Používanie aplikácie Wallet v iPhone alebo iPode touch

V aplikácii Wallet môžete mať všetky svoje kreditné, debetné a predplatené karty, zákaznícke karty, palubné lístky, vstupenky do kina, kupóny, vernostné karty, študentské preukazy a podobné doklady na jednom mieste.

Karty v aplikácii Wallet

Na iPhone otvorte aplikáciu Wallet ikona aplikácie Wallet. Môžete ju nájsť aj pomocou vyhľadávania.

S aplikáciou Wallet sa môžete pomocou lístkov uložených vo svojom iPhone odbaviť pred odletom, získať a uplatniť si zľavové poukazy, dostať sa do kina alebo si uplatniť kupóny. Lístky môžu obsahovať užitočné informácie, ako je napríklad zostatok na vašej karte z kaviarne, dátum uplynutia platnosti kupónu, číslo sedadla na koncerte a ďalšie informácie. V niektorých školách v Spojených štátoch je možné používať na iPhone a hodinkách Apple Watch aj študentský preukaz.

Ak si chcete do aplikácie Wallet pridať platobné karty, prečítajte si, ako nastaviť Apple Pay.

Zobrazenie vernostnej karty v aplikácii Wallet

Pridávanie lístkov

Ikona Pridať do Apple Wallet

Lístky môžete do aplikácie Wallet pridať viacerými spôsobmi:

 • pomocou aplikácií podporujúcich aplikáciu Wallet (rolujte v aplikácii Wallet nadol, klepnite na položku Upraviť lístky a klepnite na možnosť Nájsť apky pre Wallet),
 • naskenovaním čiarového kódu alebo QR kódu (rolujte v aplikácii Wallet nadol, klepnite na Upraviť lístky, klepnite na možnosť Oskenovať kód a naskenujte kód pomocou fotoaparátu iPhonu),
 • klepnutím na hlásenie aplikácie Wallet, ktoré ste dostali po platbe cez Apple Pay u podporovaného obchodníka,
 • pomocou aplikácie Mail alebo Správy,
 • cez webový prehliadač,
 • zdieľaním cez AirDrop,
 • z Macu,
 • vytvorením iTunes Passu,
 • použitím aplikácie eAccounts (v prípade študentských preukazov).

Ak sa možnosť pridania karty, lístka alebo inej služby do aplikácie Wallet nezobrazuje, overte si podporu lístkov pre aplikáciu Wallet u príslušného obchodníka.

Možno budete musieť klepnúť na možnosť Pridať do Apple Wallet a potom na tlačidlo Pridať v pravom hornom rohu lístka. Môže sa tiež zobraziť vyskakovacie okno s tlačidlom Pridať. Klepnutím na toto tlačidlo môžete lístok pridať do aplikácie Wallet.

 

Odstránenie lístkov z obrazovky aplikácie Wallet

Odstránenie lístkov

Ako odstrániť lístok:

 1. Rolujte nadol v aplikácii Wallet, potom klepnite na možnosť Upraviť lístky. 
 2. Klepnite na tlačidlo so šípkou.
 3. Klepnite na položku Vymazať.

Alebo klepnite na lístok, ktorý chcete odstrániť, klepnite na ikonu ikona Viac, rolujte nadol a klepnite na položku Odstrániť lístok.

Ako odstrániť viacero lístkov naraz:

 1. Rolujte nadol v aplikácii Wallet, potom klepnite na možnosť Upraviť lístky. 
 2. Klepnite na ikonu ikona Odstrániť vedľa lístka, ktorý chcete vymazať. 
 3. Klepnite na položku Vymazať.

 

Zamknutá plocha s hláseniami o lístkoch v aplikácii Wallet

Používanie lístkov

Niektoré lístky sa automaticky zobrazujú v správnom čase alebo na správnom mieste, pretože obsahujú informácie o čase alebo o polohe. Napríklad pri príchode na letisko by sa mal zobraziť váš palubný lístok. Ak sa na lístku zobrazuje symbol bezkontaktného používania, pravdepodobne ho budete môcť používať s čítačkami kariet a platobnými terminálmi s týmto symbolom.

Symbol bezkontaktnej karty

Možno budete musieť zariadenie odomknúť prejdením prstom, aby sa lístok zobrazil a dal sa naskenovať.

V systéme iOS 9 alebo novšom a na iPhone 6 alebo novšom1 máte dve možnosti rýchleho použitia lístka:

 • Ak máte v aplikácii Wallet uloženú kreditnú, debetnú alebo predplatenú kartu, zákaznícku kartu alebo vernostnú kartu, ktorá funguje so službou Apple Pay, môžete Wallet otvoriť zo zamknutej plochy dvojitým kliknutím na tlačidlo Domov alebo na iPhone X alebo novšom dvojitým klepnutím na bočné tlačidlo. 
 • Ak máte pre nejakú vernostnú kartu, zákaznícku kreditnú kartu alebo lístok zapnutý Automatický výber, použite daný lístok klepnutím na jeho hlásenie alebo tak, že naň klepnete v aplikácii Wallet. Potom iPhone priložte k bezkontaktnej čítačke. Môže sa vyžadovať overenie pomocou Touch ID alebo Face ID.

Ak chcete dostávať hlásenia napríklad o zmenách letov alebo o kupónoch a zľavách v okolitých obchodoch, postupujte podľa týchto krokov:2

 1. V aplikácii Wallet klepnite na lístok.
 2. Klepnite na ikonu ikona Viac.
 3. Klepnutím na tlačidlo Hlásenia zapnite alebo vypnite hlásenia.

Ak chcete zapnúť hlásenie pre všetky lístky, prejdite do menu Nastavenia > Hlásenia > Wallet, zapnite možnosť Povoliť hlásenia a zapnite požadované hlásenia.

Prečítajte si, ako môžete v aplikácii Wallet používať študentský preukaz.

Obrazovka zmeny nastavení lístka v aplikácii Wallet

Zmena nastavení lístka

Klepnite na lístok a ďalším klepnutím na ikonu ikona Viac na lístku si zobrazte nastavenia a ďalšie informácie. Na obrazovke informácií môžete vykonávať nasledujúce úlohy: 

 • vymazať lístok,
 • zdieľať lístok (nie všetky lístky sa dajú zdieľať),
 • aktualizovať lístok potiahnutím zobrazenia nadol,
 • otvoriť alebo nainštalovať aplikáciu súvisiacu s daným lístkom,
 • zapnúť alebo vypnúť automatické aktualizácie,
 • zapnúť alebo vypnúť funkciu Na zamknutej ploche,
 • zapnúť alebo vypnúť Automatický výber pre bezkontaktné lístky.

Na obrazovke informácií sa môžu zobrazovať aj ďalšie užitočné informácie o lístku, napríklad kontaktné údaje obchodníka.

Ak chcete zmeniť usporiadanie lístkov, klepnite na lístok, podržte a potiahnite ho na nové miesto. Zmena sa aktualizuje vo všetkých vašich zariadeniach.

Ak chcete nejakú kartu nastaviť ako predvolenú pre Apple Pay, potiahnite ju pred všetky kreditné, debetné a predplatené karty, ktoré máte v aplikácii Wallet.

Získanie pomoci

Ak sa lístok na zamknutej ploche v očakávanej chvíli nezobrazí, môžete otvoriť aplikáciu Wallet a vybrať lístok na naskenovanie. Nezobrazenie lístka môže nastať z nasledujúcich dôvodov:

 • lokalizačné služby sú vypnuté,
 • pre daný lístok je vypnutá možnosť Na zamknutej ploche,
 • obchodník nepodporuje túto funkciu.

 

1. Ak chcete Apple Pay používať na platby v obchodoch v Japonsku, potrebujete iPhone 8 alebo iPhone 8 Plus alebo novší model. Môžete tiež použiť iPhone 7 alebo iPhone 7 Plus zakúpený v Japonsku. Prečítajte si, ako zistiť, či bolo vaše zariadenie zakúpené v Japonsku.

2. Niektorí obchodníci nemusia hlásenia umožňovať.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: