Resetovanie aplikácie iMovie v Macu

Ak sa projekty alebo udalosti aplikácie iMovie nezobrazujú správne, prípadne ak sa aplikácia iMovie nespustí alebo sa neočakávane ukončí, môžete resetovať jej nastavenia.

Vyhľadanie knižníc

Pri predvolenom nastavení sa knižnica aplikácie iMovie nachádza v Macu v priečinku Filmy. Ak tam nie je, zistite a poznačte si jej umiestnenie ešte pred resetovaním aplikácie iMovie.

Ak je možné aplikáciu iMovie spustiť, kliknite s podržaným klávesom Control na knižnicu na postrannom paneli Knižnice aplikácie iMovie a potom vyberte položku Zobraziť vo Finderi. Otvorí sa Finder s vybranou knižnicou aplikácie iMovie. Jeho umiestnenie je uvedené na spodnej strane okna.

Ak aplikáciu iMovie nemožno otvoriť:

 1. Otvorte Finder a do vyhľadávacieho poľa v rohu okna zadajte text „Knižnica iMovie“. 
 2. Vo vyskakovacom menu kliknite na položku Knižnica iMovie Library pod textom Druhy. Zobrazia sa všetky knižnice aplikácie iMovie v Macu.
 3. Kliknutím vyberte zo zoznamu niektorú knižnicu aplikácie iMovie. Umiestnenie knižnice sa zobrazí na spodnej strane okna Finder. Umiestnenie si poznačte.
 4. Ak máte viac ako jednu knižnicu aplikácie iMovie, vyberte ich postupne všetky a poznačte si ich umiestnenie.

Ak sa knižnica nachádza inde ako v priečinku Filmy, bude potrebné otvoriť ju po resetovaní aplikácie iMovie ručne.

Resetujte aplikáciu iMovie

 1. Ak je aplikácia iMovie otvorená, ukončite ju.
 2. Podržte klávesy Option a Command na klávesnici a potom aplikáciu iMovie otvorte znovu.
 3. V okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na položku Vymazať nastavenia.

Nastavenia aplikácie iMovie sa resetujú a aplikácia sa otvorí s predvolenými nastaveniami.

Ručné otvorenie knižníc aplikácie iMovie

Ak máte knižnice aplikácie iMovie uložené mimo priečinka Filmy, napríklad na externom disku, znovu ich otvorte vykonaním týchto krokov:

 1. V menu Súbor vyberte položku Otvoriť knižnicu > Iné.
 2. Kliknite na položku Vyhľadať.
 3. Vyhľadajte knižnicu aplikácie iMovie a vyberte ju.
 4. Kliknite na položku Otvoriť.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: