Používanie funkcie Aktívne počúvanie s načúvacími prístrojmi s certifikáciou Made for iPhone

Funkcia Aktívne počúvanie vám umožňuje používať iPhone, iPad alebo iPod touch ako vzdialený mikrofón, ktorý odosiela zvuk do načúvacieho prístroja s certifikáciou Made for iPhone. S funkciou Aktívne počúvanie budete lepšie počuť rozhovor v hlučnej miestnosti alebo niekoho, kto hovorí cez celú miestnosť.

Funkciu Aktívne počúvanie môžete používať na zariadení so systémom iOS, ktoré spolupracuje s načúvacími prístrojmi s certifikáciou Made for iPhone.

Zapnutie funkcie Aktívne počúvanie

Obrazovka na nastavenie načúvacích prístrojov

 1. Klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Načúvacie prístroje typu MFi.
 2. Klepnite na načúvací prístroj v časti Zariadenia.
 3. Klepnite na položku Spustiť Aktívne počúvanie.
 4. Umiestnite zariadenie pred osobu, ktorú chcete počuť.

 

Vypnutie funkcie Aktívne počúvanie

Obrazovka nastavení funkcie Aktívne počúvanie

 1. Klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Načúvacie prístroje typu MFi.
 2. Klepnite na názov načúvacieho prístroja v časti Zariadenia.
 3. Klepnite na položku Ukončiť Aktívne počúvanie.

 


 Obrazovka skratky prístupnosti na iPhone          

Používanie funkcie Skratka prístupnosti

Na zapnutie a vypnutie funkcie Aktívne počúvanie môžete používať aj skratku prístupnosti. Pomocou nej môžete ovládať aj ďalšie funkcie načúvacieho prístroja. V nastaveniach skratky prístupnosti zapnite funkciu Aktívne počúvanie. Ak chcete použiť skratku prístupnosti, rýchlo trikrát stlačte tlačidlo Domov. Na iPhone X a novšom trikrát stlačte bočné tlačidlo.

Pomocou skratky prístupnosti môžete vykonávať tieto úlohy:

 • spustiť alebo ukončiť funkciu Aktívne počúvanie.
 • zobraziť informácie o úrovni nabitia batérie,
 • nastaviť hlasitosť pre jeden alebo obidva načúvacie prístroje,
 • vybrať predvoľbu zvuku.

Ak chcete skratku prístupnosti používať na zamknutej ploche, klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Načúvacie prístroje typu MFi a zapnite možnosť Ovládať na zamknutej ploche.

Obrazovka s ovládaním prehrávania na iPhone

Čo robiť, ak sa funkcia Aktívne počúvanie nezobrazuje

 1. Uistite sa, že načúvací prístroj je pripojený k zariadeniu. Načúvací prístroj môže byť potrebné spárovať alebo znova pripojiť.
 2. Skontrolujte, či sa načúvací prístroj zobrazuje medzi ovládacími prvkami prehrávania v ovládacom centre (v oblasti na výber zariadenia). 
 3. Ak sa v tejto oblasti zobrazuje iné príslušenstvo, klepnite naň a v zobrazenom zozname vyberte požadovaný načúvací prístroj.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: