Ak v aplikácii iMovie nemožno predĺžiť prechod

Ak sa zobrazí upozornenie s informáciou o tom, že pre klipy nie je k dispozícii dostatok média na zmenu dĺžky prechodu, orežte klipy susediace s prechodom.

Je možné, že v aplikácii iMovie pre macOS budete chcieť vytvoriť dlhší, a teda pomalší prechod medzi klipmi. Keď sa budete pokúšať prechod predĺžiť, môže sa zobraziť toto upozornenie:

Znamená to, že aplikácia iMovie potrebuje viac obsahu z jedného alebo oboch klipov na vytvorenie prekrytia. 

Ak chcete prechod predĺžiť, môžete ručne orezať klipy susediace s prechodom.* 

* Ak v upozornení vyberiete položku Viac ma neupozorňovať, aplikácia iMovie bude klipy susediace s prechodom orezávať automaticky podľa zadaného času trvania.

Ručne orezanie klipov

Ak chcete prechod predĺžiť, orezávajte klipy susediace s prechodom, kým nebudete môcť zadať požadovaný čas trvania. 

  1. Na časovej osi presuňte ukazovateľ na klip susediaci s prechodom na jednej alebo druhej strane tak, aby sa ukazovateľ zmenil na nástroj na orezávanie klipov . Šípky označujú smery, v ktorých možno klip orezať.
  2. Potiahnutím klipu smerom do stredu ho skrátite.
  3. Dvakrát kliknite na prechod, zadajte požadovaný čas trvania a potom kliknite na položku Použiť.
  4. Ak sa upozornenie zobrazí znova, orežte viac obsahu. V orezávaní pokračujete, kým nebudete môcť zadať požadovaný čas trvania.


Použitie prechodov v aplikácii iMovie v iPhone, iPade alebo iPod touch

V aplikácii iMovie pre iOS sú k dispozícii prechody s pevným časom trvania – pol sekundy, sekunda, jedna a pol sekundy alebo dve sekundy. Ak chcete pridať prechod, klepnite na ikonu  medzi klipmi, kam chcete prechod pridať, a potom pod časovou osou klepnite na typ prechodu. Ak chcete zmeniť dĺžku prechodu, klepnite na jednu z možností času trvania pod časovou osou. Aplikácia iMovie automaticky oreže klipy tak, aby sa dosiahol zvolený čas trvania.


Viac informácií

Dátum zverejnenia: