Získanie pomoci so SIM kartou v iPade

Na iPade sa môže zobraziť upozornenie týkajúce sa SIM karty. Môže sa tiež stať, že po nastavení mobilnej dátovej služby na iPade pomocou Apple SIM karty, vstavanej Apple SIM karty alebo eSIM karty sa nemôžete pripojiť k sieti. Tieto kroky vám môžu pomôcť.

Zobrazuje sa upozornenie týkajúce sa SIM karty

Ak sa zobrazuje upozornenie „Žiadna SIM“ alebo „Došlo k problému so SIM kartou“, vyberte SIM kartu a znova ju vložte. Ak sa upozornenie zobrazí znova, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Uistite sa, že váš iPad podporuje Apple SIM kartu. Ak neviete, ktorý model iPadu máte, zistite to. Na niektorých modeloch iPadu možno Apple SIM kartu používať v zásuvke na nano-SIM kartu, zatiaľ čo iné modely môžu mať vstavanú Apple SIM kartu a zásuvku na nano-SIM kartu:

Modely iPadu s eSIM kartou

 • iPad Pro (11-palcový, model Wi-Fi + Cellular)
 • iPad Pro (12,9-palcový, 3. generácia, model Wi-Fi + Cellular)

Ak nemôžete nastaviť mobilnú službu alebo pomocou iPadu naskenovať QR kód, ktorý vám poskytol operátor, požiadajte o pomoc operátora.

Modely iPadu umožňujúce používanie Apple SIM karty v zásuvke na nano-SIM kartu

 • iPad (5. generácia a novšia, model Wi-Fi + Cellular)
 • iPad Pro (všetky modely Wi-Fi + Cellular2)
 • iPad Air 2 (model Wi-Fi + Cellular)
 • iPad mini 3 alebo novší (model Wi-Fi + Cellular)

Ak Apple SIM kartu nainštalujete do iného modelu iPadu, zobrazí sa upozornenie „Neplatná SIM“.

Modely iPadu so vstavanou Apple SIM kartou

 • iPad Pro (12,9-palcový, 2. generácia, model Wi-Fi + Cellular)
 • iPad Pro (10,5-palcový, model Wi-Fi + Cellular)
 • iPad Pro (9,7-palcový, model Wi-Fi + Cellular)

Tieto modely obsahujú aj zásuvku na nano-SIM kartu, v ktorej možno používať nano-SIM kartu od operátora alebo aktívnu Apple SIM kartu. Ak do jedného z týchto modelov vložíte nepoužitú Apple SIM kartu, zobrazí sa správa s informáciou, že daná SIM karta nie je kompatibilná, a s odporúčaním, aby ste použili vstavanú Apple SIM kartu.

Nedá sa nastaviť služba alebo nemôžete nájsť určitého operátora

Pomocou Apple SIM karty si môžete nastaviť mobilný dátový program u našich partnerských operátorov na celom svete. Ak požadovaného operátora nevidíte, skontrolujte, či tento operátor podporuje Apple SIM karty.

Je možné, že si budete musieť zaobstarať SIM kartu daného operátora. Požiadajte o pomoc priamo operátora1.

Ak sa chcete uistiť, že používate Apple SIM kartu, skontrolujte digitálny identifikátor označovaný ako číslo CSN (Chip Serial Number). Na iPade prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Informácie a vyhľadajte číslo CSN. Ak číslo CSN na obrazovke Informácie nenájdete, klepnite na položku ICCID. Ak sa číslo CSN stále nezobrazuje (po klepnutí na položku ICCID sa nič nestalo), je možné, že nepoužívate Apple SIM kartu. Požiadajte o pomoc operátora1.

Nemôžete sa pripojiť k mobilnej dátovej sieti

Uistite sa, že iPad je aktivovaný v sieti operátora. Môžete to skontrolovať na obrazovke, na ktorej ste nastavili mobilnú dátovú službu alebo pridali nový program:

 • Nastavenia > Mobilné dáta > Nastaviť mobilné dáta
 • Nastavenia > Mobilné dáta > Dátový program > Pridať nový program

Ak ste program nastavili a stále sa nemôžete pripojiť, požiadajte o pomoc operátora1.

 1. Ak neviete, ktorého operátora je potrebné kontaktovať, vyberte SIM kartu a pozrite si na nej názov alebo logo operátora.
 2. Modely Wi-Fi + Cellular iPadu Pro podporujú existujúce Apple SIM karty, na ktorých už je aktivovaný mobilný dátový program. Ak do jedného z týchto modelov vložíte nepoužitú Apple SIM kartu, zobrazí sa správa s informáciou, že daná SIM karta nie je kompatibilná, a s odporúčaním, aby ste použili vstavanú Apple SIM kartu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: