Lokálne snímky aplikácie Time Machine

Aplikácia Time Machine umožňuje obnovu súborov z lokálnych snímok súborov v Macu aj v prípade, že zálohovací disk Time Machine nie je k dispozícii.

Zálohovací disk Time Machine nemusí byť k dispozícii vždy, preto aplikácia Time Machine ukladá niektoré zálohy aj do vášho Macu. Tieto zálohy sa nazývajú lokálne snímky.

Postup pri používaní lokálnych snímok

Keď zálohovací disk nie je k dispozícii, aplikácia Time Machine automaticky používa ako pomoc pri obnovovaní súborov lokálne snímky. Po opätovnom pripojení zálohovacieho disku budete mať k dispozícii aj ďalšie zálohy.

Prečítajte si, ako obnovovať súbory z aplikácie Time Machine.

Okno aplikácie Time Machine

Využívanie úložiska lokálnymi snímkami

Objemom úložiska využívaného lokálnymi snímkami sa nemusíte zaoberať, pretože sa preň nevyužíva miesto potrebné na úlohy ako sťahovanie súborov, kopírovanie súborov alebo inštalovanie nového softvéru.

Mac započítava miesto využívané snímkami ako dostupné úložisko. Okrem toho aplikácia Time Machine ukladá snímky len na disky s dostatkom voľného miesta a automaticky snímky vymazáva, keď sú príliš staré alebo keď je miesto potrebné na niečo iné.

Ak chcete lokálne snímky vymazať ručne, dočasne aplikáciu Time Machine vypnite:

  1. V menu Time Machine  na lište otvorte nastavenia aplikácie Time Machine. Môžete tiež vybrať menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknúť na položku Time Machine.
  2. V závislosti od zobrazenia v nastaveniach aplikácie Time Machine zrušte výber položky Zálohovať automaticky alebo kliknite na prepínač Zap./Vyp.
  3. Počkajte niekoľko minút na vymazanie lokálnych snímok. Potom aplikáciu Time Machine opäť zapnite. Zálohovacie disky v nej zostávajú zapamätané.

Frekvencia ukladania lokálnych snímok

Aplikácia Time Machine ukladá snímku štartovacieho disku približne raz za hodinu a uchováva ju 24 hodín. Okrem toho uchováva ďalšiu snímku poslednej úspešnej zálohy Time Machine, kým nebude potrebné ďalšie miesto. V systéme macOS High Sierra alebo novšom sa navyše uchováva ďalšia snímka pred každou inštaláciou aktualizácie systému macOS.

Dátum zverejnenia: