V iPhone nepočujete druhú stranu počas hovoru alebo prehrávania správy na odkazovači alebo zvuk nie je jasný

Prečítajte si, čo robiť, ak nepočujete zreteľne hlas druhého účastníka hovoru, počujete praskanie alebo šum, prípadne máte problémy s kvalitou zvuku pri hovore alebo počúvaní odkazovača na iPhone.

Hlasitosť a reproduktor iPhonu

Zvýšte hlasitosť

Keď telefonujete, upravte hlasitosť pomocou tlačidiel na nastavenie hlasitosti. Uistite sa, že keď stlačíte tlačidlá na nastavenie hlasitosti, na obrazovke sa zobrazí indikátor hlasitosti.

Skontrolujte pripojenia

Ak je iPhone pripojený k slúchadlám s mikrofónom, z jeho reproduktora nebude vychádzať žiadny zvuk. Postupujte podľa nasledujúcich krokov a po každom kroku otestujte správanie zariadenia.

  1. Uistite sa, že do konektora slúchadiel alebo dokovacieho konektora nie je nič zapojené.
  2. Prejdite do menu Nastavenia > Bluetooth a vypnite rozhranie Bluetooth.

Vyčistite reproduktor

Reproduktor iPhonu nebude správne fungovať, ak je zablokovaný alebo znečistený.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov a po každom kroku otestujte správanie zariadenia:

  • Uistite sa, že reproduktor nie je ničím zablokovaný, napríklad puzdrom alebo fóliou na ochranu obrazovky.
    Ak máte nový iPhone, odstráňte plastovú fóliu z jeho prednej a zadnej strany.
  • Skontrolujte, či otvor reproduktora nie je zablokovaný alebo znečistený. V prípade potreby vyčistite otvor reproduktora pomocou malej kefky s mäkkými štetinami. Kefka musí byť čistá a suchá.
  • Počas hovoru zapnite režim reproduktora. Ak stále nič nepočujete, problém môže byť spôsobený sieťou alebo príjmom. Skúste zavolať znova neskôr alebo z iného miesta.

Reštartujte a aktualizujte zariadenie

  1. Reštartujte iPhone a znova otestujte jeho správanie.
  2. Ak stále nič nepočujete alebo má zvuk nízku kvalitu, aktualizujte iPhone na najnovšiu verziu systému iOS.

Získanie ďalšej pomoci

Ak ste skúsili vykonať uvedené kroky, ale stále nič nepočuť alebo je kvalita zvuku z iPhonu nízka, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Prečítajte si, čo robiť, ak vám nefunguje mikrofón alebo vás ľudia nepočujú, keď telefonujete.

Dátum zverejnenia: