Nastavenie funkcie Zdieľanie internetu v iPhone alebo iPade

Funkcia Zdieľanie internetu umožňuje zdieľať mobilné dátové pripojenie iPhonu alebo iPadu (Wi-Fi + Cellular), keď nemáte prístup k Wi-Fi sieti.

Nastavenie funkcie Zdieľanie internetu

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Mobilné alebo Nastavenia > Zdieľanie internetu.
 2. Klepnite na položku Zdieľanie internetu a zapnite ju klepnutím na posuvník.

Ak sa možnosť Zdieľanie internetu nezobrazuje, obráťte sa na svojho operátora a uistite sa, že váš program podporuje túto funkciu.

Pripojenie k zariadeniu s funkciou Zdieľanie internetu prostredníctvom rozhrania Wi-Fi, Bluetooth alebo USB

K zariadeniu s funkciou Zdieľanie internetu sa môžete pripojiť prostredníctvom rozhrania Wi-Fi, Bluetooth alebo USB. Zariadenia, ktoré využívajú funkciu Zdieľanie internetu, zostanú v systéme iOS 13 pripojené, aj keď je obrazovka uzamknutá, takže budú aj naďalej dostávať hlásenia a správy.

Tu je niekoľko tipov na používanie jednotlivých spôsobov.

Keď k zariadeniu s funkciou Zdieľanie internetu pripojíte iné zariadenie, stavový riadok sa zmení na modrý a bude v ňom uvedený počet pripojených zariadení. Počet zariadení, ktoré sa môžu naraz pripojiť k zariadeniu s funkciou Zdieľanie internetu, závisí od operátora a používaného modelu iPhonu. Ak sú k zariadeniu s funkciou Zdieľanie internetu pripojené iné zariadenia cez Wi-Fi, na pripojenie hostiteľského zariadenia na internet je možné používať len mobilné dátové pripojenie. 

Pripojte sa pomocou týchto krokov:

Wi-Fi

Na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, prejdite do menu Nastavenia > Mobilné > Zdieľanie internetu alebo Nastavenia > Zdieľanie internetu a uistite sa, že je táto funkcia zapnutá. Potom skontrolujte heslo Wi-Fi siete a názov telefónu. Zostaňte na tejto obrazovke, kým sa vaše druhé zariadenie nepripojí k Wi-Fi sieti.

V zariadení, ktoré chcete pripojiť, prejdite do menu Nastavenia > Wi-Fi a v zozname nájdite svoj iPhone alebo iPad. Klepnite na Wi-Fi sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo funkcie Zdieľanie internetu.

Bluetooth

Najskôr prepnite iPhone alebo iPad do režimu, v ktorom ho možno vyhľadať – prejdite do menu Nastavenia > Bluetooth a zostaňte na tejto obrazovke. Potom v Macu alebo PC podľa pokynov výrobcu nastavte sieťové pripojenie cez Bluetooth. Prečítajte si ďalšie informácie o používaní funkcie Zdieľanie internetu s rozhraním Bluetooth.

Funkcia Zdieľanie internetu podporuje pripojenie Macu, PC a zariadení od iných výrobcov cez Bluetooth. Na pripojenie ostatných zariadení so systémom iOS použite Wi-Fi.

USB

Uistite sa, že v Macu alebo PC je nainštalovaná najnovšia verzia iTunes. Potom iPhone alebo iPad pripojte k počítaču pomocou USB kábla, ktorý ste dostali spolu so zariadením. Ak sa zobrazí výzva „Dôverovať tomuto počítaču?“, klepnite na položku Dôverovať.

Prečítajte si ďalšie informácie o pripojení zariadenia k funkcii Zdieľanie internetu v iPhone alebo iPade.

Umožnite rodine automatické pripojovanie

Funkciu Rodinné zdieľanie môžete nastaviť tak, aby sa vaša rodina mohla k vašej funkcii Zdieľanie internetu pripojovať automaticky bez zadávania hesla. Postupujte takto: 

 1. Na zariadení s funkciou Zdieľanie internetu prejdite do menu Nastavenia > Zdieľanie internetu > Rodinné zdieľanie.
 2. Zapnite funkciu Rodinné zdieľanie. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, prečítajte si, ako nastaviť funkciu Rodinné zdieľanie.
 3. Klepnite na meno každého člena rodiny a nastavte, či musí požiadať o schválenie alebo či sa má k vašej funkcii Zdieľanie internetu pripojovať automaticky.

Odpojenie zariadení

Ak chcete odpojiť niektoré zariadenie, vypnite funkciu Zdieľanie internetu, vypnite rozhranie Bluetooth alebo odpojte USB kábel od zariadenia.

Nastavenie alebo zmena hesla Wi-Fi siete

Ak chcete nastaviť funkciu Zdieľanie internetu, musíte nastaviť heslo Wi-Fi siete. Heslo Wi‑Fi siete môžete zmeniť tak, že prejdete do menu Nastavenia > Mobilné > Zdieľanie internetu alebo Nastavenia > Zdieľanie internetu a klepnete na heslo Wi‑Fi siete.*

Vyberte heslo Wi-Fi, ktoré má dĺžku najmenej osem znakov a obsahuje znaky ASCII. Ak použijete znaky, ktoré nie sú obsiahnuté v tabuľke znakov ASCII, iné zariadenia sa nebudú môcť k vášmu zariadeniu s funkciou Zdieľanie internetu pripojiť. Medzi znaky, ktoré nie sú obsiahnuté v tabuľke znakov ASCII, patria znaky z japončiny, ruštiny, čínštiny a ďalších jazykov. Znaky ASCII zahŕňajú:

 • všetky písmená anglickej abecedy (malé aj veľké),
 • číslice od 0 do 9,
 • niektoré interpunkčné znamienka.

* Keď zmeníte heslo, všetky pripojené zariadenia sa odpoja.

Ďalšie informácie

 • Niektoré aplikácie a funkcie, ktoré vyžadujú Wi-Fi pripojenie, nemusia pri používaní funkcie Zdieľanie internetu fungovať. Je napríklad možné, že nebudete môcť vytvoriť zálohu v iCloude alebo nahrávať fotky do iCloud Fotoknižnice alebo do fotostreamu.
 • Prečítajte si, ako používať funkciu Instant Hotspot v Macu, iPhone, iPade alebo iPode touch.
 • Získajte pomoc s funkciou Zdieľanie internetu v zariadení so systémom iOS.
Dátum zverejnenia: