Ako sa prihlásiť na Macu, ak sú naraz zapnuté funkcie FileVault a VoiceOver

Použite tento postup na prihlásenie, ak používate súčasne VoiceOver a FileVault.

Pri inštalácii systému OS X Yosemite si môžete vybrať, či sa má štartovací disk šifrovať pomocou funkcie FileVault. Ak sa štartovací disk šifruje, pri každom reštartovaní alebo prebudení Macu je nutné sa prihlásiť do účtu. 

VoiceOver nie je v prihlasovacom okne funkcie FileVault k dispozícii. V závislosti od vášho počítača vás o polohe kurzora v prihlasovacom okne informuje niekoľko pípnutí alebo vyslovených fráz.

 1. Po prebudení alebo spustení Macu stlačením kombinácie klávesov Command-F5 zistite, či je zobrazené prihlasovacie okno funkcie FileVault.

  - Ak sa ozve fráza „meno používateľa“ alebo jedno pípnutie, kurzor sa nachádza v poli Meno a môžete sa začať prihlasovať. Pokračujte krokom 2.

  - Ak sa neozve žiadna reč ani jedno pípnutie, prihlasovacie okno funkcie FileVault možno ešte nie je zobrazené. Chvíľu počkajte a potom znova stlačte kombináciu klávesov Command-F5. Ak sa stále neozvalo pípnutie, mohol sa vyskytnúť problém s nastavením šifrovania na Macu. Vypnite Mac a potom ho znova zapnite. Mal by sa spustiť proces nezašifrovaného prihlásenia, v ktorom je k dispozícii VoiceOver.

 2. Zadajte názov účtu a potom stlačte kláves Return.

  - Ak sa ozve slovo „heslo“ alebo dve pípnutia, zadali ste platný názov účtu. Pokračujte krokom 3.

  - Ak sa ozve fráza „meno používateľa“ alebo jedno pípnutie, zadali ste neplatný názov účtu a kurzor zostal v poli Meno. Opakujte zadávanie názvu účtu, kým sa neozvú dve pípnutia.

 3. Zadajte heslo účtu a potom stlačte kláves Return.

  - Ak sa ozvú tri pípnutia, zadali ste platné heslo a prihlasovanie pokračuje.

  - Ak sa ozve slovo „heslo“ alebo dve pípnutia, zadali ste neplatné heslo a kurzor zostal v poli Heslo. Opakujte zadávanie hesla, kým sa neozvú tri pípnutia.

 

   

   

Dátum zverejnenia: