Nastavenia aplikácie Mail, ktoré možno budete potrebovať od svojho poskytovateľa e-mailu

Ak vás Mail vyzve na manuálne zadanie nastavení, zrejme budete musieť zistiť, aký typ účtu používate, aká je adresa poštového servera, ako aj ďalšie podrobnosti uvedené v tomto článku.

Aplikácia Mail automaticky používa správne nastavenia mnohých e-mailových služieb. Preto väčšinou potrebujete na nastavenie e-mailového účtu na Macu alebo iPhone, iPade či iPode touch iba e-mailovú adresu a heslo. Ak však Mail vyžaduje viac informácií, požiadajte svojho poskytovateľa e-mailu, aby vám poskytol nastavenia uvedené v tomto článku. Článok si môžete pokojne vytlačiť a všetky potrebné informácie doplniť do stĺpca Nastavenie.

Názov nastavenia      Nastavenie      Popis
Celé meno   Vyberte meno odosielateľa, ktoré sa má zobrazovať na vami odoslaných správach. Príklad: Ján Novák.
E-mailová adresa   E-mailová adresa tohto účtu, napríklad novak@priklad.sk.
Nastavenia servera prichádzajúcej pošty
Tieto nastavenia platia pre sťahovanie správ (prijímanie e-mailov) zo servera vášho poskytovateľa e-mailu.
Typ účtu   Podľa pokynov poskytovateľa e-mailu vyberte IMAP*, POP, Exchange IMAP alebo Exchange EWS1. Ak používate účet Microsoft Exchange, pozrite si pokyny pre nastavenie účtu Exchange na Macu alebo iPhone, iPade a iPode touch
Popis   Vyberte názov, ktorý bude aplikácia Mail používať pre váš účet, napríklad Práca, Škola alebo Centrum. 
Server prichádzajúcej pošty (názov hostiteľa)
  Názov hostiteľa servera prichádzajúcej pošty, napríklad mail.priklad.sk.
Meno používateľa   Meno používateľa spojené s týmto účtom, napríklad novak. Niektorí poskytovatelia e-mailu budú požadovať, aby ste ako meno používateľa použili celú e-mailovú adresu.
Heslo   Heslo, pomocou ktorého sa prihlasujete k svojmu e-mailovému účtu.
Port
  Číslo portu používané serverom prichádzajúcej pošty. K bežným portom prichádzajúcej pošty patria porty 143 a 993 pre účty IMAP a 110 a 995 pre účty POP.
Overovanie   Podľa pokynov poskytovateľa e-mailu vyberte možnosť Heslo, MD5, NTLM, Kerberos alebo Žiadne.
Používať SSL?

 

Podporuje server prichádzajúcej pošty šifrovanie SSL (Secure Sockets Layer) alebo TLS (Transport Layer Security)? 
Nastavenia servera odchádzajúcej pošty (SMTP)
Tieto nastavenia platia pre nahrávanie správ (odosielanie e-mailov) na server poskytovateľa e-mailu.
Server odchádzajúcej pošty (SMTP)
  Názov hostiteľa servera odchádzajúcej pošty SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), napríklad smtp.priklad.sk.
Port

 

Číslo portu používané serverom odchádzajúcej pošty. Bežné porty pre odchádzajúcu poštu sú 25, 465 a 587.
Používať SSL?   Podporuje server odchádzajúcej pošty šifrovanie SSL alebo TLS?
Overovanie   Podľa pokynov poskytovateľa e-mailu vyberte možnosť Heslo, MD5, NTLM, Kerberos alebo Žiadne. Ak vyberiete možnosť Žiadne, možno budete potrebovať ďalšie z nižšie uvedených nastavení, ktoré vám umožnia posielať poštu z iných sietí, napríklad z Wi-Fi hotspotu alebo internetovej kaviarne.
Nastavenia servera odchádzajúcej pošty (SMTP) pre prípad, ak sa nachádzate v inej sieti
Tieto nastavenia pre iné siete použite iba v prípade, ak váš poskytovateľ nepodporuje overovanie odchádzajúcej pošty.
Server odchádzajúcej pošty (SMTP)   Názov hostiteľa servera odchádzajúcej pošty, napríklad smtp.priklad.sk. 
Port   Číslo portu používané serverom odchádzajúcej pošty.
Používať SSL?   Podporuje server odchádzajúcej pošty šifrovanie SSL alebo TLS?
Overovanie   Podľa pokynov poskytovateľa e-mailu vyberte možnosť Heslo, MD5, NTLM, Kerberos alebo Žiadne.

*Protokol IMAP (Internet Message Access Protocol) je ideálny, ak si e-maily čítate na viacerých zariadeniach, pretože správy ostávajú na serveri vášho poskytovateľa e-mailu, až kým ich nevymažete. Kým sa vaše zariadenia budú môcť pripojiť k poštovému serveru, budú sa vám správy zobrazovať na každom z nich rovnako. Ak používate protokol POP (Post Office Protocol) na viacerých zariadeniach, zmeny sa nebudú prejavovať na každom z nich a nové správy stiahnuté do jedného zariadenia sa zrejme nestiahnu aj do ostatných.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: