Nastavenie funkcie Osobný hotspot na iPhone alebo iPade

Funkcia Osobný hotspot umožňuje zdieľať mobilné dátové pripojenie iPhonu alebo iPadu (Wi-Fi + Cellular), keď nemáte prístup k Wi‑Fi sieti.

Nastavenie funkcie Osobný hotspot

 1. Prejdite na Nastavenia > Mobilné > Osobný hotspot alebo Nastavenia > Osobný hotspot.
 2. Klepnite na posuvník vedľa položky Povoliť ostatným pripojiť sa.

Ak sa možnosť Osobný hotspot nezobrazuje, obráťte sa na svojho operátora a uistite sa, že váš program podporuje túto funkciu.

Pripojenie k zariadeniu s funkciou Osobný hotspot prostredníctvom rozhrania Wi-Fi, Bluetooth alebo USB

K zariadeniu s funkciou Osobný hotspot sa môžete pripojiť prostredníctvom rozhrania Wi-Fi, Bluetooth alebo USB. Zariadenia, ktoré využívajú funkciu Osobný hotspot, zostanú v systéme iOS 13 alebo novšom pripojené, aj keď je obrazovka uzamknutá, takže budú aj naďalej dostávať hlásenia a správy.

Keď k zariadeniu s funkciou Osobný hotspot pripojíte iné zariadenie, stavový riadok sa zmení na modrý a bude v ňom uvedený počet pripojených zariadení. Počet zariadení, ktoré sa môžu naraz pripojiť k zariadeniu s funkciou Osobný hotspot, závisí od operátora a používaného modelu iPhonu. Ak sú k zariadeniu s funkciou Osobný hotspot pripojené iné zariadenia cez Wi-Fi, na pripojenie hostiteľského zariadenia na internet je možné používať len mobilné dátové pripojenie. 

Pripojte sa pomocou týchto krokov:

Obrazovka iPhone zobrazujúca lištu Osobný hotspot.

Wi-Fi

Na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, prejdite na Nastavenia > Mobilné > Osobný hotspot alebo Nastavenia > Osobný hotspot a uistite sa, že je táto funkcia zapnutá. Potom skontrolujte heslo Wi-Fi siete a názov telefónu. Zostaňte na tejto obrazovke, kým sa vaše druhé zariadenie nepripojí k Wi-Fi sieti.

Na zariadení, ktoré chcete pripojiť, prejdite na Nastavenia > Wi-Fi a v zozname nájdite svoj iPhone alebo iPad. Klepnite na Wi-Fi sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo funkcie Osobný hotspot.

Bluetooth

Najskôr prepnite iPhone alebo iPad do režimu, v ktorom ho možno vyhľadať – prejdite na Nastavenia > Bluetooth a zostaňte na tejto obrazovke. Potom na Macu podľa pokynov výrobcu nastavte pripojenie cez Bluetooth. Prečítajte si viac o používaní funkcie Osobný hotspot s rozhraním Bluetooth.

Funkcia Osobný hotspot podporuje pripojenie Macu a zariadení od iných výrobcov cez Bluetooth. Na pripojenie ostatných zariadení so systémom iOS použite Bluetooth.

USB

Uistite sa, že máte na Macu najnovšiu verziu iTunes a Finderu. Potom iPhone alebo iPad pripojte k počítaču pomocou USB kábla, ktorý ste dostali spolu so zariadením. Ak sa zobrazí výzva „Dôverovať tomuto počítaču?“, klepnite na Dôverovať.

Prečítajte si viac o pripojení zariadenia k funkcii Osobný hotspot na iPhone alebo iPade.

Umožnite rodine automatické pripojovanie

Funkciu Rodinné zdieľanie môžete nastaviť tak, aby sa vaša rodina mohla k vašej funkcii Osobný hotspot pripojovať automaticky bez zadávania hesla. Postupujte takto: 

 1. Na zariadení s funkciou Osobný hotspot prejdite na Nastavenia > Osobný hotspot > Rodinné zdieľanie.
 2. Zapnite funkciu Rodinné zdieľanie. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, prečítajte si, ako nastaviť funkciu Rodinné zdieľanie.
 3. Klepnite na meno každého člena rodiny a nastavte, či musí požiadať o schválenie alebo či sa má k vašej funkcii Osobný hotspot pripojovať automaticky.

Odpojenie zariadení

Ak chcete odpojiť niektoré zariadenie, vypnite funkciu Osobný hotspot, vypnite rozhranie Bluetooth alebo odpojte USB kábel od zariadenia.

Nastavenie alebo zmena hesla Wi-Fi siete

Ak chcete nastaviť funkciu Osobný hotspot, musíte nastaviť heslo Wi-Fi siete. Heslo Wi‑Fi siete môžete zmeniť tak, že prejdete na Nastavenia > Mobilné > Osobný hotspot alebo Nastavenia > Osobný hotspot a klepnete na Heslo Wi‑Fi.*

Vyberte heslo Wi-Fi, ktoré má dĺžku najmenej osem znakov a obsahuje znaky ASCII. Ak použijete znaky, ktoré nie sú obsiahnuté v tabuľke znakov ASCII, iné zariadenia sa nebudú môcť k vášmu zariadeniu s funkciou Osobný hotspot pripojiť. Medzi znaky, ktoré nie sú obsiahnuté v tabuľke znakov ASCII, patria znaky z japončiny, ruštiny, čínštiny a ďalších jazykov. Znaky ASCII zahŕňajú:

 • všetky písmená anglickej abecedy (malé aj veľké),
 • číslice od 0 do 9,
 • niektoré interpunkčné znamienka.

* Keď zmeníte heslo, všetky pripojené zariadenia sa odpoja.

Viac informácií

 • Niektoré apky a funkcie, ktoré vyžadujú Wi-Fi pripojenie, nemusia pri používaní funkcie Osobný hotspot fungovať. Je napríklad možné, že nebudete môcť vytvoriť zálohu v iCloude alebo nahrávať fotky do iCloud Fotoknižnice alebo do fotostreamu.
 • Prečítajte si, ako používať funkciu Instant Hotspot na Macu, iPhone, iPade alebo iPode touch.
 • Získajte pomoc s funkciou Osobný hotspot na zariadeniach so systémami iOS a iPadOS.
Dátum zverejnenia: