Používanie aplikácie Wallet na iPhone, iPode touch a hodinkách Apple Watch

V aplikácii Wallet môžete mať všetky kreditné, debetné a predplatené karty, zákaznícke karty, palubné lístky, vstupenky do kina, kupóny, vernostné karty, študentské preukazy a podobné doklady na jednom mieste.

Vďaka aplikácii Wallet môžete pomocou lístkov uložených v iPhone uskutočniť check-in pred odletom, získať a uplatniť si vernostné zľavy, dostať sa do kina alebo si uplatniť kupóny. Lístky vás môžu informovať napríklad o zostatku na karte z kaviarne, dátume uplynutia platnosti kupónu, čísle sedadla na koncerte a ďalších detailoch. V niektorých školách v Spojených štátoch je možné používať na iPhone a hodinkách Apple Watch aj študentský preukaz.

Ak si chcete do aplikácie Wallet pridať platobné karty, prečítajte si, ako nastaviť Apple Pay.

Ak chcete aplikáciu Wallet otvoriť na iPhone alebo iPode touch, klepnite na jej ikonu . Môžete ju nájsť aj pomocou vyhľadávania.

Ak chcete aplikáciu Wallet otvoriť na hodinkách Apple Watch, klepnite na jej ikonu .


Zobrazenie vernostnej karty v aplikácii Wallet

Pridanie lístka do aplikácie Wallet

Ikona Pridať do Apple Wallet

Lístky si môžete do aplikácie Wallet pridať rôznymi spôsobmi:

Na iPhone alebo iPode touch

 • Použite aplikácie, ktoré podporujú Wallet (rolujte v aplikácii Wallet nadol, klepnite na položku Upraviť lístky a klepnite na možnosť Nájsť apky pre Wallet).*
 • Naskenujte čiarový kód alebo QR kód (rolujte v aplikácii Wallet nadol, klepnite na Upraviť lístky, klepnite na možnosť Oskenovať kód a naskenujte kód pomocou kamery iPhonu).*
 • Ak platíte cez Apple Pay u podporovaného obchodníka a zobrazí sa vám hlásenie, klepnite na hlásenie z aplikácie Wallet.
 • Použite Mail alebo Správy.
 • Použite webový prehliadač.
 • Zdieľajte ich cez AirDrop.
 • Použite Mac.
 • V prípade študentských preukazov použite aplikáciu na správu účtu študenta svojej školy.
 • V prípade kľúčov od auta použite aplikáciu od výrobcu auta, pridajte si kľúče z e-mailu alebo použite informačný displej v aute.

Ak sa možnosť pridania karty, lístka alebo inej vstupenky do aplikácie Wallet nezobrazuje, kontaktujte obchodníka a overte si, či podporuje lístky v aplikácii Wallet.

Možno budete musieť klepnúť na možnosť Pridať do Apple Wallet a potom na tlačidlo Pridať v pravom hornom rohu lístka. Môže sa tiež zobraziť vyskakovacie okno s tlačidlom Pridať. Klepnutím na toto tlačidlo môžete lístok pridať do aplikácie Wallet.

*Ak v aplikácii Wallet nemáte lístok, položka Upraviť lístky sa vám možno nezobrazí.

Na hodinkách Apple Watch

 • Postupujte podľa pokynov z e-mailu, ktorý vám odoslal vystavovateľ lístka.
 • Ak má vystavovateľ lístka aplikáciu, otvorte ju.
 • Keď sa vám zobrazí hlásenie od vystavovateľa, klepnite na položku Pridať.

Odstránenie lístkov z obrazovky aplikácie Wallet

Odstránenie lístka z aplikácie Wallet

Lístok môžete z aplikácie Wallet odstrániť rôznymi spôsobmi:

Na iPhone alebo iPode touch

 1. Rolujte nadol v aplikácii Wallet, potom klepnite na možnosť Upraviť lístky. 
 2. Klepnite na tlačidlo so šípkou.
 3. Klepnite na položku Vymazať.

Alebo klepnite na lístok, ktorý chcete odstrániť, klepnite na ikonu ikona Viac, rolujte nadol a klepnite na položku Odstrániť lístok.

Ako odstrániť viacero lístkov naraz:

 1. Rolujte nadol v aplikácii Wallet, potom klepnite na možnosť Upraviť lístky. 
 2. Klepnite na ikonu  vedľa lístka, ktorý chcete odstrániť. 
 3. Klepnite na položku Vymazať.

Klepnutím na položku Vymazať sa lístok odstráni aj z aplikácie Wallet na hodinkách Apple Watch.

Zamknutá plocha s hláseniami o lístkoch v aplikácii Wallet

Použitie lístka v aplikácii Wallet

Lístky v aplikácii Wallet môžete použiť na iPhone, iPode touch a hodinkách Apple Watch.

Niektoré lístky sa môžu automaticky zobraziť na základe času alebo vašej polohy. Napríklad pri príchode na letisko sa vám môže zobraziť palubný lístok. Ak máte na lístku symbol bezkontaktného použitia, možno ho budete môcť použiť tam, kde je tento symbol zobrazený.

Symbol bezkontaktnej karty

Ak treba, odomknite zariadenie, aby ste ukázali lístok, a potom lístok oskenujte alebo naň klepnite.

V systéme iOS 9 alebo novšom a na iPhone 6 alebo novšom1 je možné lístok použiť dvomi spôsobmi:

 • Ak máte v aplikácii Wallet kreditnú, debetnú, predplatenú, zákaznícku alebo vernostnú kartu, ktorá funguje so službou Apple Pay, dvojitým kliknutím na tlačidlo Domov na zamknutej ploche otvorte aplikáciu Wallet. Alebo na iPhone X alebo novšom dvakrát stlačte bočné tlačidlo. 
 • Ak máte pre nejakú vernostnú kartu, zákaznícku kreditnú kartu alebo lístok zapnutý automatický výber, klepnite na hlásenie daného lístka alebo klepnite na lístok v aplikácii Wallet. Potom iPhone priložte k bezkontaktnej čítačke. Môže sa vyžadovať overenie pomocou Touch ID alebo Face ID.

Na hodinkách Apple Watch

 • Ak máte lístok s možnosťou bezkontaktného použitia a zobrazí sa hlásenie, klepnutím na toto hlásenie si zobrazíte viac detailov.
 • Ak sa hlásenie nezobrazí, dvakrát stlačte bočné tlačidlo a podržte hodinky Apple Watch niekoľko centimetrov od čítačky s displejom otočeným k nej.

Obrazovka zmeny nastavení lístka v aplikácii Wallet

Výber možností lístka v aplikácii Wallet

Možnosti lístka môžete upraviť v aplikácii Wallet na iPhone a iPode touch.

Ak si chcete zobraziť nastavenia a viac informácií, klepnite na lístok a potom na tlačidlo Viac ikona Viac. Máte tu tieto možnosti: 

 • odstrániť lístok z aplikácie Wallet,
 • zdieľať lístok (nie všetky lístky sa dajú zdieľať),
 • aktualizovať lístok potiahnutím zobrazenia nadol,
 • otvoriť alebo nainštalovať aplikáciu súvisiacu s daným lístkom,
 • zapnúť alebo vypnúť funkciu Automatické aktualizácie, vďaka ktorej sa v lístku budú aktualizovať informácie od vystavovateľa,
 • zapnúť alebo vypnúť funkciu Na zamknutej obrazovke, vďaka ktorej sa lístok zobrazí na základe času alebo polohy,
 • zapnúť alebo vypnúť funkciu Automatický výber, aby sa lístok vybral, kde ho treba.

Na obrazovke s informáciami sa môžu zobrazovať aj užitočné informácie, napríklad kontaktné údaje obchodníka.

Ak chcete zmeniť poradie lístka, klepnite naň, podržte ho a potiahnite ho na nové miesto. Zmena sa aktualizuje vo všetkých vašich zariadeniach. Máte tiež možnosť nastaviť kartu ako predvolenú pre Apple Pay, a to tak, že ju potiahnete pred všetky karty, ktoré máte v aplikácii Wallet.

Hlásenia k lístku

Na iPhone, iPode touch a hodinkách Apple Watch môžete dostávať hlásenia napríklad o zmenách letov alebo zľavách v okolitých obchodoch.2

Na iPhone alebo iPode touch

 1. Otvorte aplikáciu Wallet a potom klepnite na lístok.
 2. Klepnite na ikonu ikona Viac.
 3. Klepnutím na tlačidlo Povoliť hlásenia zapnite alebo vypnite hlásenia pre daný lístok.

Ak chcete zapnúť hlásenia pre všetky lístky, prejdite na Nastavenia > Hlásenia > Wallet. Zapnite možnosť Povoliť hlásenia a potom zapnite hlásenia, ktoré chcete dostávať.

Na hodinkách Apple Watch

Ak chcete dostávať hlásenia z aplikácie Wallet vrátane tých, ktoré sa týkajú zmien lístka (napríklad o bráne na palubnom lístku), postupujte takto:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
 2. Vyberte tab Moje hodinky, rolujte nadol a klepnite na položku Wallet a Apple Pay.
 3. Pod hláseniami klepnite na možnosť Zrkadliť môj iPhone.

Získanie pomoci

Ak sa lístok na zamknutej ploche v očakávanej chvíli nezobrazí, môžete otvoriť aplikáciu Wallet a vybrať lístok na naskenovanie. Nezobrazenie lístka môže nastať z nasledujúcich dôvodov:

 • lokalizačné služby sú vypnuté,
 • pre daný lístok je vypnutá možnosť Na zamknutej ploche,
 • obchodník nepodporuje túto funkciu.

 

1. Ak chcete Apple Pay používať na platby v obchodoch v Japonsku, potrebujete iPhone 8 alebo iPhone 8 Plus alebo novší model. Môžete tiež použiť iPhone 7 alebo iPhone 7 Plus zakúpený v Japonsku. Prečítajte si, ako zistiť, či bolo vaše zariadenie zakúpené v Japonsku.

2. Niektorí obchodníci nemusia hlásenia umožňovať.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: