V iPhone nepočujete druhú stranu počas hovoru alebo prehrávania správy na odkazovači alebo zvuk nie je jasný

Keď na iPhone telefonujete alebo počúvate správu na odkazovači, hlas druhej strany môže byť nejasný. Môžete tiež počuť praskanie alebo kvalita zvuku môže byť všeobecne nízka. Zistite, ako postupovať. 

Hlasitosť a reproduktor slúchadla iPhonu

Zvýšte hlasitosť

Keď telefonujete, upravte hlasitosť pomocou tlačidiel na nastavenie hlasitosti. Uistite sa, že keď stlačíte tlačidlá na nastavenie hlasitosti, na obrazovke sa zobrazí indikátor hlasitosti.

Skontrolujte pripojenia

Ak je iPhone pripojený k slúchadlám s mikrofónom, z jeho reproduktora slúchadla nebude vychádzať žiadny zvuk. Postupujte podľa nasledujúcich krokov a po každom kroku otestujte správanie zariadenia.

 1. Uistite sa, že do konektora slúchadiel alebo dokovacieho konektora nie je nič zapojené.
 2. Prejdite do ponuky Nastavenia > Bluetooth a vypnite rozhranie Bluetooth.

Vyčistite reproduktor slúchadla

Reproduktor slúchadla iPhonu nebude správne fungovať, ak je zablokovaný alebo znečistený.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov a po každom kroku otestujte správanie zariadenia:

 • Uistite sa, že reproduktor nie je ničím zablokovaný, napríklad puzdrom alebo fóliou na ochranu obrazovky.
  Ak máte nový iPhone, odstráňte plastovú fóliu z jeho prednej a zadnej strany.
 • Skontrolujte, či otvor reproduktora nie je zablokovaný alebo znečistený. V prípade potreby vyčistite otvor reproduktora pomocou malej kefky s mäkkými štetinami. Kefka musí byť čistá a suchá.
 • Počas hovoru zapnite režim reproduktora. Ak stále nič nepočujete, problém môže byť spôsobený sieťou alebo príjmom. Skúste zavolať znova neskôr alebo z iného miesta.

Skontrolujte reproduktor slúchadla

Ak problém súvisí s reproduktorom alebo sieťou, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte aplikáciu Diktafón a nahrajte krátky zvukový klip. Ak aplikáciu Diktafón nemáte, prečítajte si, ako ju obnoviť.
 2. Klepnutím na ikonu  v pravom hornom rohu obrazovky prepnite prehrávanie medzi reproduktorom a reproduktorom slúchadla.
 3. Klepnutím na ikonu   prehrajte nahrávku cez reproduktor slúchadla na zariadení.
 4. Ak nahrávku počujete a znie normálne (bez skreslenia, praskania alebo šumu), je možné, že došlo k problému so sieťou operátora alebo systémom odkazovača. Ďalšie informácie vám poskytne váš operátor.

Reštartujte a aktualizujte zariadenie

 1. Reštartujte iPhone a znova otestujte jeho správanie.
 2. Ak stále nič nepočujete alebo má zvuk nízku kvalitu, aktualizujte iPhone na najnovšiu verziu systému iOS.

Získajte ďalšiu pomoc

Ak ste skúsili vykonať uvedené kroky, ale stále nič nepočuť alebo je kvalita zvuku z iPhonu nízka, kontaktujte podporu Apple.

Zistite, ako postupovať, ak vás počas hovoru nepočuje druhá strana.

Dátum zverejnenia: