Nastavenie funkcie Zdieľanie internetu v iPhone alebo iPade

Funkcia Zdieľanie internetu umožňuje zdieľať mobilné dátové pripojenie iPhonu alebo iPadu (Wi-Fi + Cellular), keď nemáte prístup k Wi-Fi sieti.

Nastavenie funkcie Zdieľanie internetu

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Mobilné alebo Nastavenia > Zdieľanie internetu.
  2. Klepnite na položku Zdieľanie internetu a zapnite ju klepnutím na posuvník.

Ak sa možnosť Zdieľanie internetu nezobrazuje, obráťte sa na svojho operátora a uistite sa, že váš program podporuje túto funkciu.

Pripojenie k zariadeniu s funkciou Zdieľanie internetu prostredníctvom rozhrania Wi-Fi, Bluetooth alebo USB

K zariadeniu s funkciou Zdieľanie internetu sa môžete pripojiť prostredníctvom rozhrania Wi-Fi, Bluetooth alebo USB. Tu je niekoľko tipov na používanie jednotlivých spôsobov.

Keď k zariadeniu s funkciou Zdieľanie internetu pripojíte iné zariadenie, stavový riadok sa zmení na modrý a bude v ňom uvedený počet pripojených zariadení. Počet zariadení, ktoré sa môžu naraz pripojiť k zariadeniu s funkciou Zdieľanie internetu, závisí od operátora a používaného modelu iPhonu. Ak sú k zariadeniu s funkciou Zdieľanie internetu pripojené iné zariadenia cez Wi-Fi, na pripojenie hostiteľského zariadenia na internet je možné používať len mobilné dátové pripojenie. 

Pripojte sa pomocou týchto krokov:

Wi-Fi

Na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, prejdite do menu Nastavenia > Mobilné > Zdieľanie internetu alebo Nastavenia > Zdieľanie internetu a uistite sa, že je táto funkcia zapnutá. Potom skontrolujte heslo Wi-Fi siete a názov telefónu. Zostaňte na tejto obrazovke, kým sa vaše druhé zariadenie nepripojí k Wi-Fi sieti.

V zariadení, ktoré chcete pripojiť, prejdite do menu Nastavenia > Wi-Fi a v zozname nájdite svoj iPhone alebo iPad. Klepnite na Wi-Fi sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo funkcie Zdieľanie internetu.

Bluetooth

Najskôr prepnite iPhone alebo iPad do režimu, v ktorom ho možno vyhľadať – prejdite do menu Nastavenia > Bluetooth a zostaňte na tejto obrazovke. Potom v Macu alebo PC podľa pokynov výrobcu nastavte sieťové pripojenie cez Bluetooth. Prečítajte si ďalšie informácie o používaní funkcie Zdieľanie internetu s rozhraním Bluetooth.

Funkcia Zdieľanie internetu podporuje pripojenie Macu, PC a zariadení od iných výrobcov cez Bluetooth. Na pripojenie ostatných zariadení so systémom iOS použite Wi-Fi.

USB

Uistite sa, že v Macu alebo PC je nainštalovaná najnovšia verzia iTunes. Potom iPhone alebo iPad pripojte k počítaču pomocou USB kábla, ktorý ste dostali spolu so zariadením. Ak sa zobrazí výzva „Dôverovať tomuto počítaču?“, klepnite na položku Dôverovať.

Prečítajte si ďalšie informácie o pripojení zariadenia k funkcii Zdieľanie internetu v iPhone alebo iPade.

Odpojenie zariadení

Ak chcete odpojiť niektoré zariadenie, vypnite funkciu Zdieľanie internetu, vypnite rozhranie Bluetooth alebo odpojte USB kábel od zariadenia.

Nastavenie alebo zmena hesla Wi-Fi siete

Ak chcete nastaviť funkciu Zdieľanie internetu, musíte nastaviť heslo Wi-Fi siete. Heslo Wi‑Fi siete môžete zmeniť tak, že prejdete do menu Nastavenia > Mobilné > Zdieľanie internetu alebo Nastavenia > Zdieľanie internetu a klepnete na heslo Wi‑Fi siete.*

Vyberte heslo Wi-Fi, ktoré má dĺžku najmenej osem znakov a obsahuje znaky ASCII. Ak použijete znaky, ktoré nie sú obsiahnuté v tabuľke znakov ASCII, iné zariadenia sa nebudú môcť k vášmu zariadeniu s funkciou Zdieľanie internetu pripojiť. Medzi znaky, ktoré nie sú obsiahnuté v tabuľke znakov ASCII, patria znaky z japončiny, ruštiny, čínštiny a ďalších jazykov. Znaky ASCII zahŕňajú:

  • všetky písmená anglickej abecedy (malé aj veľké),
  • číslice od 0 do 9,
  • niektoré interpunkčné znamienka.

* Keď zmeníte heslo, všetky pripojené zariadenia sa odpoja.

Ďalšie informácie

  • Niektoré aplikácie a funkcie, ktoré vyžadujú Wi-Fi pripojenie, nemusia pri používaní funkcie Zdieľanie internetu fungovať. Je napríklad možné, že nebudete môcť vytvoriť zálohu v iCloude alebo nahrávať fotky do iCloud Fotoknižnice alebo do fotostreamu.
  • Prečítajte si, ako používať funkciu Instant Hotspot v Macu, iPhone, iPade alebo iPode touch.
  • Získajte pomoc s funkciou Zdieľanie internetu v zariadení so systémom iOS.
Dátum zverejnenia: