Používanie funkcie Aktívne počúvanie s načúvacími prístrojmi s certifikáciou Made for iPhone

Funkcia Aktívne počúvanie vám umožňuje používať iPhone, iPad alebo iPod touch ako vzdialený mikrofón, ktorý odosiela zvuk do načúvacieho prístroja s certifikáciou Made for iPhone. Vďaka funkcii Aktívne počúvanie budete lepšie počuť rozhovor v hlučnej miestnosti alebo niekoho, kto hovorí cez celú miestnosť.

Funkciu Aktívne počúvanie môžete používať na zariadení so systémom iOS, ktoré spolupracuje s načúvacími prístrojmi s certifikáciou Made for iPhone.

Zapnutie funkcie Aktívne počúvanie

 1. Prejdite na položku Nastavenia > Prístupnosť a vyberte položku Načúvacie prístroje.
 2. V sekcii Načúvacie prístroje typu MFi klepnite na názov svojho načúvacieho prístroja.
 3. Klepnite na položku Spustiť Aktívne počúvanie.
 4. Umiestnite zariadenie pred osobu, ktorú chcete počuť.

 

Vypnutie funkcie Aktívne počúvanie

 1. Klepnite na položku Nastavenia > Prístupnosť a potom vyberte položku Načúvacie prístroje.
 2. V sekcii Načúvacie prístroje typu MFi klepnite na názov svojho načúvacieho prístroja.
 3. Klepnite na položku Ukončiť Aktívne počúvanie.

 


Používanie funkcie Skratka prístupnosti

Na zapnutie a vypnutie funkcie Aktívne počúvanie môžete používať aj funkciu Skratka prístupnosti. Pomocou nej môžete ovládať aj ďalšie funkcie načúvacieho prístroja. V nastaveniach funkcie Skratka prístupnosti zapnite funkciu Aktívne počúvanie. Ak chcete použiť funkciu Skratka prístupnosti, rýchlo trikrát stlačte tlačidlo Domov. Na iPhone X a novšom trikrát stlačte bočné tlačidlo.

Funkcia Skratka prístupnosti vám umožňuje:

 • spustiť alebo ukončiť funkciu Aktívne počúvanie.
 • zobraziť informácie o výdrži batérie,
 • nastaviť hlasitosť pre jeden alebo obidva načúvacie prístroje,
 • vybrať predvoľbu zvuku.

Ak chcete funkciu Skratka prístupnosti používať na zamknutej ploche, klepnite na položky Nastavenia > Prístupnosť, vyberte položku Načúvacie prístroje a zapnite možnosť Ovládať na zamknutej ploche.

Čo robiť, ak sa funkcia Aktívne počúvanie nezobrazuje

 1. Uistite sa, že načúvací prístroj je pripojený k iPhonu. Načúvací prístroj môže byť potrebné spárovať alebo znova pripojiť.
 2. Skontrolujte, či sa načúvací prístroj zobrazuje medzi ovládacími prvkami prehrávania v ovládacom centre (v oblasti na výber zariadenia). 
 3. Ak sa v tejto oblasti zobrazuje iné príslušenstvo, klepnite naň a v zobrazenom zozname vyberte požadovaný načúvací prístroj.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: