobrazí obrazovka s otázkou „Zapamätať si heslo?“. Vyberte požadovanú úroveň ochrany:
  • Ak chcete, aby si zariadenie Apple TV pamätalo vaše heslo pri nakupovaní, pokiaľ ste sa prihlásili pomocou svojho účtu Apple ID, vyberte možnosť Áno.
  • Ak chcete, aby bolo heslo potrebné zadať pri každom nákupe v obchode iTunes Store, vyberte možnosť Nie.

Ak chcete nastavenia hesla zmeniť, odhláste sa a potom sa pomocou postupu uvedeného vyššie znova prihláste.

Vypnutie ochrany heslom

Na iPhone, iPade, iPode touch ani na počítači nemožno úplne vypnúť ochranu pomocou heslom pre platené položky. Na Apple TV je možné vypnúť ochranu heslom pre bezplatné aj platené položky.

Ak ste pre nákupy v App Store a iTunes Store povolili funkciu Touch ID alebo Face ID, budete vyzvaný na používanie funkcie Touch ID alebo Face ID pre každé stiahnutie, aj keď je príslušná položka bezplatná.

Správa nákupov a sťahovania vašich detí

Ak používate Rodinné zdieľanie, môžete používať funkciu Potvrdiť nákup na správu toho, čo si vaše deti kupujú. Keď dieťa požiada o kúpu položky alebo stiahnutie bezplatnej položky, organizátor rodiny môže žiadosť schváliť alebo zamietnuť.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: